Artiest P Diddy

Songtitle Best Friend

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

I've seen a lot of things in my life
A lot of ups and downs
Made a lot of mistakes
No matter what you've always been by my side
You've always been my best friend

You're the love of my life
You're everything to me
You've never left my side
I love you so much
You're my best friend

[Verse 1]
Since the beginning of time, all you did was bless me
Too young to understand but now you my best friend
How could they doubt you, never think about you
Don't they know nothing's possible without you?
Faith without fear, that's how they raised me
Words of man kill but never phase me
Grateful for wisdom that you gave me
But still I'm like: "Dear God, I wonder, could you save me?"
Too much sinning, gotta be more than plush living
Gotta be more than grabbing nines to buck tin in
Gotta be more than just to lust women
Gotta be more than platinum Rolexes, 600's and crushed linen
Praise your name, I know some of them hate to do
Judgment day, don't they know they can't escape your crew?
I'm just trying to live right and pray you take me through
And with this song, I dedicate to you
My Lord

[Chorus]
Lord, you mean the world to me
Before I was born, you chose me
You always hear me when I'm calling
Even catch me when I'm falling
You're the closest one to me
I surrender all to thee
I want the whole wide world to see
That we've always been and we'll always be
Best friends

[Verse 2]
Sometimes I reminisce and wonder how I made it this far
Because of you, I'm me, so you the real star
Your hindsight, the time's right to get my mind tight
Then give it to you and let it shine bright
My best friend only know how to teach the truth
Plant the seeds of life and let them eat the fruit
Can't you see that He spread love for you
Shed blood for you, cry for, and die for you
Willies with Mac millies know how you get down
We know the drama you bring whenever you hit town
Just remember when you pray, God is love
Gracious, merciful, forgive even the hardest thugs
Life as we know it, it all begins with Him
Life as we know it, it all ends with Him
If I was you I would never try to pretend with Him
He might spazz and blow it, I'm best friends with him

Repeat Chorus

[Verse 3]
Been two and a half years, since my man Big passed
Been two and a half years, since my world crashed
I needed help, God gave me the power
Gave me the strength to go face to face with my darkest hour
Looked me in the eyes and ask "What you doing unhappy?"
"Don't you know why I'm here?" and started shooting at me
Back to the wall, is my faith gonna play out
Never wavered once, gave me no way out
Your time to die don't even stress the date
You're coming with me your soul I'm next to take
I told him "I'm too much blessed with faith"
"And living for Christ" and then he said "Manifest the great"
All of a sudden, what I'm remembering
Ground started to shake, everything trembling
The power of the truth was shooting through my Timberlands
Here was my Lord Jesus Christ, my best friend again, come on

Repeat Chorus

[Said Over Chorus]
You mean everything to me
You've been with me from day one
Even when I thought nobody was there
You were there
You're my best friend
I love you like no other
There is no feeling like this in the world
If you can relate to what I'm feeling
Put your hands in the air for me
Let me see you
Naw, matter of fact, clap your hands for me
Clap your hands, come on
Thank you Jesus
You always hear me when I'm calling
Always catch me when I fall, yeah
I surrender all to thee
I want the whole world to see
That you've always been, you'll always be
My best friend
I love you Jesus
Thank you, forgive me for my tresspasses
As I forgive those who tresspass against me
Thank you!

Vertaling

Ik heb een heleboel dingen in mijn leven
Een veel ups en downs
Maakte veel fouten
Geen kwestie wat u altijd al geweest aan mijn zijde
Je hebt altijd al mijn beste vriend

Jij bent de liefde van mijn leven
Je bent alles voor mij
Je hebt nooit verlaten mijn kant
Ik hou zoveel van je
Je bent mijn beste vriend

[Verse 1]
Sinds het begin van de tijd, alles wat je deed, was mij zegent
Te jong om te begrijpen, maar nu heb je mijn beste vriend
Hoe konden zij twijfel je nooit aan je denk
Weten ze niet niets is mogelijk zonder jou?
Geloof zonder angst, dat is hoe ze me opgewekt
Woorden van de mens te doden, maar nooit fase me
Dankbaar voor wijsheid die je me gaf
Maar ik ben nog als: "Lieve God, ik vraag me af, zou je me redden?"
Te veel zondigen, moet meer dan pluche wonen
Moet meer dan grijpen negens aan tin geld in
Moet meer zijn dan alleen voor vrouwen lust
Moet meer worden dan platina Rolexes, 600 en verpletterd linnen
Beloon je naam, ik weet dat sommigen van hen haten te doen
Dag des Oordeels, niet ze weten dat ze niet kunnen ontsnappen uw bemanning?
Ik probeer alleen maarrecht om te leven en te bidden u mij via
En met dit nummer, en ik draag je
Mijn Heer

[Chorus]
Heer, bedoel je de wereld voor mij
Voordat ik geboren werd, koos je mij
U heeft altijd me horen wanneer ik bel
Zelfs catch me als ik val
Je bent het dichtste bij mij
Ik geef alles om u te
Ik wil de hele wereld te zien
Dat we altijd geweest en zullen we altijd
Beste vrienden

[Verse 2]
Soms heb ik herinneringen en zich afvragen hoe ik maakte het zo ver
Door jou, ik ben mij, zodat je de echte ster
Uw Achteraf gezien, de tijd van het recht op mijn hoofd strak te krijgen
Dan is het aan jullie geven en laat het stralen helder
Mijn beste vriendin weet alleen hoe je de waarheid te onderwijzen
Plant de zaden van het leven en laat ze eten het fruit
Kan je niet zien dat Hij liefde verspreid voor u
Vergoten bloed voor jou, huilen, en te sterven voor u
Willies met Mac millies weten hoe je naar beneden te krijgen
We weten het drama breng je wanneer je geraakt stad
Net herinneren wanneer u bidt, God is liefde
Genadig, barmhartig, vergeef zelfs de hardste misdadigers
Het leven zoals wij dat kennen, het begint allemaal metHem
Het leven zoals wij dat kennen, het eindigt allemaal met Hem
Als ik jou was zou ik nooit proberen te doen alsof met Hem
Hij zou Spazz en blaas het, ik ben beste vrienden met hem

Repeat Chorus

[Verse 3]
Al twee en een half jaar, sinds mijn man overleden Big
Al twee en een half jaar, sinds mijn wereld gecrasht
Ik had hulp nodig, God gaf me de kracht
Gaf me de kracht om face to face te gaan met mijn donkerste uur
Keek me in de ogen en vragen: "Wat je ongelukkig aan het doen?"
"Weet je niet waarom ik hier ben?" en begon te schieten op mij
Terug naar de muur, is mijn geloof ga spelen uit
Wankelde nooit een keer, gaf me geen uitweg
Uw tijd om te sterven niet eens stress op de datum
Je gaat met me je ziel Ik ben naast de te nemen
Ik vertelde hem: "Ik ben te veel gezegend met geloof"
"En leven voor Christus" en toen zei hij "Manifest van de grote"
Alle van een plotselinge, wat ik onthouden
De grond begon te beven, alles trilde
De kracht van de waarheid aan het schieten was door mijn Timberlands
Hier was mijn Heer Jezus Christus, mijn beste vriend weer, kom op

HerhaalKoor

[Said Over Chorus]
Je betekent alles voor me
Je hebt met mij geweest vanaf dag een
Zelfs toen ik dacht dat niemand er was
Je was er
Je bent mijn beste vriend
Ik hou van je als geen ander
Er is geen gevoel zoals deze in de wereld
Als je kan betrekking hebben op wat ik voel
Leg je handen in de lucht voor mij
Laat me je zien
Naw, in feite, klap in je handen voor mij
Klap in je handen, kom op
Dank u Jezus
U heeft altijd me horen wanneer ik bel
Altijd catch me als ik val, ja
Ik geef alles om u te
Ik wil de hele wereld te zien
Dat u altijd al, u zult altijd
Mijn beste vriend
Ik hou van u Jezus
Dank u, vergeef me voor mijn tresspasses
Als ik hen vergeven die tresspass tegen mij
Dank je wel!