Artiest P Diddy

Songtitle Come Home

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

I'm coming home 
I'm coming home 
Tell the world I'm coming home 
Let the rain wash away
All the pain of yesterday 
I know my kingdom awaits
And they've forgiven my mistakes 
I'm coming home, I'm coming home 
Tell the world that I'm coming 

Back where I belong
Yeah I never felt so strong 
(I'm back, baby)
I feel like there's nothing that I can't try 
And if you with me put your hands high 
(Put your hands high) 
If you ever lost a light before, this ones for you 
And you, the dreams are for you 

I hear "The Tears Of A Clown" 
Uh, I hate that song 
I always feel like they talking to me when it comes on 
Another day, another Dawn 
Another Keisha, nice to meet ya, get the math I'm gone 
What am I 'posed to do when the club lights come on 
It's easy to be Puff, its harder to be Sean 
What if the twins ask why I aint marry their mom (why, damn!) 
How do I respond
What if my son stares with a face like my own 
And says he wants to be like me when he's grown 
Shit! But I ain't finished growing 
Another night the inevitible prolongs 
Another day another Dawn (come on)
Just tell Taneka and Taresha I'll be better in the morn' 
Another lie that I carry on 
I need to get back to the place I belong 

I'm coming home 
I'm coming home 
Tell the World that I'm coming home 
Let the rain wash away
All the pain of yesterday 
I know my kingdom awaits
And they've forgiven my mistakes 
I'm coming home, I'm coming home 
Tell the World that I'm coming home 

"A House Is Not A Home"
I hate this song 
Is a house really a home when your loved ones are gone 
And niggas got the nerve to blame you for it
And you know you woulda took the bullet if you saw it 
But you felt it and still feel it 
And money can't make up for it or conceal it 
But you deal with it and you keep ballin' 
Pour out some liquor, play ball and we keep ballin' 
Baby, we've been living in sin, 'cause we've been really in love 
But we've been living as friends 
So you've been a guest in your own home 
It's time to make your house your home 
Pick up your phone, come on 

I'm coming home 
I'm coming home 
Tell the World that I'm coming home 
Let the rain wash away
All the pain of yesterday 
I know my kingdom awaits
And they've forgiven my mistakes 
I'm coming home, I'm coming home 
Tell the World that I'm coming 

Yeah, "Ain't No Stopping Us Now"
I love that song 
Whenever it comes on it makes me feel strong 
I thought I told y'all that we won't stop 
We back cruising through Harlem, Viso blocks 
It's what made me, saved me, drove me crazy 
Drove me away than embraced me 
Forgave me for all of my shortcomings 
Welcome to my homecoming 
Yeah, it's been a long time coming 
Lot of fights, lot of scars, lot of bottles 
Lot of cars, lot of ups, lot of downs 
Made it back, lost my dog (I miss you big) 
And here I stand, a better man! (a better man) 
Thank you Lord (thank you Lord) 

I'm coming home 
I'm coming home 
Tell the World I'm coming home 
Let the rain wash away
All the pain of yesterday 
I know my kingdom awaits
And they've forgiven my mistakes 
I'm coming home, I'm coming home 
Tell the World that I'm coming home

Vertaling

I'm coming home
I'm coming home
Vertel de wereld I'm coming home
Laat de regen weg te wassen
Al de pijn van gisteren
Ik weet dat mijn koninkrijk wacht
En ze hebben mijn fouten vergeven
Ik kom thuis, ik kom thuis
Vertel de wereld dat ik komende

Terug naar waar ik thuishoor
Ja, ik voelde me nooit zo sterk
(Ik ben weer terug, baby)
Ik voel me alsof er niets dat ik kan niet proberen
En als je met mij leg je handen hoog
(Doe je handen hoog)
Als je ooit een licht voor deze die verloren voor u
En u, de dromen zijn voor jou

Ik hoor "De tranen van een clown"
Uh, ik haat dat lied
Ik heb altijd het gevoel dat ze met me te praten als het gaat over
Another Day, Another Dawn
Een andere Keisha, leuk om je te ontmoeten, krijgen de wiskunde ik ben gegaan
Wat ben ik ''s te doen wanneer de club lampjes gaan branden
Het is gemakkelijk om te Puff, zijn moeilijker te Sean
Wat als de tweeling te vragen waarom ik niet hun moeder te trouwen (waarom, verdomme!)
Hoe reageer ik
Wat als mijn zoon kijkt met een gezicht als mijn eigen
En zegt dat hij wil worden als ik als hij gegroeid
Shit! Maar ik ben nietvolgroeid
Nog een nacht de onvermijdelijke verlengt
Een andere dag een ander Dawn (kom op)
Zeg Taneka en Taresha ik zal beter worden in 'de morgen
Een andere leugen die ik doorgaan
Ik moet om terug te gaan naar de plaats ik behoor

I'm coming home
I'm coming home
Vertel de wereld dat ik thuiskomen
Laat de regen weg te wassen
Al de pijn van gisteren
Ik weet dat mijn koninkrijk wacht
En ze hebben mijn fouten vergeven
Ik kom thuis, ik kom thuis
Vertel de wereld dat ik thuiskomen

"Een huis is geen huis"
Ik haat dit lied
Is een huis echt een thuis is wanneer je dierbaren zijn verdwenen
En niggas heb het lef om je de schuld voor het
En je weet dat je woulda de kogel nam als je het zag
Maar je voelde het en het nog steeds voelen
En geld kan niet goed te maken of verbergt
Maar je omgaan en je blijft ballin '
Giet enkele sterke drank, een bal spelen en we houden ballin '
Schatje, we zijn in zonde leeft, want we hebben echt verliefd geweest
Maar we hebben geleefd als vrienden
Dus je hebt te gast geweest in uw eigen huis
Het istijd om uw huis uw thuis te maken
Pak je telefoon, kom op

I'm coming home
I'm coming home
Vertel de wereld dat ik thuiskomen
Laat de regen weg te wassen
Al de pijn van gisteren
Ik weet dat mijn koninkrijk wacht
En ze hebben mijn fouten vergeven
Ik kom thuis, ik kom thuis
Vertel de wereld dat ik komende

Ja, "Ain't No Stoppen ons nu"
Ik hou van dat liedje
Wanneer het aankomt op het maakt me sterk voel
Ik dacht dat ik vertelde jullie dat we niet zullen stoppen met
We terug varen door Harlem, Viso blokken
Het is wat mij gemaakt heeft, hebt me gered, reed me gek
Reed me weg dan omhelsde me
Vergaf me voor al mijn tekortkomingen
Welkom op mijn thuiskomst
Ja, het is een lange tijd komt
Veel gevechten, veel littekens, veel flessen
Veel van auto's, veel ups, veel downs
Maakte het terug, verloor ik mijn hond (Ik mis je grote)
En hier sta ik, een beter mens! (Een beter mens)
Dank U Heer (dank u, Heer)

I'm coming home
I'm coming home
Vertel het World I'm coming home
Laat de regen weg te wassen
Al de pijn van degisteren
Ik weet dat mijn koninkrijk wacht
En ze hebben mijn fouten vergeven
Ik kom thuis, ik kom thuis
Vertel de wereld dat ik thuiskomen