Artiest P Diddy

Songtitle I'm Comming Home

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

I’m coming home
I’m coming home
Tell the World I’m coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home, I’m coming home
Tell the World that I’m coming

[Diddy]
Back where I belong, yeah I never felt so strong
(I’m back baby)
I feel like there’s nothing that I can’t try
And if you with me put your hands high
(put your hands high)
If you ever lost a light before, this ones for you
And you, the dreams are for you

I hear “The Tears of a Clown”
I hate that song
I feel like they talking to me when it comes on
Another day another Dawn
Another Keisha, nice to meet ya, get the math I’m gone
What am I ‘posed to do when the club lights come on
Its easy to be Puff, its harder to be Sean
What if the twins ask why I aint marry their mom (why, damn!)
How do I respond?
What if my son stares with a face like my own
And says he wants to be like me when he’s grown
Sh-t! But I aint finished growing
Another night the inevitible prolongs
Another day another Dawn
Just tell Taneka and Taresha I’ll be better in the morn’
Another lie that I carry on
I need to get back to the place I belong

[Dirty Money - Chorus]
I’m coming home
I’m coming home
Tell the World I’m coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home, I’m coming home
Tell the World that I’m coming


[Diddy - Verse 2]
“A house is Not a Home“, I hate this song
Diddy Coming Home lyrics found on http://www.directlyrics.com/diddy-coming-home-lyrics.html

Is a house really a home when your loved ones are gone
And n-ggas got the nerve to blame you for it
And you know you woulda took the bullet if you saw it
But oyu felt it and still feel it
And money can’t make up for it or conceal it
But you deal with it and you keep ballin’
Pour out some liquor, play ball and we keep ballin’
Baby we’ve been living in sin ’cause we’ve been really in love
But we’ve been living as friends
So you’ve been a guest in your own home
It’s time to make your house your home
Pick up your phone, come on

[Dirty Money - Chorus]
I’m coming home
I’m coming home
Tell the World I’m coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home, I’m coming home
Tell the World that I’m coming


[Diddy - Verse 3]
“Ain’t No Stopping Us Now“, I love that song
Whenever it comes on it makes me feel strong
I thought I told y’all that we won’t stop
We back cruising through Harlem, Viso blocks
It’s what made me, saved me, drove me crazy
Drove me away than embraced me
Forgave me for all of my shortcomings
Welcome to my homecoming
Yeah it’s been a long time coming
Lot of fights, lot of scars, lot of bottles
Lot of cars, lot of ups, lot of downs
Made it back, lost my dog (I miss you BIG)
And here I stand, a better man! (a better man)
Thank you Lord (Thank you Lord)

[Dirty Money - Chorus]
I’m coming home
I’m coming home
Tell the World I’m coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home, I’m coming home
Tell the World that I’m coming

Vertaling

I'm coming home
I'm coming home
Vertel het World I'm coming home
Laat de regen weg te wassen al de pijn van gisteren
Ik weet dat mijn koninkrijk wacht en ze hebben mijn fouten vergeven
Ik kom thuis, ik kom thuis
Vertel de wereld dat ik komende

[Diddy]
Terug waar ik thuishoor, ja ik voelde me nooit zo sterk
(Ik ben weer terug baby)
Ik voel me alsof er niets dat ik kan niet proberen
En als je met mij leg je handen hoog
(Leg je handen hoog)
Als je ooit een licht voor deze die verloren voor u
En u, de dromen zijn voor jou

Ik hoor "De tranen van een clown"
Ik haat dat nummer
Ik voel me alsof ze tegen me te praten als het gaat over
Een andere dag een ander Dawn
Een andere Keisha, leuk om je te ontmoeten, krijgen de wiskunde ik ben gegaan
Wat ben ik ''s te doen wanneer de club lampjes gaan branden
Zijn gemakkelijk te Puff, zijn moeilijker te Sean worden
Wat als de tweeling te vragen waarom ik niet hun moeder te trouwen (waarom, verdomme!)
Hoe kan ik reageren?
Wat als mijn zoon kijkt met een gezicht als mijn eigen
En zegt dat hij wil worden als ik als hij gegroeid
Sh-t! Maar ik ben nietvolgroeid
Nog een nacht de onvermijdelijke verlengt
Een andere dag een ander Dawn
Zeg Taneka en Taresha ik zal beter worden in 'de morgen
Een andere leugen die ik doorgaan
Ik moet om terug te gaan naar de plaats ik behoor

[Dirty Money - Chorus]
I'm coming home
I'm coming home
Vertel het World I'm coming home
Laat de regen weg te wassen al de pijn van gisteren
Ik weet dat mijn koninkrijk wacht en ze hebben mijn fouten vergeven
Ik kom thuis, ik kom thuis
Vertel de wereld dat ik komende


[Diddy - Verse 2]
"Een huis is geen huis", ik haat dit lied
Diddy Coming Home lyrics gevonden op http://www.directlyrics.com/diddy-coming-home-lyrics.html

Is een huis echt een thuis is wanneer je dierbaren zijn verdwenen
En N-GGAS kreeg het lef om je de schuld voor het
En je weet dat je woulda de kogel nam als je het zag
Maar Oyu voelde het en het nog steeds voelen
En geld kan niet goed te maken of verbergt
Maar je omgaan en je blijft ballin '
Giet enkele sterke drank, een bal spelen en we houden ballin '
Baby we geweestwonen in de oorzaak zonde 'we hebben echt verliefd geweest
Maar we hebben geleefd als vrienden
Dus je hebt te gast geweest in uw eigen huis
Het is tijd om uw huis uw huis
Pak je telefoon, kom op

[Dirty Money - Chorus]
I'm coming home
I'm coming home
Vertel het World I'm coming home
Laat de regen weg te wassen al de pijn van gisteren
Ik weet dat mijn koninkrijk wacht en ze hebben mijn fouten vergeven
Ik kom thuis, ik kom thuis
Vertel de wereld dat ik komende


[Diddy - Verse 3]
"Ain't No Stoppen Us Now", ik hou van dat lied
Wanneer het aankomt op het maakt me sterk voel
Ik dacht dat ik vertelde jullie dat we niet zullen stoppen met
We terug varen door Harlem, Viso blokken
Het is wat mij gemaakt heeft, hebt me gered, reed me gek
Reed me weg dan omhelsde me
Vergaf me voor al mijn tekortkomingen
Welkom op mijn thuiskomst
Ja, het is al een lange tijd komt
Veel gevechten, veel littekens, veel flessen
Veel van auto's, veel ups, veel downs
Maakte het terug, verloor ik mijn hond (Ik mis je BIG)
En hier sta ik,een beter mens! (Een beter mens)
Dank U Heer (Dank U Heer)

[Dirty Money - Chorus]
I'm coming home
I'm coming home
Vertel het World I'm coming home
Laat de regen weg te wassen al de pijn van gisteren
Ik weet dat mijn koninkrijk wacht en ze hebben mijn fouten vergeven
Ik kom thuis, ik kom thuis
Vertel de wereld dat ik komende