Artiest Jagged Edge

Songtitle Put A Litle Umph In It

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

[Chorus] 
I love it when you grind on me 
When you put it right on me 
All the faces that you make 
All the sounds you create 
When you put a little 
When you put a little bit of humph in it 
That's when I lose control 
When you put a little humph in it 
Start squeezin' and you won't let go 
When you put a little humph in it 
Keep tellin' me how much you love me 
When you put a little humph in it 
When you put a little bit of humph in it, ooh 

[Brandon] 
She's so scandalous 
But I love eveything she do the best (yeah, yeah) 
Ain't no competition, so down wit it 
And so submissive 
I'm in all, all of you, you're my mission 
Got my mind in a trance and my body sure to follow 
Ooo, keep doin' that thing you do 
Go head and ride 

[Chorus] 
I love it when you grind on me 
When you put it right on me 
All the faces that you make 
All the sounds you create 
When you put a little 
When you put a little bit of humph in it 
That's when I lose control 
When you put a little humph in it 
Start squeezin' and you won't let go 
When you put a little humph in it 
Keep tellin' me how much you love me 
When you put a little humph in it 
When you put a little bit of humph in it, ooh 

[Brian] 
I love it when you strip for me 
Ain't lookin' for a tip 
Plus I love the way you shake ya hips for me 
And the way you lick ya lips 
And do them little thangs to get me off 
All I wanna do is get you off 
Say you wanna be my girlfriend 
Baby you done paid the cost 
Ooo, Ooo (Ooo) so you gonna hit when the lights go off 
Lovin' how you do it 
And I don't think there's another girl in the world for me 

[Chorus] 
I love it when you grind on me 
When you put it right on me 
All the faces that you make 
All the sounds you create 
When you put a little 
When you put a little bit of humph in it 
That's when I lose control 
When you put a little humph in it 
Start squeezin' and you won't let go 
When you put a little humph in it 
Keep tellin' me how much you love me 
When you put a little humph in it 
When you put a little bit of humph in it, ooh 

[Ashanti] 
Hey boy, you're the only one that I want 
You're the only one that I 
Wanna give it to in every way 
I wanna please ya, not tease ya 
Like this, you say you like when I squeeze a lil bit 
Well, you ain't felt nothin' yet (nothin' yet) 
I hear this beat in my head 
Watch me move my hips to it 

Left to right, right to left 
I'ma have ya outta breath 
When I put a little humph in it 
When I put a little humph in it, ooh 
Back and forth, all my love 
You gon' want some more 
When I put a little humph in it 
When I put a little humph in it, ooh 

[Chorus] 
I love it when you grind on me 
When you put it right on me 
All the faces that you make 
All the sounds you create 
When you put a little 
When you put a little bit of humph in it 
That's when I lose control 
When you put a little humph in it 
Start squeezin' and you won't let go 
When you put a little humph in it 
Keep tellin' me how much you love me 
When you put a little humph in it 
When you put a little bit of humph in it, ooh 

[Adlibs until music fades]

Vertaling

[Chorus]
Ik hou ervan als je grind op mij
Als je het recht op mij
Alle gezichten die je maakt
Alle geluiden die u maakt
Als je een beetje
Als je een beetje van humph in het
Dat is wanneer ik de controle verliezen
Als je een beetje humph in het
Start squeezin 'en je laat je niet los
Als je een beetje humph in het
Houd vertel me hoeveel je van me houdt
Als je een beetje humph in het
Als je een beetje van humph erin, ooh

[Brandon]
Ze is zo schandalig
Maar ik hou vaneveything ze het beste doen (ja, ja)
Is geen concurrentie, dus naar beneden wit it
En zo onderdanig
Ik ben in alles, alles van je, je bent mijn missie
Heb mijn geest in een trance en mijn lichaam zeker te volgen
Ooo, houden doin 'dat wat je doet
Ga hoofd en rijden

[Chorus]
Ik hou ervan als je grind op mij
Als je het recht op mij
Alle gezichten die je maakt
Alle geluiden die u maakt
Als je een beetje
Als je een beetje van humph in het
Dat is wanneer ik de controle verliezen
Als je een beetje humph inhet
Start squeezin 'en je laat je niet los
Als je een beetje humph in het
Houd vertel me hoeveel je van me houdt
Als je een beetje humph in het
Als je een beetje van humph erin, ooh

[Brian]
Ik hou ervan als je strippen voor mij
Is het niet lookin 'voor een tip
Plus ik hou van de manier waarop je ya schud heupen voor mij
En de manier waarop je ya likken lippen
En doen ze weinig thangs om me uitstappen
Alles wat ik wil doen is je af
Stel dat u wilt mijn vriendin
Baby je gedaan betaald de kosten
Ooo, ooo (Ooo), zodat uga raakte toen de lichten gaan uit
Lovin 'hoe je het doet
En ik denk niet dat er een ander meisje in de wereld voor mij

[Chorus]
Ik hou ervan als je grind op mij
Als je het recht op mij
Alle gezichten die je maakt
Alle geluiden die u maakt
Als je een beetje
Als je een beetje van humph in het
Dat is wanneer ik de controle verliezen
Als je een beetje humph in het
Start squeezin 'en je laat je niet los
Als je een beetje humph in het
Houd vertel me hoeveel je van me houdt
Wanneer jewat humph erin
Als je een beetje van humph erin, ooh

[Ashanti]
Hey jongen, jij bent de enige die ik wil
Jij bent de enige die ik
Wil geef het aan in alle opzichten
Ik wil u ya, ya niet plagen
Als dit, je zegt dat je wilt als ik knijp een lil bit
Nou, je wordt niet nothin 'nog (niets nog) voelde
Ik hoor deze beat in mijn hoofd
Watch me mijn heupen bewegen om het

Van links naar rechts, van rechts naar links
Ik ben heb ya outta adem
Toen ik een beetje humph in het
Toen ik een beetje humph inhet, ooh
Heen en weer, al mijn liefde
U gon 'willen wat meer
Toen ik een beetje humph in het
Toen ik een beetje humph erin, ooh

[Chorus]
Ik hou ervan als je grind op mij
Als je het recht op mij
Alle gezichten die je maakt
Alle geluiden die u maakt
Als je een beetje
Als je een beetje van humph in het
Dat is wanneer ik de controle verliezen
Als je een beetje humph in het
Start squeezin 'en je laat je niet los
Als je een beetje humph in het
Houd vertel me hoeveel jelove me
Als je een beetje humph in het
Als je een beetje van humph erin, ooh

[Adlibs tot muziek vervaagt]