Artiest G-Dragon

Songtitle Heartbreak

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

A yo! finally! Is this what you’ve been waiting for?
brand new G.D! I’m all by my self, but it’s all good. you’re my heartbreaker
DJ and YG. Let me take this song here

I don’t fall behind, I’m still useful, I haven’t died yet
because of you, my body destroyed, my dream disappeared, my mind lost
for you i’d throw my entire body, to the place you’re at i’d run
but you said goodbye and goodbye

what was the reason why you didn’t like me? your confident expression, tell me everything, it makes me sad
but even if i say i like you and ask you for another chance, your back turned on me, i don’t like your cold look

no no
yo ma heart heart heart breaker i don’t know what i did wrong
yo ma heart heart heart breaker no way no way

though i said i’d leave you, i’m really going to leave, let’s see how you live by yourself

i’m sick of my love’s tragedy no way
everyday i ask the same thing, you say i changed, will you shut your hypocritical mouth?
say after knowing who i’m competing against. i’m now out of control, by myself continuously-
that moment that place goodbye and goodbye

what was the reason why you didn’t like me? your confident expression, tell me everything, it makes me sad
but even if i say i like you and ask you for another chance, your back turned on me, i hate your cold smile

no no
yo ma heart heart heart breaker i dno’t know what i did wrong
yo ma heart heart heart breaker
yo ma breaker no way no way

though i said i’d leave you, i’m really going to leave, let’s see how you live by yourself
i’m sick of my love’s tragedy no way
i’ll still still be there (despite your turned off phone)
i’ll still still be there (like the mailbox in front of my house)

i still love you (even if we’re strangers)

i will still be there

together forever, those words
are just temporarily sweet at that moment
why are you not affected, while i’m hurting so much

yo ma heart heart heart breaker i dno’t know what i did wrong
yo ma heart heart heart breaker

yo ma heart heart heart breaker breaker
h.e.a.r.t. breaker

Vertaling

A yo! eindelijk! Is dit wat je hebt zitten wachten?
gloednieuwe GD! Ik ben al door mijn zelf, maar het is allemaal goed. je bent mijn hartenbreker
DJ en YG. Laat me hier dit lied

Ik wil niet achterop te raken, ik ben nog steeds nuttig, heb ik niet gestorven nog
door jou, mijn lichaam vernietigd, mijn droom verdwenen, mijn verstand verloren
voor jou was zou ik gooi mijn hele lichaam, op de plaats waar je toch bezig bent zou ik lopen
maar je zei vaarwel en tot ziens

wat was de reden waarom u niet net als ik? uw vertrouwen uitdrukking, vertel me alles, het maakt me verdrietig
maar zelfs als ik zeg dat ik net als u en u vragen om nog een kans, je rug op mij, ik hou niet van je koude kijken

nee nee
Yo Ma hart heart heart breaker ik weet niet wat ik verkeerd gedaan heb
Yo Ma hart hart hart breaker geen enkele wijze op geen enkele manier

hoewel ik zei dat ik je weggaat, ik ben echt om te vertrekken, laten we eens kijken hoe je het leven zelf

Ik ben ziek van de tragedie mijn liefde is geen manier
Everyday I hetzelfde te vragen, kunt u zeggen dat ik veranderd, zul je sluit je hypocriet mond?
zeggen na wetendewie ik ben concurreren tegen. Ik ben nu uit de hand, door mijzelf continu
dat moment die plek afscheid en afscheid

wat was de reden waarom u niet net als ik? uw vertrouwen uitdrukking, vertel me alles, het maakt me verdrietig
maar zelfs als ik zeg dat ik net als u en u vragen om nog een kans, je rug op mij, ik haat je koude glimlach

nee nee
Yo Ma hart heart heart breaker i dno't weet wat ik verkeerd gedaan heb
Yo Ma hart heart heart breaker
Yo Ma breaker geen enkele wijze op geen enkele manier

hoewel ik zei dat ik je weggaat, ik ben echt om te vertrekken, laten we eens kijken hoe je het leven zelf
Ik ben ziek van de tragedie mijn liefde is geen manier
Ik zal nog er nog steeds zijn (ondanks dat je uitgeschakeld telefoon)
Ik zal nog er nog steeds zijn (zoals de mailbox in de voorkant van mijn huis)

i still love you (zelfs als we vreemden)

Ik zal er nog zijn

together forever, die woorden
zijn slechts tijdelijk lief op dat moment
waarom ben je niet beïnvloed, terwijl ik zo veel pijn

Yo Ma hart heart heart breaker i dno't weet wat ik deedverkeerd
Yo Ma hart heart heart breaker

Yo Ma hart hart hart Breaker Breaker
Heart Breaker