Artiest P Diddy

Songtitle Coming Home

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

I’m coming home
I’m coming home
Tell the World I’m coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home, I’m coming home
Tell the World that I’m coming
[Diddy]
Back where I belong, yeah I never felt so strong
(I’m back baby)
I feel like there’s nothing that I can’t try
And if you with me put your hands high
(put your hands high)
If you ever lost a light before, this ones for you
And you, the dreams are for you
I hear “The Tears of a Clown”
I hate that song
I feel like they talking to me when it comes on
Another day another Dawn
Another Keisha, nice to meet ya, get the math I’m gone
What am I ‘posed to do when the club lights come on
Its easy to be Puff, its harder to be Sean
What if the twins ask why I aint marry their mom (why, damn!)
How do I respond?
What if my son stares with a face like my own
And says he wants to be like me when he’s grown
Sh-t! But I aint finished growing
Another night the inevitible prolongs
Another day another Dawn
Just tell Taneka and Taresha I’ll be better in the morn’
Another lie that I carry on
I need to get back to the place I belong
[Dirty Money - Chorus]
I’m coming home
I’m coming home
Tell the World I’m coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home, I’m coming home
Tell the World that I’m coming

Vertaling

I'm coming home
I'm coming home
Vertel het World I'm coming home
Laat de regen weg te wassen al de pijn van gisteren
Ik weet dat mijn koninkrijk wacht en ze hebben mijn fouten vergeven
Ik kom thuis, ik kom thuis
Vertel de wereld dat ik komende
[Diddy]
Terug waar ik thuishoor, ja ik voelde me nooit zo sterk
(Ik ben weer terug baby)
Ik voel me alsof er niets dat ik kan niet proberen
En als je met mij leg je handen hoog
(Leg je handen hoog)
Als je ooit een licht voor deze die verloren voor u
En u, de dromen zijn voor jou
Ik hoor "De tranen van een clown"
Ik haat dat nummer
Ik voel me alsof ze tegen me te praten als het gaat over
Een andere dag een ander Dawn
Een andere Keisha, leuk om je te ontmoeten, krijgen de wiskunde ik ben gegaan
Wat ben ik ''s te doen wanneer de club lampjes gaan branden
Zijn gemakkelijk te Puff, zijn moeilijker te Sean worden
Wat als de tweeling te vragen waarom ik niet hun moeder te trouwen (waarom, verdomme!)
Hoe kan ik reageren?
Wat als mijn zoon kijkt met een gezicht als mijn eigen
En zegt dat hij wil worden als ik als hij gegroeid
Sh-t! Maar ik ben nog niet klaargroeiende
Nog een nacht de onvermijdelijke verlengt
Een andere dag een ander Dawn
Zeg Taneka en Taresha ik zal beter worden in 'de morgen
Een andere leugen die ik doorgaan
Ik moet om terug te gaan naar de plaats ik behoor
[Dirty Money - Chorus]
I'm coming home
I'm coming home
Vertel het World I'm coming home
Laat de regen weg te wassen al de pijn van gisteren
Ik weet dat mijn koninkrijk wacht en ze hebben mijn fouten vergeven
Ik kom thuis, ik kom thuis
Vertel de wereld dat ik komende