Artiest Lady Antabellum

Songtitle Never Alone

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

May the angels protect you 
Trouble neglect you 
And heaven accept you when its time to go home 
May you always have plenty 
The glass never empty 
Know in your belly 
You're never alone 

May your tears come from laughing 
You find friends worth having 
With every year passing 
They mean more than gold 
May you win but stay humble 
Smile more than grumble 
And know when you stumble 
You're never alone 

Never alone 
Never alone 
I'll be in every beat of your heart 
When you face the unknown 
Wherever you fly 
This isn't goodbye 
My love will follow you stay with you 
Baby you're never alone 

well
I have to be honest 
As much as I wanted 
I'm not gonna promise that the cold winds won't blow 
So when hard times have found you 
And your fears surround you 
Wrap my love around you 
You're never alone 

Never alone 
Never alone 
I'll be in every beat of your heart 
When you face the unknown 
Wherever you fly 
This isn't goodbye 
My love will follow you stay with you 
Baby you're never alone 


May the angels protect you 
Trouble neglect you 
And heaven accept you when its time to go home 
And when hard times have found you 
And your fears surround you 
Wrap my love around you 
You're never alone

Never alone 
Never alone 
I'll be in every beat of your heart 
When you face the unknown 
Wherever you fly 
This isn't goodbye 
My love will follow you stay with you 
Baby you're never alone 


My love will follow you stay with you 
Baby you're never alone

Vertaling

Moge de engelen je beschermen
Trouble verwaarlozing u
En de hemel je accepteren wanneer het tijd om naar huis te gaan
Mag je altijd meer dan genoeg
Het glas nooit leeg
Weet in je buik
Je bent nooit alleen

Moge uw tranen komen uit lachen
U vindt vrienden de moeite waard
Met elk jaar voorbij
Ze betekenen meer dan goud
Mag je winnen, maar blijven bescheiden
Smile meer dan mopperen
En weten wanneer je struikelt
Je bent nooit alleen

Nooit alleen
Nooit alleen
Ik zal in elk ritme van uw hart
Wanneer u het gezicht van de onbekende
Waar je ook vliegen
Dit is geen vaarwel
Mijn liefde zal je volgen bij je blijven
Schatje je bent nooit alleen

goed
Ik heb om eerlijk te zijn
Zo veel als ik wilde
Ik ga niet beloven dat de koude wind niet zal blazen
Dus toen moeilijke tijden heb je gevonden
En je angsten je omringen
Wikkel mijn liefde om je heen
Je bent nooit alleen

Nooit alleen
Nooit alleen
Ik zal in elk ritme van uw hart
Wanneer u het gezicht van de onbekende
Waar je ook vliegen
Dit is geen vaarwel
Mijn liefde zal je volgen bij je blijven
Schatje je bent nooit alleen


Moge de engelen je beschermen
Trouble verwaarlozing u
En de hemel je accepteren wanneer het tijd om naar huis te gaan
En wanneer moeilijke tijden hebben je gevonden
En je angsten je omringen
Wikkel mijn liefde om je heen
Je bent nooit alleen

Nooit alleen
Nooit alleen
Ik zal in elk ritme van uw hart
Wanneer u het gezicht van de onbekende
Waar je ook vliegen
Dit is geen vaarwel
Mijn liefde zal je volgen bij je blijven
Schatje je bent nooit alleen


Mijn liefde zal je volgen bij je blijven
Schatje je bent nooit alleen