Artiest Gabriel Antonio

Songtitle Ride For Me

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

[I work so hard (You know, Sometimes like...)
Everywhere I go (Things don't always go your way you know)
I pushed so hard (I mean we struggle everyday, hoping things change)
I'm a keep my head up, make it to the top (Until then, keep your head up) 

[Chorus]
I worked so hard, to get where I am, tell me why I feel this way?
Cause everywhere I go, people don't know, that I'm about to go crazy
I pushed so hard, like everyday, don't really give a damn, what they say
I'm a keep my head up, I'm a make it to the top, now tell me who will ride for me?
Tell me will you ride for me?
Tell me will you cry for me?
Stay by my side? I'm a stay on my grind
Tell me will you ride for me?
Tell me will you ride for me?
Tell me will you cry for me?
Stay by my side? I'm a stay on my grind
Tell me will you ride for me? 

[Verse]
First verse one, chapter one of my life
What I'm doin, where I'm goin, who I was, who I am, how alone I feel inside
To even think I almost took my life
And it was all because I thought you wasn't by my side
But, I knew someday my time would come and my name shinning bright
I'm on stage, holding a mic, sounds like something to me tonight
Holdin it down for my people cause they show me love
And the ones that put me down, I gotta show em up
And never thought I'd make it, they thought I made it up
Changed their mind when they heard my song in the club
And on the way home they heard it on the radio
Gabriel Antonio, I love the way it goes (here it go)
MTV to BET, and then award shows
That's the life that I chose
Everyday with new clothes, baby that's how I roll
I guess you didn't know
Money, that's all I know
But see, now you know 

[Chorus]
I worked so hard, to get where I am, tell me why I feel this way?
Cause everywhere I go, people don't know, that I'm about to go crazy
I pushed so hard, like everyday, don't really give a damn, what they say
I'm a keep my head up, I'm a make it to the top, now tell me who will ride for me?
Tell me will you ride for me?
Tell me will you cry for me?
Stay by my side? I'm a stay on my grind
Tell me will you ride for me?
Tell me will you ride for me?
Tell me will you cry for me?
Stay by my side? I'm a stay on my grind
Tell me will you ride for me? 

[Verse]
Verse two, yes I love you
You know I love my music
You proved that you love me back, so I'm a get right to it
And do it better than anybody doing it
Assuming what I dreamed about, my fans helped me through it
I'm a keep my focus on my grind all the time
Never stop, even in the snow and summer when it's hot
I've got to keep it moving to show you that I'm the best
This is a test that I pray I pass, passed in all the rest
Cause I bet that I won't regret the fact
That I chose this life so let me have that
I bet they hate still
Don't lie, now don't kill
Gabriel Antonio with Puppetmaster here, yeah!
Cause I, Cause I bet that I won't regret the fact
That I chose this life so let me have that
I bet they hate still
Don't lie, now don't kill
Gabriel Antonio with Puppetmaster here, yeah! 

[Chorus]
I worked so hard, to get where I am, tell me why I feel this way?
Cause everywhere I go, people don't know, that I'm about to go crazy
I pushed so hard, like everyday, don't really give a damn, what they say
I'm a keep my head up, I'm a make it to the top, now tell me who will ride for me?
Tell me will you ride for me?
Tell me will you cry for me?
Stay by my side? I'm a stay on my grind
Tell me will you ride for me?
Tell me will you ride for me?
Tell me will you cry for me?
Stay by my side? I'm a stay on my grind
Tell me will you ride for me?

Vertaling

[Ik werk zo hard (Je weet wel, soms als ...)
Overal waar ik kom (Wat niet altijd ga je weg die je kent)
Ik duwde zo hard (ik bedoel wij worstelen dagelijks, in de hoop dingen veranderen)
Ik ben een houd mijn hoofd omhoog, maken het naar de top (Tot dan, houd je hoofd omhoog)

[Chorus]
Ik werkte zo hard, te komen waar ik ben, zeg me waarom ik voel me op deze manier?
Want overal waar ik ga, doen mensen niet weten, dat ik over ben te gek
Ik duwde zo hard, net als alledaagse, niet echt schelen, wat ze zeggen
Ik ben een houd mijn hoofd omhoog, ik ben een maken naar de top, nu vertel me wie zal rijden voor mij?
Vertel me je rijden voor mij?
Vertel me je huilen voor mij?
Blijf van mijn kant? Ik ben een verblijf op mijn grind
Vertel me je rijden voor mij?
Vertel me je rijden voor mij?
Vertel me je huilen voor mij?
Blijf van mijn kant? Ik ben een verblijf op mijn grind
Vertel me je rijden voor mij?

[Verse]
Eerste vers een, een hoofdstuk van mijn leven
Wat ik doe, waar ik ben goin, wie ik was, wie ik ben, hoe alleen ik voel binnen
Om nog denk ik bijna nam mijn leven
En het was omdat ikdacht dat je was niet aan mijn zijde
Maar, wist ik ooit mijn tijd zou komen en mijn naam stralende licht
Ik ben op het podium, met een microfoon, klinkt als iets voor mij vanavond
Holdin neer voor mijn volk ze de oorzaak van Show Me Love
En degenen die zet me neer, ik moet em up show
En nooit gedacht dat ik zou maken, dacht ze ik maakte het op
Changed hun gedachten toen ze hoorden mijn lied in de club
En op de weg naar huis hoorden ze het op de radio
Gabriel Antonio, ik hou van de manier waarop het gaat (hier is go)
MTV om BET, en vervolgens award shows
Dat is het leven dat ik koos
Elke dag met nieuwe kleren, baby, dat is hoe ik roll
Ik denk dat je niet wist
Geld, dat is alles wat ik weet
Maar zie, nu weet je

[Chorus]
Ik werkte zo hard, te komen waar ik ben, zeg me waarom ik voel me op deze manier?
Want overal waar ik ga, doen mensen niet weten, dat ik over ben te gek
Ik duwde zo hard, net als alledaagse, niet echt schelen, wat ze zeggen
Ik ben een houd mijn hoofd omhoog, ik ben een maken naar de top, nu vertel me wie zal rijden voor mij?
Vertel me je rijden voor mij?
Vertel me eensje huilen voor mij?
Blijf van mijn kant? Ik ben een verblijf op mijn grind
Vertel me je rijden voor mij?
Vertel me je rijden voor mij?
Vertel me je huilen voor mij?
Blijf van mijn kant? Ik ben een verblijf op mijn grind
Vertel me je rijden voor mij?

[Verse]
Vers twee, ja ik hou van je
Je weet dat ik hou van mijn muziek
U bewezen dat je van me terug, dus ik ben een recht om het te krijgen
En doe het beter dan wie dan ook doen
Uitgaande van wat ik droomde, mijn fans hielp me er doorheen
Ik ben een houd mijn focus op mijn vermalen de hele tijd
Nooit, zelfs stoppen in de sneeuw en in de zomer als het warm is
Ik moet blijven bewegen om te laten zien dat ik de beste
Dit is een test die ik bid ik passeren, doorberekend in de rest
Want ik wed dat ik niet zal betreuren
Dat ik koos dit leven dus laat mij dat
Ik wed dat ze nog steeds haat
Lieg niet, nu niet doden niet
Gabriel Antonio met puppetmaster hier, yeah!
Omdat ik, Want ik wed dat ik niet zal betreuren
Dat ik koos dit leven dus laat mij dat
Ik wed dat ze nog steeds haat
Lieg niet, nu niet doden niet
Gabriel Antonio metPuppetmaster here, yeah!

[Chorus]
Ik werkte zo hard, te komen waar ik ben, zeg me waarom ik voel me op deze manier?
Want overal waar ik ga, doen mensen niet weten, dat ik over ben te gek
Ik duwde zo hard, net als alledaagse, niet echt schelen, wat ze zeggen
Ik ben een houd mijn hoofd omhoog, ik ben een maken naar de top, nu vertel me wie zal rijden voor mij?
Vertel me je rijden voor mij?
Vertel me je huilen voor mij?
Blijf van mijn kant? Ik ben een verblijf op mijn grind
Vertel me je rijden voor mij?
Vertel me je rijden voor mij?
Vertel me je huilen voor mij?
Blijf van mijn kant? Ik ben een verblijf op mijn grind
Vertel me je rijden voor mij?