Artiest Valencia

Songtitle Gaia

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Valensia (NL)- Gaia

I guess we all believe and pray in a different way
I know he has many names 
I'm sure that- all in all- it stays the same
... All comes out one day

We're all afraid that day might not be so far away
If we want to live here and stay
Better not let Gaia wash us away
She's got rules we must obey

A-ha-ha-ha-ha-ha the world has always judged itself 
When it comes to crimes- I know
A-ha-ha-ha-ha-ha who is going to judge 
The earth when a crime has been done by the world...
All by the world itself, yeah...

I know you still dream of harmony
... And I guess I'll just dream on with you

We're nothing but a lonely crowd
Gaia, Gaia... Where do we go
Why do you go, and leave me alone
Gaia, Gaia... I want you to know...
I couldn't save you all of my own 
Gaia...

Bury us all under ice

World, calm down... take five, `cause you lost the meaning of life
So many ways to survive 
Millions of chances more than meets the eye
... Life could be so nice (hear the bird of greenpeace sing)

We're so far we even can't wage a war no more
Even the moon would be gone
Who would be left over to say: "We won" 
... Back, to where it all begon

A-ha-ha-ha-ha-ha the world has always judged itself 
When it comes to crimes- I know
A-ha-ha-ha-ha-ha who is going to judge 
The earth when a crime has been done by the world...
All by the world itself, yeah...

I know you still dream of harmony
... And I guess I'll just dream on with you

We're nothing but a lonely crowd
Gaia, Gaia... Where do we go
Why do you go, and leave me alone
Gaia, Gaia... I want you to know...
I couldn't save you all of my own 
Gaia...

Bury us all under ice

Bomb+ Dumb= Going to die
All living on a lie
... The rub- a- dub into the night
Who is going to live, who is going to die

I know you still dream of harmony
... And I guess I'll just dream on with you

We're nothing but a lonely crowd
Gaia, Gaia... Where do we go
Why do you go, and leave me alone
Gaia, Gaia... I want you to know...
I couldn't save you all of my own

Gaia, Gaia... I want you to know...
I couldn't save you all of my own 
Gaia...

Bury us all under ice

Our youth has a few words to say
Maybe they know we wiped their future away 
Could be they're got nothing to say
Maybe they don't know whether they are going to
stay, or not

I know they' ve got one thing to say 
We all want a better place, but Gaia let it go,
Let it go...
Whatever we do, chances are few: every way leads
to heaven
Whatever we do, chances are few: every way leads
to heaven
Whatever we do, chances are few

We need a hand from above

Oh, oh Gaia... What are we living for

She is going to die unless...

x-x-x Judith

Vertaling

Valensia (NL) - Gaia

Ik denk dat we allemaal geloven en bidden op een andere manier
Ik weet dat hij heeft vele namen
Ik weet zeker dat-al met al-het blijft gelijk
... Alles komt uit een dag

We zijn allemaal bang dat de dag misschien niet zo ver weg te zijn
Als we hier willen wonen en verblijf
Beter niet laten Gaia wassen ons weg
Ze heeft regels die we moeten gehoorzamen

A-ha-ha-ha-ha-ha de wereld heeft zich altijd beoordeeld
Als het gaat om misdaden-ik weet
A-ha-ha-ha-ha-ha die gaat naar rechter
De aarde als er een misdrijf is gedaan door dewereld ...
Alle door de wereld zelf, ja ...

Ik weet dat je nog steeds droomt van de harmonie
... En ik denk dat ik alleen maar dromen met je aan

We zijn niets anders dan een eenzame menigte
Gaia, Gaia ... Waar gaan we heen
Waarom ga je, en laat me met rust
Gaia, Gaia ... Ik wil dat je weet ...
Ik kon je niet redden al mijn eigen
Gaia ...

Bury ons allen onder ijs

Wereld, kalmeren ... neem vijf, `want je de zin van het leven verloren
Zoveel manieren om te overleven
Miljoenen kansen meer dan ontmoet het oog
... Het leven kan zo mooi zijn (hoor devogel van greenpeace zingen)

We zijn zo ver we kunnen zelfs geen oorlog niet meer voeren
Zelfs de maan zou zijn gegaan
Die dan zou worden overgelaten om te zeggen: "We hebben gewonnen"
... Terug, naar waar het allemaal Begon

A-ha-ha-ha-ha-ha de wereld heeft zich altijd beoordeeld
Als het gaat om misdaden-ik weet
A-ha-ha-ha-ha-ha die gaat naar rechter
De aarde als er een misdrijf is gedaan door de wereld ...
Alle door de wereld zelf, ja ...

Ik weet dat je nog steeds droomt van de harmonie
... En ik denk dat ik alleen maar dromen met je aan

We zijn niets anders dan een eenzaammenigte
Gaia, Gaia ... Waar gaan we heen
Waarom ga je, en laat me met rust
Gaia, Gaia ... Ik wil dat je weet ...
Ik kon je niet redden al mijn eigen
Gaia ...

Bury ons allen onder ijs

Bom + Dumb = gaan sterven
Alle leven op een leugen
... De rub-a-dub in de nacht
Wie gaat wonen, die zal sterven

Ik weet dat je nog steeds droomt van de harmonie
... En ik denk dat ik alleen maar dromen met je aan

We zijn niets anders dan een eenzame menigte
Gaia, Gaia ... Waar gaan we heen
Waarom ga je, en laat me met rust
Gaia, Gaia ... Ik wilje weet ...
Ik kon je niet redden al mijn eigen

Gaia, Gaia ... Ik wil dat je weet ...
Ik kon je niet redden al mijn eigen
Gaia ...

Bury ons allen onder ijs

Onze jeugd heeft een paar woorden te zeggen
Misschien weten ze dat we veegde hun toekomst weg
Zou kunnen zijn dat ze niets te zeggen
Misschien zijn ze niet weten of ze gaan
blijven, of niet

Ik weet dat ze 've got een ding te zeggen
We willen allemaal een betere plaats, maar Gaia laat het gaan,
Laat het gaan ...
Wat we ook doen, is de kans groot paar: every way leads
aanhemel
Wat we ook doen, is de kans groot paar: every way leads
naar de hemel
Wat we ook doen, is de kans groot aantal

We hebben een kant van boven

Oh, oh Gaia ... Wat zijn we leven voor

Ze gaat sterven, tenzij ...

xxx Judith