Artiest P!nk

Songtitle Dear Mr President

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Dear Mr. President,
Come take a walk with me.
Let's pretend we're just two people and
You're not better than me.
I'd like to ask you some questions if we can speak honestly.

What do you feel when you see all the homeless on the street?
Who do you pray for at night before you go to sleep?
What do you feel when you look in the mirror?
Are you proud?

How do you sleep while the rest of us cry?
How do you dream when a mother has no chance to say goodbye?
How do you walk with your head held high?
Can you even look me in the eye
And tell me why?

Dear Mr. President,
Were you a lonely boy?
Are you a lonely boy?
Are you a lonely boy?
How can you say
No child is left behind?
We're not dumb and we're not blind.
They're all sitting in your cells
While you pave the road to hell.

What kind of father would take his own daughter's rights away?
And what kind of father might hate his own daughter if she were gay?
I can only imagine what the first lady has to say
You've come a long way from whiskey and cocaine.

How do you sleep while the rest of us cry?
How do you dream when a mother has no chance to say goodbye?
How do you walk with your head held high?
Can you even look me in the eye?

Let me tell you 'bout hard work
Minimum wage with a baby on the way
Let me tell you 'bout hard work
Rebuilding your house after the bombs took them away
Let me tell you 'bout hard work
Building a bed out of a cardboard box
Let me tell you 'bout hard work
Hard work
Hard work
You don't know nothing 'bout hard work
Hard work
Hard work
Oh

How do you sleep at night?
How do you walk with your head held high?
Dear Mr. President,
You'd never take a walk with me.
Would you?

Vertaling

Dear Mr. President,
Kom een ​​wandeling met mij.
Laten we doen alsof we zijn gewoon twee mensen en
Je bent niet beter dan ik.
Ik wil u graag een paar vragen stellen als we eerlijk kunnen spreken.

Wat voel je als je alle daklozen op straat?
Wie denk je bidden voor 's nachts voordat je gaat slapen?
Wat voel je als je in de spiegel kijkt?
Bent u trots?

Hoe ga je slapen terwijl de rest van ons huilen?
Hoe maak je dromen wanneer een moeder geen kans om afscheid te nemen?
Hoe ga je met je hoofd gehouden lopenhoog?
Kun je me nog in de ogen kijken
En vertel me waarom?

Dear Mr. President,
Was je een eenzame jongen?
Ben je een eenzame jongen?
Ben je een eenzame jongen?
Hoe kan je zeggen
Geen enkel kind is achtergelaten?
We zijn niet dom en we zijn niet blind.
Ze zijn allemaal zitten in je cellen
Terwijl u effenen de weg naar de hel.

Wat voor soort vader rechten van zijn eigen dochter zou wegnemen?
En wat voor soort vader zou zijn eigen dochter haat of ze homo waren?
Ik kan alleen maar voorstellen wat de eerste dame te zeggen heeft
Je hebt een lange weg afgelegdvan whisky en cocaïne.

Hoe ga je slapen terwijl de rest van ons huilen?
Hoe maak je dromen wanneer een moeder geen kans om afscheid te nemen?
Hoe loop je met je hoofd hoog gehouden?
Kun je me nog in de ogen kijken?

Laat me je vertellen 'bout hard werken
Minimumloon met een baby op komst
Laat me je vertellen 'bout hard werken
Het herbouwen van uw huis na de bommen nam ze weg
Laat me je vertellen 'bout hard werken
Het bouwen van een bed uit een kartonnen doos
Laat me je vertellen 'bout hard werken
Hard werken
Hard werken
Je weet nietniets 'bout hard werken
Hard werken
Hard werken
Oh

Hoe weet u slapen 's nachts?
Hoe loop je met je hoofd hoog gehouden?
Dear Mr. President,
Je zou nooit een wandeling met mij.
Zou je?