Artiest R Kelly

Songtitle U Save Me

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

R Kelly: U saved me songtekst
I was riding in my car one day
In the express lane rollin on the freeway
And suddenly the phone rings then I
Reached down beside me then i look
On the floor felt on the backseat
See I was drinking while I was driving
Never thinking bout what I was doing
I turned around and before i knew it
Here comes this truck now
Doctor said don't think he gonna make it
Family said make the funeral arrangements
Unplug the machine he's gone now 
Then told my wife to be strong now
Then a small voice said told me
If you promise to stop drinking
I surrendered on that day
Now for ten years i've been straight

You saved me [4x]
Gave me a second chance
You saved me [3x]
You saved me

Now i've been sitting in this chair
Waiting on the phone to ring
Praying up to God that someone will call
Me with a job opening
Cause it's been so hard for me
Month to month struggling to eat
But still there was no answer
I stop believing in his word and
Got so mad at him and
When somebody said God's good
I just laugh at 'em
But in the nick of time his blessing
Rain on me
By his grace the phone ring
A lady said were hiring and 
That's when I knew

You saved me [4x]

Now i was 18 out there on the block
Selling drugs
With a gun at my waist
And for people I had no love
See the streets was my home
Family and friends were all gone
Had no one to trust
And deep inside i was all alone
And a deal went bad one day
And it was enough to pause me
I was shot 4 times and before i
Knew it I was on my knees
Blood pushin out my body
My heart's beating faster don't know what i'm gonna do
I don't think i'm gonna last then
I begain to flash back on the things
I done in my past
Then I heard a small voice that said
I'll give you peace if you believe
I accepted Christ that day
Halilujah now i'm free

You saved me [4x]

I was in the aisle of the grocery store
With a pain in my chest and I'm wondering
Where did it come from (I got tested)
And the results came back 
And the doctor said i'm sorry but u got cancer
I could not beleive it so 
I call my mama to calm my nerves
(mama) she got down on her knees
(mama) she said a prayer for me
(mama) just keep on thanking Jesus
(mama) he'll give you what you need
(thank you Jesus)
Now that was five years ago
I don't have that pain no more
Doc said you can go home
Cause all that cancer's gone

You saved me [4x]
You saved me (said you saved me)
You saved me (but you saved me)
You saved me saaaved me
Gave me a second chance (second chance)
Halilujah saved me
Saved me saved me
Wooooooh You saved me
You gave me it was by grace You saved me
I'm so thankful that You looked down on me
Saw me standing there
I was at the end of my rope no where to go
And you gave me
No where to go (and you saved me)
I was down and out 2 
I was doing drugs 2
I was running the streets 2
Never felt love
I was wilding out
You saved me
You stepped in ooh save me
You saved me

Vertaling

R Kelly: U mij gered songtekst
Ik reed in mijn auto een dag
In de uitdrukkelijke Lane rollin op de snelweg
En opeens gaat de telefoon toen ik
Bukte zich naast me dan kijk ik
Op de vloer voelde op de achterbank
Zie ik terwijl ik reed drinken
Nooit denken bout wat ik aan het doen was
Ik draaide me om en voordat ik het wist
Hier komt deze truck nu
Dokter zei dat denk niet dat hij gaat maken
Familie zei maken de begrafenis
Haal de stekker van de machine die hij is nu weg
Toen vertelde mijn vrouw nu sterk
Dan een klein stemmetje zei vertelde me
Als je belooft te stoppen met drinken
Ik gaf op die dag
Nu tien jaar heb ik er meteen

Je hebt me gered [4x]
Gaf me een tweede kans
Je hebt me gered [3x]
Je hebt me gered

Nu heb ik zitten in deze stoel
Wachten op de telefoon te rinkelen
Bidden tot God dat iemand zal roepen
Me met een vacature
Want het is zo moeilijk voor mij
Maand tot maand worstelen om te eten
Maar nog steeds was er geen antwoord
Ik stop te geloven in zijn woord en
Ben zo boos op hem en
Als iemandzei dat God goed is
Dan lach ik 'em
Maar op het nippertje van de tijd zijn zegen
Regen op mij
Door zijn genade rinkelt de telefoon
Een dame zei, was het aanwerven en
Dat is toen wist ik

Je hebt me gered [4x]

Nu heb ik 18 was die er op het blok
Verkoop van drugs
Met een pistool op mijn taille
En voor mensen die ik had geen liefde
Zie de straten was mijn huis
Familie en vrienden waren allemaal weg
Had niemand om te vertrouwen
En diep van binnen was ik helemaal alleen
En een deal ging slecht een dag
En het was genoeg om te pauzeren mij
Ik werd neergeschoten 4 keer en voordat ik
Wist dat ik was op mijn knieën
Bloed pushin uit mijn lichaam
Mijn hart gaat sneller kloppen weet niet wat ik ga doen
Ik denk niet dat ik ga laatste dan
Ik begain om terug te knipperen op de dingen
Ik gedaan in mijn verleden
Toen hoorde ik een zachte stem die zei
Ik geef je rust als je gelooft
Ik accepteerde Christus op die dag
Halilujah nu ben ik vrij

Je hebt me gered [4x]

Ik was in het gangpad van de supermarkt
Met pijn in mijn borst en ik vraag me af
Waar komt het vandaan (ik heb getest)
En de resultaten kwam terug
En de artszei dat ik spijt me, maar u heeft kanker
Ik kon niet zo geloven
Ik bel mijn mama op mijn zenuwen te kalmeren
(Mama) kreeg ze op haar knieën
(Mama) zei ze een gebed voor mij
(Mama) gewoon blijven bedanken Jezus
(Mama) hij geeft je wat je nodig hebt
(Dank je Jezus)
Nu dat was vijf jaar geleden
Ik heb niet die pijn niet meer
Doc zei dat je naar huis kan gaan
Want alles dat kanker is weg

Je hebt me gered [4x]
Je hebt me gered (zei dat je me gered)
Je hebt me gered (maar je hebt me gered)
Je hebt me gered saaaved mij
Gaf me een tweede kans (tweede kans)
Halilujah me gered
Me gered heeft me gered
Wooooooh Je hebt me gered
Je gaf mij was het door genade Je hebt me gered
Ik ben zo dankbaar dat Je keek op me neer
Zag mij daar staan
Ik was aan het eind van mijn touw niet waar te gaan
En gij hebt Mij
Niet waar te gaan (en je hebt me gered)
Ik was naar beneden en uit 2
Ik deed drugs 2
Ik liep door de straten 2
Nooit gevoelde liefde
Ik was Wilding uit
Je hebt me gered
Je stapte in ooh save me
Je hebt me gered