Artiest Obie Trice

Songtitle Cry Now

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Giant face nigga (giant face nigga)
Get it together (get it togheter)
I ain't goin nowhere (nowhere)
O. Trice (O. Trice)

[Verse 1]
Niggaz wanna kill me, till a nigga stoned
Wanna peel my cap back, see a nigga gon'
All because I rap actual facts on a song
It's no fabrication, what's wrong (what's wrong)
Slum cracked to the day come (day come)
But they don't wanna gimme that, say he fakin (fakin)
Schoolcraft is the makin (makin)
But God forsake 'em, they hate I'm great
Conservin them weight, to the Top 8 at 8
You whether see him wait, momma hypervenalate
Tuckin her son underneath the state (Michigan)
Hip-Hop's my fate, since cassette tapes
I've been braced what you know of, as this niggaz culture
Put it in a chokehold, spoke as a soldier (soldier)
Yea he provoke him, to pull up out his holster
Leave you wit a visible ulcer, oggle and off ya
Niggaz ought to when he lyrically off us
All cause he salty, I'm rollin like a boss
I don't follow nigga's course, I'm akward
My choice, Rock City is my voice
The White Boy stepped down, so I will accept the crown
Exceptional however, never let ya down
Found my new niche, no more bricks
So I'm pitchin 16's, verbally bitch

[Chorus]
"Crrrrrry now" Cry now
"Crrrrrry now" Cry now
"Crrrrrry now" Cry now
"Crrrrrry now" Nigga cry now

[Verse 2]
Cry all you wanna, numero uno stunna
Then snuck up on ya, Lord what has become of us
The Boy hold the "D" down, like none other
Up comin since slums, can't knock them mothafuckas
So we, take shots at 'em, try to snuff 'em
Whether see 'em suffer, then become one up on us
Round the globe, promotin us hustlas
The white boy's cool, but refuse they brothers
So we, cock the tools, and shoot our own color
This ain't Detroit Red, you won't (X) me out (Malcolm)
I exit this, whenever be from a violent outcome
I turn Exorcist on niggaz wit extra clips
Exit on my ethics, is no longer present
X-rays show, I was this close to Heaven
So for future reference, I stay this close to a weapon {click-clack}
Who you testin, never said I was the best, never stressin
Don't make me get in my zone, I will own that whole note (fa sho')
Metaphorically, for where I roam on chrome yo (fa sho')
Detroit for niggaz that's slow, it's the O
I was birth wit Jehovah's hand on my soul

[Chorus]
"Crrrrrry now" Cry now
"Crrrrrry now" Cry now
"Crrrrrry now" Cry now
"Crrrrrry now" Nigga cry now

[Verse 3]
Can't explain the gift; but my aim is to take
What the streets gave my brain and spit
And I ain't evaporate, I will remain the shit
So ya lames that got a problem wit the game - tough tit
He still in the same Range, windows fixed
And I'm killin 'em come a-gain, that's as real as it gets
Off ya, tryna make me depart ya, from my thought-a
Coffin's for you, and the nigga that brought ya
The hatin start in ya, release from our father
The people at the alter, saying ya better off
You don't wanna see a demon, come out of a humen being
Recent being the sience, and to him it's too extreme
Catch me in the BM, like Tupac and them
Or in that Tahoe like Christopher - NO
Poppa gon' keep poppin Cris on you hoes
And piss on those, who exist as my foes
O rolls through shit, spittin cold flows
Knows his business, I'll be missed if I go
Who you know holdin the city on his shoulders
Flow is ferocious, it's O shit, true vocalist - BITCH!

[Chorus]
"Crrrrrry now" Cry now
"Crrrrrry now" Cry now
"Crrrrrry now" Cry now
"Crrrrrry now" Nigga cry now

Vertaling

Giant gezicht nigga (reus gezicht nigga)
Get it together (get it togheter)
I ain't goin nowhere (nergens)
O. Trice (O. Trice)

[Verse 1]
Niggaz willen me doden, tot een nigga stoned
Wil schillen mijn pet terug, zie een nigga gon '
Alle want ik rap werkelijke feiten op een lied
Het is geen fabricage, wat is er mis (wat er mis is)
Slum gekraakt aan de dag komen (dag komen)
Maar ze willen niet gimme dat zeggen dat hij Fakin (Fakin)
Schoolcraft is de Makin (Makin)
Maar em God verlaten ', haat ze ik ben groot
Conservin hun gewicht, de Top 8 op 8
Je ziet hem of wachten, momma hypervenalate
Tuckin haar zoon onder de staat (Michigan)
Hip-Hop is mijn lot, omdat cassette tapes
Ik heb schrap wat je weet van, omdat deze niggaz cultuur
Zet het in een wurggreep, sprak als een soldaat (soldaat)
Ja hij provoceren hem, op te trekken uit zijn holster
Laat u wit een zichtbare zweer, oggle en off ya
Niggaz had toen hij lyrisch uit ons
Alle omdat hij zout, I'm rollin als een baas
Ik volg geen cursus nigga's, ik ben akward
Mijn keuze, Rock Cityis mijn stem
De White Boy afgetreden, dus ik zal aanvaarden de kroon
Uitzonderlijke echter nooit laten ya down
Gevonden mijn nieuwe niche, niet meer bakstenen
Dus ik ben Pitchin 16's, verbaal bitch

[Chorus]
"Crrrrrry nu" Cry nu
"Crrrrrry nu" Cry nu
"Crrrrrry nu" Cry nu
"Crrrrrry nu" Nigga huilen nu

[Verse 2]
Cry alles wat je wilt, numero uno Stunna
Dan sloop up on ya, Heer wat er geworden is van ons
The Boy houd de "D" naar beneden, als geen ander
Up comin sinds sloppenwijken, niet kan kloppen ze Mothafuckas
Dus wij, schoten nemen om 'em, probeer snuif' em
Of zie 'em lijden, dan uitgegroeid tot een van ons
Rond de wereld, De bevordering ons Hustlas
Koele De witte jongen, maar weigeren ze broers
Dus wij, haan de tools, en schiet onze eigen kleur
Dit is niet Detroit Red zal u niet (X) me out (Malcolm)
Ik verlaat dit, wanneer zijn van een gewelddadige resultaat
Ik draai op Exorcist niggaz wit extra clips
Afsluiten op mijn ethiek, niet meer aanwezig
X-stralen laten zien, was ik zo dicht bij de hemel
Dus voor toekomstige referentie, verblijf ik dit in de buurt van een wapen (klik-klak)
Wieu testin, nooit gezegd dat ik de beste, nooit Stressin
Laat me niet te krijgen in mijn gebied, zal ik zelf dat hele noot (fa sho ')
Metaforisch, want waar ik zwerven op chroom yo (fa sho ')
Detroit voor niggaz dat is traag, het is de O
Ik was de hand geboorte wit Jehovah's op mijn ziel

[Chorus]
"Crrrrrry nu" Cry nu
"Crrrrrry nu" Cry nu
"Crrrrrry nu" Cry nu
"Crrrrrry nu" Nigga huilen nu

[Verse 3]
Kan niet uitleggen het geschenk, maar mijn doel is om rekening
Wat de straten gaf mijn hersenen en spugen
En ik wordt niet verdampen, zal ik blijven de shit
Dus ya lames dat een probleem verstand kreeg het spel - stoere tit
Hij nog steeds in dezelfde orde van grootte, ramen vast
En ik ben em Killin 'komt een-winst, dat zo echt als het wordt
Uit ya, tryna maak mij vertrekken ya, uit mijn gedachte-a
Coffin voor jou, en dat de nigga ya gebracht
De hatin start in ya, de release van onze vader
De mensen aan het veranderen, zeggende ya beter af
Je wilt toch niet om een demon, kom uit een Humen worden
Recente zijnde de Sience, en hem is het te extreem
Catch me in de BM, net als Tupacen hen
Of in dat Tahoe zoals Christopher - NO
Poppa gon 'houden poppin Cris op je hoes
En pis op die, die bestaan als mijn vijanden
O rollen door shit, spittin koude stromen
Kent zijn bedrijf, zal ik missen als ik ga
Wie weet holdin de stad op zijn schouders
Flow is woest, het is O shit, waar zanger - BITCH!

[Chorus]
"Crrrrrry nu" Cry nu
"Crrrrrry nu" Cry nu
"Crrrrrry nu" Cry nu
"Crrrrrry nu" Nigga huilen nu