Artiest Eagels

Songtitle New Kid In Town

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

There's talk on the street, it sounds so familiar
 Great expectations, everybody's watching you
 People you meet, they all seem to know you
 Even your old friends treat you like you're something new

 Johnny-come-lately, the new kid in town
 Everybody loves you, so don't let them down

 You look in her eyes, the music begins to play
 Hopeless romantics, here we go again
 But after a while, you're looking the other way
 It's those restless hearts that never mend

 Johnny-come-lately, the new kid in town
 Will she still love you when you're not around?

 There's so many things you should have told her
 But night after night, you're willing to hold her, just hold her,
 Tears on your shoulder

 There's talk on the street, it's there to remind you
 Doesn't really matter which side you're on
 You're walking away, and they're talking behind you
 They will never forget you 'til somebody new comes along

 Where you been lately? There's a new kid in town
 Everybody loves him, and he's holding her, and you're still around
 Oh, my my my, there's a new kid in town
 Just another new kid in town
 Everybody's talking 'bout the new kid in town
 Everybody's walking 'bout the new kid in town
 There's a new kid in town, I don't wanna hear it
 There's a new kid in town, I don't wanna hear it
 There's a new kid in town, everybody's talking
 There's a new kid in town, people start walking

Vertaling

Er is gepraat over de straat, het klinkt zo vertrouwd
Grote verwachtingen, iedereen is watching you
Mensen die je ontmoet, ze lijken allemaal te weten dat je
Zelfs je oude vrienden behandelen je als je iets nieuws hebt

Johnny-come-laatste tijd, de nieuwe jongen in de stad
Iedereen houdt van je, zodat ze niet in de steek gelaten

Je kijkt in haar ogen, de muziek begint te spelen
Hopeloze romantici, daar gaan we weer
Maar na een tijdje, je kijkt de andere kant op
Het zijn die rusteloze harten die niet herstellen

Johnny-come-laatste tijd, de nieuwe jongenin de stad
Zal ze nog steeds van je als je er niet bent?

Er zijn zoveel dingen die je moet haar hebben verteld
Maar nacht na nacht, bereid om haar vast te houden je bent, maar houd haar,
Tranen op je schouder

Er is gepraat over de straat, het is er om u eraan te herinneren
Maakt echt niet uit welke kant je staat
Je bent weg te lopen, en ze praten achter je
Ze zullen je nooit vergeten 'til iemand nieuw komt langs

Waar je de laatste tijd geweest? Er is een nieuwe jongen in de stad
Iedereen houdt van hem, en hij houdthaar, en je bent nog steeds rond
Oh, my my my, is er een nieuwe jongen in de stad
Gewoon weer een nieuwe jongen in de stad
Iedereen praat 'bout de nieuwe jongen in de stad
Everybody's lopen 'bout de nieuwe jongen in de stad
Er is een nieuwe jongen in de stad, weet ik het niet horen
Er is een nieuwe jongen in de stad, weet ik het niet horen
Er is een nieuwe jongen in de stad, is iedereen het
Er is een nieuwe jongen in de stad, mensen beginnen te lopen