Artiest Usher

Songtitle Youve Got It Bad

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Oh, no, no, no, no, no...

When you feel it in your body
You found somebody who makes you change your ways
Like hanging with your crew
Said you act like you're ready
But you don't really know
And everything in your past - you wanna let it go

I've been there, done it, fucked around
After all that - this is what I found
Nobody wants to be alone
If you're touched by the words in this song
Then baby...

U got, u got it bad
When you're on the phone
Hang up and you call right back
U got, u got it bad
If you miss a day without your friend
Your whole life's off track
You know you got it bad
when you're stuck in the house
You don't wanna have fun
It's all you think about
U got it bad when you're out with someone
But you keep on thinkin' bout somebody else
U got it bad

When you say that you love 'em
And you really know
Everything that used to matter, don't matter no more
Like my money, all my cars
(You can have it all back)
Flowers, cards and candy
(I do it just cause I'm...)
Said I'm fortunate to have you girl
I want you to know
I really adore you
All my people who know what's going on
Look at your mate, help me sing my song
Tell her I'm your man, you're my girl
I'm gonna tell it to the whole wide world
Ladies say I'm your girl, you're my man
Promise to love you the best I can

See I've been there, done it, fucked around
After all that - this is what I found
Everyone of y'all are just like me
It's too bad that you can't see
That you got it bad...hey

U got, u got it bad
When you're on the phone
Hang up and you call right back
U got, u got it bad
If you miss a day without your friend
Your whole life's off track
You know you got it bad
when you're stuck in the house
You don't wanna have fun
It's all you think about
U got it bad when you're out with someone
But you keep on thinkin' bout somebody else
U got it bad

U got, u got it bad
When you're on the phone
Hang up and you call right back
U got, u got it bad
If you miss a day without your friend
Your whole life's off track
You know you got it bad
when you're stuck in the house
You don't wanna have fun
It's all you think about
U got it bad when you're out with someone
But you keep on thinkin' bout somebody else
U got it bad

 

 

Songteksten.net heeft toestemming van Stichting Buma/Stemra om deze songtekst te tonen. De songteksten mogen niet anders dan voor prive-gebruik gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.

VertalingPrintRingtonesStatistiekenUsherBekeken: 82Toegevoegd op: onbekendToegevoegd door: onbekendLaatst gewijzigd op: onbekendTekst toevoegenVideo toevoegen8701 (09-07-2001)

Advertentie


Adverteren | Over ons | Je privacy | RSS

Advertentie

© 2000 - 2015 Songteksten.net - Alle rechten voorbehouden - Design by Reneroof

Om Songteksten.net goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk onze privacy policy. Akkoord

Vertaling

Oh, nee, nee, nee, nee, nee ...

Als je het voelt in je lichaam
U vond iemand die maakt dat je je manieren te veranderen
Net opknoping met uw bemanning
Zei dat je doet alsof je er klaar voor bent
Maar je weet niet echt
En alles in je verleden - je wilt laten gaan

Ik ben er geweest, het gedaan, rond geneukt
Na al dat - dit is wat ik gevonden
Niemand wil alleen zijn
Als je geraakt door de woorden van dit lied
Dan kindje ...

U kreeg, U Got It Bad
Wanneer u aan de telefoon bent
Hang op en bel je zo terug
U kreeg, u gothet slecht
Als je een dag te missen zonder je vriend
Off track je hele leven's
Je weet dat je hebt het slecht
wanneer je vastzit in het huis
Je hoeft niet wanna have fun
Het is alles wat je denkt over
U hebt het slecht als je uit bent met iemand
Maar je blijft denken 'bout iemand anders
U Got It Bad

Als je zegt dat je liefde 'em
En je echt weet
Alles wat vroeger uit, er niet toe doen niet meer
Net als mijn geld, al mijn auto's
(U kunt het allemaal terug hebben)
Bloemen, kaarten en snoep
(Ik doe het gewoon want ik ben ...)
ZeiIk ben gelukkig om je meisje
Ik wil dat je weet
Ik je echt dol
Al mijn mensen die weten wat er aan de hand
Kijk naar je partner, help me mijn lied zingen
Zeg haar dat ik ben je man, je bent mijn meisje
Ik ga vertel het aan de hele wereld
Dames zeggen dat ik je meisje, je bent mijn man
Beloven om u het beste wat ik kan houden

Zie ik er geweest ben, gedaan, rond geneukt
Na al dat - dit is wat ik gevonden
Iedereen van jullie zijn net als mij
Het is jammer dat je niet kunt zien
Dat je hebt het slecht ... hey

U kreeg, u hebt hetslecht
Wanneer u aan de telefoon bent
Hang op en bel je zo terug
U kreeg, U Got It Bad
Als je een dag te missen zonder je vriend
Off track je hele leven's
Je weet dat je hebt het slecht
wanneer je vastzit in het huis
Je hoeft niet wanna have fun
Het is alles wat je denkt over
U hebt het slecht als je uit bent met iemand
Maar je blijft denken 'bout iemand anders
U Got It Bad

U kreeg, U Got It Bad
Wanneer u aan de telefoon bent
Hang op en bel je zo terug
U kreeg, U Got It Bad
Als je een dag te missen zonder je vriend
Uwoff track hele leven
Je weet dat je hebt het slecht
wanneer je vastzit in het huis
Je hoeft niet wanna have fun
Het is alles wat je denkt over
U hebt het slecht als je uit bent met iemand
Maar je blijft denken 'bout iemand anders
U Got It Bad

Songteksten.net Heeft Toestemming van Stichting Buma / Stemra OM this songtekst te Tonen. De songteksten Mogen Niet anders dan for prive-gebruik Gebruikt Worden, iedere Andere Verspreiding van de songteksten is NietToegestaan.

VertalingPrintRingtonesStatistiekenUsherBekeken: 82Toegevoegd op: onbekendToegevoegd deur: onbekendLaatst gewijzigd op: onbekendTekst toevoegenVideo toevoegen8701 (2001/09/07)

Advertentie


Adverteren | Over ons | Je privacy | RSS

Advertentie

© 2000 - 2015 Songteksten.net - Alle rechten voorbehouden - Design by Reneroof

Om Songteksten.net Goed Te Laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk our privacy policy. Akkoord