Artiest Eagelles

Songtitle Hotel California

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

"Hotel California"

On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitas, rising up through the air
Up ahead in the distance, I saw shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
There she stood in the doorway;
I heard the mission bell
And I was thinking to myself,
'This could be Heaven or this could be Hell'
Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor,
I thought I heard them say...

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (Such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year (Any time of year)
You can find it here

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends
She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
Some dance to remember, some dance to forget

So I called up the Captain,
'Please bring me my wine'
He said, 'We haven't had that spirit here since nineteen sixty nine'
And still those voices are calling from far away,
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say...

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (Such a lovely place)
Such a lovely face
They livin' it up at the Hotel California
What a nice surprise (what a nice surprise)
Bring your alibis

Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said 'We are all just prisoners here, of our own device'
And in the master's chambers,
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives,
But they just can't kill the beast

Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back
To the place I was before
'Relax,' said the night man,
'We are programmed to receive.
You can check-out any time you like,
But you can never leave!'

Vertaling

"Hotel California"

Op een donkere woestijn snelweg, koele wind in mijn haar
Warme geur van colitas, stijgt op door de lucht
Verderop in de verte zag ik glinsterende licht
Mijn hoofd werd zwaar en mijn gezicht groeide dim
Ik moest stoppen voor de nacht
Daar stond ze in de deuropening;
Ik hoorde de missie bel
En ik dacht bij mezelf,
"Dit zou kunnen worden Heaven of dit kan worden Hell '
Toen stak een kaars aan en ze liet me de weg
Er waren stemmen in de gang,
Ik dacht dat ik hoorde ze zeggen ...

Welkom bij het Hotel California
Zo'n mooie locatie (bijvoorbeeld een heerlijke plek)
Zo een mooi gezicht
Voldoende ruimte in het Hotel California
Elk moment van het jaar (elke tijd van het jaar)
U kunt het hier vinden

Haar geest is Tiffany-gedraaid, kreeg ze de Mercedes bochten
Ze kreeg een heleboel mooie, mooie jongens roept ze vrienden
Hoe ze dansen op de binnenplaats, zoete zomer zweet.
Sommigen dansen om te onthouden, een aantal dans om te vergeten

Dus ik belde de kapitein,
'Kunt u mij alstublieft mijn wijn'
Hij zei: "Wij hebben niet die geest hier al sinds negentiennegenenzestig '
En nog steeds die stemmen vandaan belt ver weg,
Je wakker in het midden van de nacht
Gewoon om ze te horen zeggen ...

Welkom bij het Hotel California
Zo'n mooie locatie (bijvoorbeeld een heerlijke plek)
Zo een mooi gezicht
Ze Livin 'It Up in het Hotel California
Wat een leuke verrassing (wat een leuke verrassing)
Breng uw alibi

Spiegels op het plafond,
De roze champagne op ijs
En ze zei: 'Wij zijn allemaal gevangenen hier, van onze eigen apparaat'
En in de master kamers,
Zij verzamelden zich voor het feest
Ze steken met hun stalen messen,
Maar ze kunnen gewoon niet het beest doden

Laatste wat ik me herinner, was ik
Lopen voor de deur
Ik moest de passage terug te vinden
Naar de plaats waar ik was voordat
'Relax,' zei de nacht man,
'We zijn geprogrammeerd om te ontvangen.
U kunt check-out op elk gewenst moment,
Maar je kunt nooit verlaten! '