Artiest I Wayne

Songtitle Book Of Live

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

The book of life 
The book of life
Sip the water from the brook of life
Nuff got animal inna dem pot 
bout dem a cook a spice

Youts what you say or do
Should be tru 
truwoow woooo wo wooo
truwoow woooo wo wooo

With a nasty scorn 
The wicked look at life
Dem got ice pick and knife
and a stab anna juk at life
Dem all a dash dem web
Dem Death dem hook at life
Dem seh dem want dem wing 
to go to heaven to look for christ
While dem a bow down anno worship dem images
Iwayne keep yodding life pilgrimage 
Tafari never wrong nor fall
So still him is highly give
Life privilage in all the villages to live
To life give praises
For these infinite Stages
I naah Stoop fi noh wages
Bun Babylon slave Biz
Dem Separate man and woman
And lock dem inna cages
dem seh more sodomy to less babies
dem seh more birth control and abortion for the ladies
for ages
the book of life pages
Babylon waah smear and tear off
Bun dem sodomy affair up 
Slew dem from far with the spear
No need to be near
Life hights are so Crystal clear
you hear
Trees bear for the children to share
The yutes need love and care
Clothes weh some a wear 
Cars weh dem a steer 
House and money mek dem hype flare
and live in fear.
They call us squatters,Cruff
they treat us very ruff
Children starving times to perilus 
The greedy pagan gut buss
Tru dem gluttenous, craving for more than enough
Nuff talk bout money and religion mek dem happy and prosperous
Still I see more problems and thats pauperous
From birth the pagan been after us
They got Crosses Sapulcas and Traps for us
Vanity, so many gone stray fi dat
Haile Selasie, Mussolini dem get paid fi shot
Dem still couldnt kill life patriot
Dem get defeat noh fear dem weapon 
Nor dem fasty chat
Money Make,dem stop dem likkle sister and dem brother breath 
All, chop off dem father and dem mother neck
Dem seh dem search the sky and search nazareth 
And still dem cant find Yeshua nor Jah Jah yet

The book of life, babylon waah tear up

Bun Dem sodomy affair up 

Slew dem from far with the spear
No need to be near
Life hights are so Crystal clear
you hear
Trees bear fruits for the children to share
The yutes need love and care
Clothes weh some a wear 
Cause weh dem a stare 
House and money mek dem hype flare
and live in fear.

With a nasty scorn 
The wicked look at life
Dem got ice pick and knife
and a stab anna juk at life
Dem all a dash dem web
Dem net, dem hook at life
Seh dem want dem wing 
to go to heaven to look for Christ
While dem a bow down anno worship dem images
Rastafari keep yodding life pilgrimage 
He is the first how skill him is

Highly give, life privalige,in the villages to live 

Repeat: To life give praises
For these infinite Stages
I naah Stoop fi noh wages
Bun Babylon slave Biz
Dem Separate man and woman
And lock dem inna cages
dem seh more sodomy to less babies
dem seh more abortion and birth control for the ladies
for ages
the book of life pages
Babylon waah smear and tear off
Bun dem Sadomy affair 
Slew dem from far with the spear
No need to be near
hights are so Crystal clear
you hear
Trees bear fruit for the children to share
The yutes need love and care
Clothes weh some a wear 
Cause weh dem a stare 
House and money mek dem hype flare
and live in fear.

Whatever you do 

Should be True woo wooo wooo

True Woo woowo wwoooooo 

The book of life, the book of life

Vertaling

Het boek van het leven
Het boek van het leven
Sip het water uit de beek van het leven
Nuff kreeg dierlijke inna pot dem
Bout dem een kok een specerij

Youts wat je zegt of doet
Moet tru
truwoow Woooo wo wooo
truwoow Woooo wo wooo

Met een nare spot
De boze blik op het leven
Dem kreeg ijspriem en mes
en een poging Anna juk op het leven
Dem allemaal een streepje dem web
Dem Death dem haak in het leven
Dem SEH wilt dem dem vleugel
naar de hemel gaan om te kijken voor Christus
Terwijl dem een boog naar beneden anno dem aanbidden beelden
Iwayne houden yodding leven bedevaart
Tafari nooit verkeerd vallen, noch
Dus nog steeds van hem is te hoog
Leven voorrecht in alle dorpen om te wonen
Om leven te geven lof
Voor deze oneindige Stages
Ik Naah Stoop fi noh lonen
Bun Babylon slave Biz
Dem aparte man en vrouw
En lock dem inna kooien
dem SEH meer sodomie tot minder baby's
dem SEH meer anticonceptie en abortus voor de dames
voor de leeftijden
het boek des levens pagina's
Babylon waah uitstrijkje en scheur
Bun dem sodomie up-affaire
Slew dem van ver met de speer
Geen behoefte om in de buurt
Levenhoogtes zijn zo glashelder
je hoort
Bomen dragen voor de kinderen te delen
De yutes behoefte aan liefde en zorg
Kleding weh sommige een slijtvaste
Auto's Weh dem een os
Huis en geld MEK dem hype flare
en in angst leven.
Ze noemen ons krakers, Cruff
Ze behandelen ons zeer kraag
Kinderen verhongeren keer om perilus
De hebzuchtige heidense gut Buss
Tru dem gluttenous, verlangen naar meer dan genoeg
Nuff praat Bout geld en religie MEK dem gelukkig en welvarend
Toch zie ik meer problemen en thats pauperous
Vanaf de geboorte de heidense zijn na ons
Ze kregen Kruisen Sapulcas Vallen en voor ons
Vanity, dus velen dood verdwaalde fi DAT
Haile Selasie, krijgen betaald fi dem Mussolini doodgeschoten
Dem couldnt nog steeds het leven vernietigen patriot
Dem krijgen nederlaag noh angst dem wapen
Evenmin dem fasty chat
Geld te verdienen, stoppen met dem dem likkle zus en broer dem adem
Alle, afhakken dem vader en moeder de hals dem
Dem SEH dem zoek de hemel en zoek Nazareth
En nog steeds cant vinden dem Jah Jah, noch Yeshua nog niet

Het boek van het leven, babylon waah verscheuren

Bun Dem sodomie up-affaire

Slew dem van ver met de speer
Geen behoefte om in de buurt
Life hoogtes zijn zo glashelder
je hoort
Bomen dragen vruchten voor de kinderen te delen
De yutes behoefte aan liefde en zorg
Kleding weh sommige een slijtvaste
Oorzaak Weh dem een blik
Huis en geld MEK dem hype flare
en in angst leven.

Met een nare spot
De boze blik op het leven
Dem kreeg ijspriem en mes
en een poging Anna juk op het leven
Dem allemaal een streepje dem web
Dem netto, dem haak in het leven
Seh dem dem wilt vleugel
naar de hemel gaan om te kijken voor Christus
Terwijl dem een boog naar beneden anno dem aanbidden beelden
Rastafari houden yodding leven bedevaart
Hij is de eerste vaardigheid hoe je hem

Zeer te geven, het leven privalige, in de dorpen om te wonen

Herhalen: om leven te geven lof
Voor deze oneindige Stages
Ik Naah Stoop fi noh lonen
Bun Babylon slave Biz
Dem aparte man en vrouw
En lock dem inna kooien
dem SEH meer sodomie tot minder baby's
dem SEH meer abortus en anticonceptie voor de dames
voor de leeftijden
het boek des levens pagina's
Babylon waah uitstrijkje en scheur
Bun dem Sadomy-affaire
Slewdem van ver met de speer
Geen behoefte om in de buurt
hoogtes zijn zo glashelder
je hoort
Bomen dragen vruchten voor de kinderen te delen
De yutes behoefte aan liefde en zorg
Kleding weh sommige een slijtvaste
Oorzaak Weh dem een blik
Huis en geld MEK dem hype flare
en in angst leven.

Wat je ook doet

Moet True woo wooo wooo

True Woo woowo wwoooooo

Het boek van het leven, het boek des levens