Artiest U2

Songtitle Bloody Sunday

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Yes...

I can't believe the news today
Oh, I can't close my eyes
And make it go away
How long...
How long must we sing this song?
How long? How long...
'cause tonight...we can be as one
Tonight...

Broken bottles under children's feet
Bodies strewn across the dead and street
But I won't heed the battle call
It puts my back up
Puts my back up against the wall

Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday

And the battle's just begun
There's many lost, but tell me who has won
The trench is dug within our hearts
And mothers, children, brothers, sisters
Torn apart

Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday

How long...
How long must we sing this song?
How long? How long...
'cause tonight...we can be as one
Tonight...tonight...

Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday

Wipe the tears from your eyes
Wipe your tears away
Oh, wipe your tears away
Oh, wipe your tears away
(Sunday, Bloody Sunday)
Oh, wipe your blood shot eyes
(Sunday, Bloody Sunday)

Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday)
Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday)

And it's true we are immune
When fact is fiction and TV reality
And today the millions cry
We eat and drink while tomorrow they die

(Sunday, Bloody Sunday)

The real battle just begun
To claim the victory Jesus won
On...

Sunday Bloody Sunday
Sunday Bloody Sunday...

Vertaling

Ja ...

Ik kan niet geloven dat het nieuws van vandaag
Oh, ik kan mijn ogen niet sluiten
En maakt het weggaan
Hoe lang ...
Hoe lang moeten we dit lied zingen?
Hoe lang nog? Hoe lang ...
Want vanavond ... we kunnen als een
Vanavond ...

Gebroken flessen onder de voeten van kinderen
Lichamen verspreid over de dood en op straat
Maar ik zal geen acht slaan op de strijd oproep
Het zet mijn back-up
Puts mijn rug tegen de muur

Zondag, bloederige zondag
Zondag, bloederige zondag
Zondag, bloederige zondag

En de strijd is net begonnen
Er is veel verloren, maar vertel me wie er heeft gewonnen
De geul wordt gegraven in ons hart
En moeders, kinderen, broers, zussen
Verscheurd

Zondag, bloederige zondag
Zondag, bloederige zondag

Hoe lang ...
Hoe lang moeten we dit lied zingen?
Hoe lang nog? Hoe lang ...
Want vanavond ... we kunnen als een
Vanavond ... vanavond ...

Zondag, bloederige zondag
Zondag, bloederige zondag

Veeg de tranen uit je ogen
Veeg je tranen weg
Oh, je tranen weg te vegen
Oh, je tranen weg te vegen
(Zondag, bloederige zondag)
Oh, veeg je met bloed doorlopen ogen
(Zondag, bloederigeZondag)

Zondag, bloederige zondag (Zondag, bloederige zondag)
Zondag, bloederige zondag (Zondag, bloederige zondag)

En het is waar dat wij immuun zijn
Toen is een feit en fictie de werkelijkheid TV
En vandaag de miljoenen huilen
We eten en drinken, terwijl zij morgen sterven

(Zondag, bloederige zondag)

De echte strijd nog maar net begonnen
Om aanspraak maken op de overwinning van Jezus heb
Op ...

Sunday Bloody Sunday
Sunday Bloody Sunday ...