Artiest Sabaton

Songtitle Nuclear Attack

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

repare for Nuclear Attack! 

Dropped from Enola, I see the erased 
Threat to the future displayed 
A power unheard of, a power unseen 
flash out of nowhere, the Sky is burning 
At 8:16 AM Tokyo control 
realised something was wrong 

Repulsive Explosions, Destruction and pain 
Air Raid from hell seem to go in blaze 
August in black, B-29:s turning back, prepare for Nuclear Attack! 

Warned but did not heed, prepare for nuclear attack! 
Extermination - strike back! 
Chose not to believe - another nuclear attack! 

From the southeast came the second attack, threatened tomorrow unveiled 
11:02 on the 9:th of august, over the valley like ball of lightning 
The Bomb detonates and the land turns to waste. 
Barren for decades to come 
The Factories burning, the steel works destroyed, surrender your war else you perish in flames

Second attack, B-29: s turning back, prepare for nuclear attack! 

Warned but did not heed, prepare for nuclear attack! 
Extermination - strike back! 
Chose not to believe - another nuclear attack! 

[Solo] 

August in black, B-29:s turning back... 

Another (another, another) nuclear attack! 
Warned but did not heed, prepare for nuclear attack! 
Extermination - strike back! 
Chose not to believe - another nuclear attack! 

Noooononono... Warned but did not heed - prepare for nuclear attack! 
Extermination - strike back! 
Chose not to believe - another nuclear attack! 

A nuclear attack!

Vertaling

repareren voor Nuclear Attack!

Gedaald van Enola, zie ik de gewiste
Bedreiging voor de toekomst weergegeven
Een power ongehoord, een vermogen ongezien
knipperen uit het niets, is het Sky brandende
Op 8:16 Tokyo controle
besefte iets mis was

Weerzinwekkend Explosies, Destruction en pijn
Luchtaanval uit de hel lijken te gaan op de bles
Augustus in zwart, B-29: s terug te draaien, voor te bereiden op Nuclear Attack!

Gewaarschuwd maar niet luisteren, voor te bereiden op nucleaire aanval!
Uitroeiing - slaan terug!
Heeft ervoor gekozen om te geloven -andere nucleaire aanval!

Vanuit het zuidoosten kwam de tweede aanval, bedreigd morgen onthuld
11:02 op de 9: augustus, over de vallei, zoals de bal van de bliksem
De bom ontploft en het land blijkt te verspillen.
Barren voor de komende decennia
De Fabrieken branden, de staalfabrieken vernietigd, geef je de oorlog anders je omkomen in de vlammen

Tweede aanval, B-29: s terug te draaien, voor te bereiden op nucleaire aanval!

Gewaarschuwd maar niet luisteren, voor te bereiden op nucleaire aanval!
Uitroeiing - slaan terug!
Koosniet te geloven - een andere nucleaire aanval!

[Solo]

Augustus in zwart, B-29: s terug te draaien ...

Een andere (een andere, een andere) nucleaire aanval!
Gewaarschuwd, maar sloegen er geen acht, voor te bereiden op nucleaire aanval!
Uitroeiing - slaan terug!
Koos om niet te geloven - een andere nucleaire aanval!

Noooononono ... Gewaarschuwd maar sloegen er geen acht - voor te bereiden op nucleaire aanval!
Uitroeiing - slaan terug!
Koos om niet te geloven - een andere nucleaire aanval!

Een nucleaire aanval!