Artiest Jaeson Ma Ft. Bruno Mars

Songtitle Love

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Now Hollywood wants to make you think they know what love is.
But I'm a tell you what true love is.
Love is not what you see in the movies.
Its not the ecstasy, its not what you see in that scene
you know what I mean? I'm telling you right now, true love is sacrifice.
Love is thinking about others before you think about yourself
Love is selfless not selfish. Love is God and God is love.
Love is when you lay down your life for another
Whether for your brother, your mother, your father or your sister
Its even laying down your life for your enemies,
That's unthinkable, but think about that
Love is true
Think.

Chorus
I'll put you in front of me
So everybody can see
My love, this is my love
I know that I'll be alright
As long as you are my guide
My love, this is my love

Love is patient, love is kind.
It does not envy, it does not boast
It is not proud. Love is not rude, it is not self-seeking
It is not easily angered, it keeps no record of wrongs
You see love does not delight in evil but rejoices with the truth.
It always protects, always trusts, always hopes, it always perseveres
Love never fails. Love is everlasting
Its eternal, it goes on and on, it goes beyond time
Love is the only thing that will last when you die
But ask the question why? Do you have love?

Chorus
I'll put you in front of me
So everybody can see
My love, this is my love
I know that I'll be alright
As long as you are my guide
My love, this is my love

There is no greater love than this than he who lays down his life for his friends
Now are you willing to lay down your life for your friends?
You're probably willing to lay down your life for your mother
your father, or your best friends
But are you willing to lay down your life for even those that hate you?
I'm going to tell you who did that
The definition of love is Jesus Christ. He is love
The nails in his hands, the thorns in his brow
Hanging on a cross for your sin my sins
That is love he died for you and me while we still hated him
That is love
God is true love, and if you don't know this love
Now is the time to know, perfect love

Vertaling

Nu Hollywood wil je doen denken dat ze weten wat liefde is.
Maar ik ben een u vertellen wat echte liefde is.
Liefde is niet wat je ziet in de films.
Het is niet de extase, het is niet wat je ziet in die scene
weet je wat ik bedoel? Ik zeg je nu, ware liefde is opoffering.
Liefde is het denken over anderen voordat je over jezelf denkt
Liefde is onbaatzuchtig niet egoïstisch. Liefde is God en God is liefde.
Liefde is als je vast je leven voor een ander
Of het nu voor je broer, je moeder, je vader of je zus
Het is zelfs tot vaststelling van je leven voor je vijanden,
Dat is ondenkbaar, maar denk eens aan dat
Liefde is waar
Denk.

Koor
Ik zet je in voor me
Zodat iedereen kan zien
Mijn liefde, dit is mijn liefde
Ik weet dat ik zal goed worden
Zolang je bent mijn gids
Mijn liefde, dit is mijn liefde

De liefde is geduldig, liefde is vriendelijk.
Het kent geen afgunst, het doet niet bogen
Het is niet trots. Liefde is niet grof, het is niet egoïstisch
Het is niet gemakkelijk boos, het houdt geen verslag van onrecht
Zie je liefde niet behagen in het kwaadmaar verheugt zich met de waarheid.
Het beschermt altijd, altijd trusts, alles hoopt ze, in alles volhardt ze het
De liefde vergaat nooit. Liefde is eeuwig
Zijn eeuwige, het gaat maar door, het gaat verder dan de tijd
Liefde is het enige dat zal duren wanneer je sterft
Maar de vraag waarom? Heb je liefde?

Koor
Ik zet je in voor me
Zodat iedereen kan zien
Mijn liefde, dit is mijn liefde
Ik weet dat ik zal goed worden
Zolang je bent mijn gids
Mijn liefde, dit is mijn liefde

Er is geen grotere liefde dan dit dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden
Nu bent u bereid om vast te stellen je leven voor je vrienden?
Je bent waarschijnlijk bereid zijn om vast te stellen je leven voor je moeder
je vader of je beste vrienden
Maar bent u bereid om vast te stellen je leven, zelfs voor degenen die je haat?
Ik ga jullie die deed dat te vertellen
De definitie van liefde is Jezus Christus. Hij is liefde
De spijkers in zijn handen, de doornen in zijn voorhoofd
Opknoping aan een kruis voor jouw zonden mijn zonden
Dat is liefde Hij stierf voor jou en mij, terwijl we nog steeds haatten hem
Dat isliefde
God is ware liefde, en als je niet weet deze liefde
Nu is het tijd om te weten, volmaakte liefde