Artiest Sabaton

Songtitle The Final Solution

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Country in depression
Nation in despair
One man seeking reasons everywhere
Growing hate and anger
The Fuhrer's orders were precise
Who was to be blamed and pay the price!

Wicked propaganda
Turning neighbors into foes
Soldiers of the Third Reich searching homes
And then the former friends are watching
As they are rounded up one by one
Times of persecutions has begun

Ever since it started
On crystal night 38
When liberty died and truth was denied
Sent away on trains, sent on a one-way trip to hell
Enter the gates - Auschwitz awaits!

When freedom burns
The final solution
Dreams fade away and all hope turns to dust
When millions burn
The curtain has fallen
Lost to the world as they perish in flames

There was a country in depression
There was a nation in despair
One man finding reasons everywhere
Then there was raising hate and anger
The fuhrer's orders still apply
Who was to be blamed and sent to die!

Ever since it started
On crystal night 38
When liberty died and truth was denied
Sent away on train on a one-way trip to hell
Enter the gates - Auschwitz awaits!

When freedom burns
The final solution
Dreams fade away and all hope turns to dust
When millions burn
The curtain has fallen
Lost to the world as they perish in flames

When freedom burns
The final solution
Dreams fade away and all hope turns to dust
When millions burn
The curtain has fallen
Lost to the world as they perish in flames

Vertaling

Land in een depressie
Natie in wanhoop
Een man op zoek naar redenen overal
Groeiende haat en woede
Van de Führer orders werden nauwkeurige
Wie was te wijten en de prijs betalen!

Wicked propaganda
Draaien buren in vijanden
Soldaten van het Derde Rijk zoeken woningen
En dan de voormalige vrienden kijken
Zoals ze zijn afgerond een voor een
Tijden van vervolgingen is begonnen

Sinds het begon
Op kristal nacht 38
Als vrijheid is overleden en de waarheid werd ontkend
Weggestuurd op treinen, stuurde op een enkele reis naar de hel
Voer de poorten - Auschwitz wacht!

Wanneer de vrijheid brandwonden
De uiteindelijke oplossing
Dromen vervagen en alle hoop verandert in stof
Toen miljoenen branden
Het gordijn is gevallen
Verloren gaan voor de wereld als zij omkomen in de vlammen op

Er was een land in een depressie
Er was een volk in wanhoop
Een man vinden redenen overal
Dan was er het verhogen van haat en woede
De Führer de orders nog steeds van toepassing
Die moest worden beschuldigd en gezonden om te sterven!

Sinds het begon
Op kristal nacht 38
Als vrijheid is overleden en de waarheidwerd geweigerd
Weggestuurd op de trein op een enkele reis naar de hel
Voer de poorten - Auschwitz wacht!

Wanneer de vrijheid brandwonden
De uiteindelijke oplossing
Dromen vervagen en alle hoop verandert in stof
Toen miljoenen branden
Het gordijn is gevallen
Verloren gaan voor de wereld als zij omkomen in de vlammen op

Wanneer de vrijheid brandwonden
De uiteindelijke oplossing
Dromen vervagen en alle hoop verandert in stof
Toen miljoenen branden
Het gordijn is gevallen
Verloren gaan voor de wereld als zij omkomen in de vlammen op