Artiest J Cole

Songtitle Crooked Smile

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

[Hook: TLC]

I'm on my way, on my way, on my way down

I'm on my way, on my way, on my way down

You're the one that was trying to keep me way down

But like the sun know you know I found my way back 'round[Verse 1: J. Cole]

Look

They tell me I should fix my grill cause I got money now

I ain't gon' sit around and front like I ain't thought about it

A perfect smile is more appealing but it's funny how

My shit is crooked look at how far I done got without it

I keep my twisted grill, just to show the kids it's real

We ain't picture perfect but we worth the picture still

I got smart, I got rich, and I got bitches still

And they all look like my eyebrows: thick as hell

Love yourself, girl, or nobody will

Oh, you a woman? I don't know how you deal

With all the pressure to look impressive and go out in heels

I feel for you

Killing yourself to find a man that'll kill for you

You wake up, put makeup on

Stare in the mirror but its clear that you can’t face what’s wrong

No need to fix what God already put his paint brush on

Your roommate yelling, "Why you gotta take so long?"

What it's like to have a crooked smile

This crooked smile[Hook][Verse 2: J. Cole]

To all the women with the flaws, know it's hard my darling

You wonder why you're lonely and your man's not calling

You keep falling victim cause you're insecure

And when I tell you that you're beautiful you can't be sure

Cause he don't seem to want you back and it's got you asking

So all you see is what you lacking, not what you packing

Take it from a man that loves what you got

And baby girl you're a star, don't let 'em tell you you're not

Now is it real? Eyebrows, fingernails, hair

Is it real? if it's not, girl you don't care

Cause what's real is something that the eyes can't see

That the hands can’t touch, that them broads can’t be, and that’s you

Never let 'em see you frown

And if you need a friend to pick you up, I’ll be around

And we can ride with the windows down, the music loud

I can tell you ain’t laughed in a while

But I wanna see that crooked smile[Hook][Bridge 1: J. Cole 
TLC
]

Crooked smile, we could style on 'em 
back 'round


Crooked smile, we could style on 'em 
back 'roundYou’re the one that was trying to keep me way down.

Like the sun, I know you know I found my way back round..
[Verse 3: J. Cole]

We don't look nothing like the people on the screen

You know them movie stars, picture perfect beauty queens

But we got dreams and we got the right to chase ‘em

Look at the nation, that’s a crooked smile braces couldn’t even straighten

Seem like half the race is either on probation, or in jail

Wonder why we inhale, cause we in hell already

I asked if my skin pale, would I then sell like Eminem or Adele?

But one more time for the 'Ville

And fuck all of that beef shit, nigga let’s make a mil

Hey officer man, we don’t want nobody getting killed

Just open up that cell, let my brother out of jail

I got money for the bail now, well now

If you asking will I tell now? Hell naw

I ain’t snitching cause

Man, they get them niggas stitches now

If you was around, then you wouldn’t need a witness now

How you like this crooked smile?[Hook][Bridge 2]


 Send "Crooked Smile ft. TLC"

Vertaling

[Hook: TLC]

Ik ben op mijn manier, op mijn manier, op mijn weg naar beneden

Ik ben op mijn manier, op mijn manier, op mijn weg naar beneden

Jij bent degene die me probeerde te weg te houden

Maar als de zon weet je weet dat ik om mijn weg terug 'gevonden[Verse 1: J. Cole]

Kijken

Ze vertellen me dat ik mijn grill want ik heb geld nu op te lossen

Ik niet gon 'zitten en vooraan alsof ik niet over nagedacht

Een perfecte glimlach is aantrekkelijker, maar het is grappig hoe

Mijn shit is scheef kijken hoe ver ik heb gedaan zonder het

Ik mijn twisted houdengrill, alleen maar om de kinderen te laten zien dat het echt is

Wij is niet perfect voor de foto, maar we de foto nog steeds waard

Ik kreeg slim, ik rijk geworden, en ik kreeg teven nog steeds

En ze zien er allemaal als mijn wenkbrauwen: dik als de hel

Hou van jezelf, meisje, of niemand zal

Oh, je een vrouw? Ik weet niet hoe je omgaat

Met alle druk om te kijken indrukwekkend en uitgaan op hakken

Ik voel voor jou

Het doden van jezelf aan een man die voor je te doden

Je wordt wakker, zet make-up op

Staren in de spiegel, maar haar duidelijk dat je niet kan zienwat is er mis

Geen behoefte om te bevestigen wat God al zijn kwast op

Je kamergenoot schreeuwen, "Waarom moet je zo lang?"

Hoe het is om een ​​scheve glimlach

Deze scheve glimlach[Hook][Verse 2: J. Cole]

Aan alle vrouwen met de gebreken, weet dat het moeilijk mijn lieveling

Je vraagt ​​je af waarom je eenzaam bent en je man is niet te bellen

Je houdt het slachtoffer omdat je onzeker bent

En als ik u zeg dat je mooi bent u er niet zeker

Omdat hij niet lijken te u wilt terug enhet heeft je vraagt

Dus alles wat je ziet is wat u ontbreekt, niet wat je inpakken

Neem het van een man die houdt van wat je hebt

En meisje je bent een ster, niet laat ze vertellen je dat je niet

Nu is het echt? Wenkbrauwen, nagels, haren

Is het echt? als het niet, meisje je niet schelen

Veroorzaken wat echt is iets dat de ogen niet kunnen zien

Dat de handen niet kan raken, dat ze broads niet kan zijn, en dat ben jij

Laat 'em zie je fronsen

En als je een vriend nodig om u op te halen, zal ikrond

En we kunnen rijden met de ramen naar beneden, de muziek luid

Ik kan je vertellen is niet gelachen in de zoveel tijd

Maar ik wil zien dat scheve glimlach[Hook][Brug 1: J. Cole
TLC
]

Scheve glimlach, konden we stijl op 'em
back 'round


Scheve glimlach, konden we stijl op 'em
back 'roundJij bent degene die me probeerde te weg te houden.

Als de zon, ik weet dat je weet dat ik vond mijn weg terug rond ..
[Verse 3: J. Cole]

Wij niet niets als de mensen op het kijkenscherm

Je kent ze filmsterren, beeld perfect missverkiezingen

Maar we hebben dromen en we hebben het recht om op te jagen 'em

Kijk naar de natie, dat is een scheve glimlach beugel kon niet eens rechtzetten

Lijkt de helft van de race is, hetzij op proef, of in de gevangenis

Af waarom we inademen, want we in de hel al

Ik vroeg of mijn huid bleek, zou ik dan verkopen als Eminem of Adele?

Maar nog een keer voor de 'Ville

En neuken dat allemaal rundvlees shit, nigga laten we een mil

Hey officer man, we willen nietniemand krijgt gedood

Gewoon open die cel, laat mijn broer uit de gevangenis

Ik heb geld voor de borgtocht nu, nu goed

Als je vraagt ​​zal ik nu vertellen? Hell naw

Ik wordt niet snitching oorzaak

Man, krijgen ze hen niggas steken nu

Als je rond was, dan zou je niet een getuige nu nodig

Hoe u van deze scheve glimlach?[Hook][Bridge 2]


Send "Crooked Smile ft TLC"