Artiest R Kelly

Songtitle When A Woman's Fed Up

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

I'm standing here looking in the mirror
Saying \"damn\" to myself
I should have known the day would come
That she would find somebody else
And all the things I took her through 
Shit, I shouldn't have lasted this long
Now I'm at this telephone booth calling Tyrone

[1] - Cuz when a woman's fed up
(No matter how you beg, no)
It ain't nothing you can do about it
(Nothing you can do about it)
It's like running out of love
(No matter what you say, no)
And then it's too late to talk about it
(Too late to talk about it)

Now let's talk about how it all goes down
I used to make love to you daily
When the night fell the same
And anytime that you were hurt
I could feel your pain
And if I had a dollar
It was yours, yeah
And whenever we would go out
I would front the bill 
But now the up is down
And the silence is sound
I hurt you too too many times
Now I can't come around

[1] - Cuz when a woman's fed up
(No matter how you beg, no)
It ain't nothing you can do about it
(Nothing you can do about it)
It's like running out of love
(No matter what you say, no)
And then it's too late to talk about it
(Too late to talk about it)

La da da da da la la da da
La da da da da la la da da
If you don't want to find out the hard way
Then listen to this song while the record plays

[1] - Cuz when a woman's fed up
(No matter how you beg, no)
It ain't nothing you can do about it
(Nothing you can do about it)
It's like running out of love
(No matter what you say, no)
And then it's too late to talk about it
(Too late to talk about it)

You can cry a river 
'Till an ocean starts to form, yeah
But she will always remember 
Cuz she's a woman scorned
And if you ever get her back
It will never be the same
She's cuttin' the corners of her eyes
Every time she see your face
Now your trust is out the door
She don't want you no more
You used to tell your boys, not me
And she would always be there for you
If you had took the time to see 
What that woman meant to you
Is what the mirror said to me, whoa
She was raised in Illinois 
Right outside of Chicago
Some of the best cookin' you ever had
Yes, it was and I miss her
Hey woman, if you're listening
I said I miss you baby

Vertaling

I 'm hier staan, in de spiegel kijken
Zeggen \ "damn \" om mezelf te
Ik had moeten weten dat de dag zou komen
Dat ze iemand anders zou vinden
En alle dingen die ik nam haar door middel van
Shit, Ik had 't hebben dit lang geduurd
Nu heb ik 'm op deze telefooncel bellen Tyrone

[1] - Cuz wanneer een vrouw 's beu
(Maakt niet uit hoe je smeken, nee)
Het Ain t niets 'je kunt doen over het
(Niets dat je kunt doen)
Het is s 'als het runnen van uit liefde
(Maakt niet uit wat je zegt, nee)
En dan is 's te laat is om erover te praten
(Te laat om daarover te praten)

Laten we nu eens 's te praten over hoe het allemaal naar beneden gaat
Ik gebruikte de liefde dagelijks aan u doen
Toen de nacht viel op dezelfde
En op elk moment dat u gewond
Ik voelde je pijn
En als ik had een dollar
Het was van jou, yeah
En wanneer we zouden gaan
Ik zou voor de rekening
Maar nu is de up down
En de stilte is gezond
Ik je pijn te te vaak
Nu kan ik 't rond te komen

[1] - Cuz wanneer een vrouw 's beu
(Maakt niet uit hoe je smeken, nee)
Het Ain t niets 'je kunt doenhet
(Niets dat je kunt doen)
Het is s 'als het runnen van uit liefde
(Maakt niet uit wat je zegt, nee)
En dan is 's te laat is om erover te praten
(Te laat om daarover te praten)

La da da da da da da la la
La da da da da da da la la
Als u don 't wilt te weten komen op de harde manier
Dan luisteren naar dit lied, terwijl het record speelt

[1] - Cuz wanneer een vrouw 's beu
(Maakt niet uit hoe je smeken, nee)
Het Ain t niets 'je kunt doen over het
(Niets dat je kunt doen)
Het is s 'als het runnen van uit liefde
(Maakt niet uit wat je zegt, nee)
En dan is 's te laat is om erover te praten
(Te laat om daarover te praten)

Je kunt huilen van een rivier
'Tot een oceaan begint te vormen, ja
Maar ze zal altijd onthouden
Cuz ze 'sa vrouw veracht
En als je je haar terug
Het zal nooit meer hetzelfde zijn
Ze 's cuttin ' de hoeken van haar ogen
Elke keer als ze je gezicht zien
Nu is uw vertrouwen is de deur uit
Ze don 't wilt u niet meer
U gebruikt om uw jongens, mij niet te vertellen
En ze zou er altijd voor je zijn
Als je had de tijd genomen om te zien
Wat die vrouw