Artiest Sabaton

Songtitle The Last Stand

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

In the heart of holy see
In the home of Christianity
The seat of power is in danger

There's a foe of a thousand swords
They've been abandoned by their lords
Their fall from grace will pave their path, to damnation

Then the 189
In the service of heaven
They're protecting the holy line
It was 1527
Gave their lives on the steps to heaven
Thy will be done!

For the grace, for the might of our lord
For the home of the holy
For the faith, for the way of the sword
Gave their lives so boldlyFor the grace, for the might of our lord
In the name of his glory
For the faith, for the way of the sword
Come and tell their story again

Under guard of 42
Along a secret avenue
Castle saint Angelo is waiting

They're the guard of the holy see
They're the guards of Christianity
Their path to history is paved with salvation

Then the 189
In the service of heaven
They're protecting the holy line
It was 1527
Gave their lives on the steps to heaven
Thy will be done!

For the grace, for the might of our lord
For the home of the holy
For the faith, for the way of the sword
Gave their lives so boldly

For the grace, for the might of our lord
In the name of his glory
For the faith, for the way of the sword
Come and tell their story again

Dying for salvation with dedication
No capitulation, annihilation
Papal commendation, reincarnation
Heaven is your destination

In the name of god

For the grace, for the might of our lord
For the home of the holy
For the faith, for the way of the sword
Gave their lives so boldly

For the grace, for the might of our lord
In the name of his glory
For the faith, for the way of the sword
Come and tell their story
Gave their lives so boldly
Come and tell the Swiss Guards' story again

Vertaling

In het hart van heilig zien
In het huis van het christendom
De stoel van de macht ligt in gevaar

Er is een vijand van duizend zwaarden
Ze zijn verlaten door hun heren
Hun val uit genade zal hun pad verduisteren, tot verdoemenis

Dan is de 189
In dienst van de hemel
Zij beschermen de heilige lijn
Het was 1527
Gaven hun leven op de trap naar de hemel
Uw wil zal gedaan worden!

Voor de genade, voor de macht van onze heer
Voor het huis der heiligen
Voor het geloof, voor de weg der zwaard
Gaven hun leven zostoutmoedigVoor de genade, voor de macht van onze heer
In de naam van zijn glorie
Voor het geloof, voor de weg der zwaard
Kom hun verhaal opnieuw vertellen

Onder de bewaking van 42
Langs een geheime weg
Kasteel Sint Angelo wacht

Zij zijn de bewaker van de heilige zee
Zij zijn de bewakers van het christendom
Hun weg naar de geschiedenis is geplaveid met redding

Dan is de 189
In dienst van de hemel
Zij beschermen de heilige lijn
Het was 1527
Gaven hun leven op de trap naar de hemel
Uw wil zal gedaan worden!

Voor deGenade voor de macht van onze heer
Voor het huis der heiligen
Voor het geloof, voor de weg der zwaard
Gaven hun leven zo dapper

Voor de genade, voor de macht van onze heer
In de naam van zijn glorie
Voor het geloof, voor de weg der zwaard
Kom hun verhaal opnieuw vertellen

Sterven voor redding met toewijding
Geen capitulatie, vernietiging
Papale commendatie, reïncarnatie
De hemel is jouw bestemming

In de naam van God

Voor de genade, voor de macht van onze heer
Voor het huis der heiligen
Voor het geloof,Voor de weg van het zwaard
Gaven hun leven zo dapper

Voor de genade, voor de macht van onze heer
In de naam van zijn glorie
Voor het geloof, voor de weg der zwaard
Kom en vertel hun verhaal
Gaven hun leven zo dapper
Kom het verhaal van de Zwitserse Wacht weer eens vertellen