Artiest S Club 7

Songtitle Don't Stop Never Give Up

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Bring it all back now) 
Don't stop, never give up 
Hold your head high and reach the top 
Let the world see what you have got 
Bring it all back to you 
(Bring it all back now) 
Hold on to what you try to be 
Your individuality 
When the world is on your shoulders 
Just smile and let it go 
If people try to put you down 
just walk on by don't turn around 
You only have to answer to yourself 
Don't you know its true what they say 
That life it ain't easy 
But your time's coming around 
So don't you stop trying 

Don't stop, never give up 
Hold your head high and reach the top 
Let the world see what you have got 
Bring it all back to you 
(Bring it all back now) 
Dream of falling in love 
Anything you've been thinking of 
When the world seems to get too tough 
Bring it all back to you 
(Bring it all back now) 

Try not to worry about a thing 
Enjoy the good times life can bring 
Keep good all the solitude 
Got to let the feeling show 
Imagination is the key 
Because you are your own destiny 
Never should be lonely when time is on your side 
Don't you know its true what they say 
Things are sent to try you 
But your times coming around 
(So don't stop trying) 

Don't stop, never give up 
Hold your head high and reach the top 
Let the world see what you have got 
Bring it all back to you 
(Bring it all back now) 
Dream of falling in love 
Anything you've been thinking of 
When the world seems to get too tough 
Bring it all back to you 
(Bring it all back now) 

Don't you know its true what they say 
Things happen for a reason 
But you times coming around 
So don'i you stop tryin'
Don't stop, never give up 
Hold your head high and reach the top 
Let the world see what you have got 
Bring it all back to you 
(Bring it all back now) 
Dream of falling in love 
Anything you've been thinking of 
When the world seems to get too tough 
Bring it all back to you 
(Bring it all back now) 
Don't stop, never give up 
Hold your head high and reach the top 
Let the world see what you have got 
Bring it all back to you 
(Bring it all back now) 
Dream of falling in love 
Anything you've been thinking of 
When the world seems to get too tough 
Bring it all back to you 
(Bring it all back now) 
Don't stop, never give up 
Hold your head high and reach the top 
Let the world see what you have got 
Bring it all back to you 
(Bring it all back now) 
Dream of falling in love 
Anything you've been thinking of 
When the world seems to get too tough 
Bring it all back to you 
(Bring it all back now)

Vertaling

Breng alles nu terug)
Niet nooit stoppen, opgeven
Houd je hoofd hoog en de top bereiken
Laat de wereld zien wat je hebt
Breng alles terug naar jou
(Breng alles nu terug)
Vasthouden aan wat je probeert te zijn
Uw individualiteit
Als de wereld op je schouders
Just smile en laat het gaan
Als mensen proberen om u af te zetten
gewoon lopen door niet omdraaien
Je hoeft alleen maar te beantwoorden voor jezelf
Weet je niet zijn waar wat ze zeggen
Dat het leven het is niet gemakkelijk
Maar uw tijd komt om
Dus doe je niet stoppen met proberen

Niet nooit stoppen, opgeven
Houd je hoofd hoog en de top bereiken
Laat de wereld zien wat je hebt
Breng alles terug naar jou
(Breng alles nu terug)
Droom van verliefd
Alles wat u al denken van
Als de wereld lijkt te krijgen om te hard
Breng alles terug naar jou
(Breng alles nu terug)

Probeer geen zorgen te maken over een ding
Geniet van de goede tijden het leven kan brengen
Houd goede alle eenzaamheid
Heb je het gevoel show te laten
Fantasie is de sleutel
Want je bentje eigen lot
Nooit mag worden eenzaam wanneer de tijd is aan uw kant
Weet je niet zijn waar wat ze zeggen
Dingen worden verzonden naar u probeert
Maar je keer komt in de buurt
(Dus niet stoppen met proberen)

Niet nooit stoppen, opgeven
Houd je hoofd hoog en de top bereiken
Laat de wereld zien wat je hebt
Breng alles terug naar jou
(Breng alles nu terug)
Droom van verliefd
Alles wat u al denken van
Als de wereld lijkt te krijgen om te hard
Breng alles terug naar jou
(Breng alles nu terug)

Weet je niet zijn waar wat ze zeggen
Dingen gebeuren met een reden
Maar je keer komt in de buurt
Dus don'i u stopt tryin '
Niet nooit stoppen, opgeven
Houd je hoofd hoog en de top bereiken
Laat de wereld zien wat je hebt
Breng alles terug naar jou
(Breng alles nu terug)
Droom van verliefd
Alles wat u al denken van
Als de wereld lijkt te krijgen om te hard
Breng alles terug naar jou
(Breng alles nu terug)
Niet nooit stoppen, opgeven
Houd je hoofd hoog en de top bereiken
Laatde wereld zien wat je hebt
Breng alles terug naar jou
(Breng alles nu terug)
Droom van verliefd
Alles wat u al denken van
Als de wereld lijkt te krijgen om te hard
Breng alles terug naar jou
(Breng alles nu terug)
Niet nooit stoppen, opgeven
Houd je hoofd hoog en de top bereiken
Laat de wereld zien wat je hebt
Breng alles terug naar jou
(Breng alles nu terug)
Droom van verliefd
Alles wat u al denken van
Als de wereld lijkt te krijgen om te hard
Breng alles terug naar jou
(Breng alles nu terug)