Artiest E Dubble

Songtitle Be A King

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

chorus:
my momma told me- 
one day I'ma grow up big and I'ma be a king
and my poppa told me- 
it's ok to sing when shit hurts
don't forget your dreams 
cuz' they'll get you through this 
So called life, they call living but I call it strange
and I bet I'll do it
cuz' I'm on my way and strong enough that I can shake the pain

verse 1: 
mr. sunshine, mr. rainstorm, 
meet me in the conference room we need to brainstorm 
need some middle ground, need an even keel 
but you're at war picking sides give me fever chills
I'll take em' both like my flu shot broke 
I need the give and take to keep me out of that moat
my head above water thoughts to those lost this week
all these tragedies stay on repeat 
like we can't shake shit, I can't speak on it
fist to the sky but I can't beat on it 
drink in my cup so I'm gon' sip on it
cam newton's prolly pissed, he can't stiff arm em' 
all these levels of these relative problems 
and benevolence is elegance for those who can solve them
i'm feeling pretty low like I"m stuck at the bottom
but I know I'll rebound like the bulls with Rodman 
I am, just exactly what I will be 
just a guy who can rhyme n' chop ill beats 
one day I'll recover from what ails me
till then I'm on that fuck-- what the sales be

verse 2:
they talk about death, we're tryna live life
while they're signal says left but they really going right
but who cares they got nothing to improve upon 
meanwhile we past them, fast lane, rubicon 
so let the shitstorm rang in
they try to dap us up, but we just leave em' hanging 
yeah- so let em' catch up with the language 
they can talk shit but you know that we can manage 
-- they say they tired of the metaphors 
they are only pissed that they never really ready for em' 
--- so go ahead and get ready for em' 
pop another bottle cuz' you gonna' need a steady arm 
- it's like we're living in the Tron Game 
lines are all blurred cuz' we're sippin on the bombay
- john stock verse lebron james 
no competition when you factor in the time change 
Babe Ruth sucks--- fuck what the books say 
I could strike him out with 3 pitches in an arm sling
yeah- and we can do anything 
momma said it's true and I put that on everything

verse 3:
we don't ask for the doors to close in this life
so we hoping... they keep em' open
and if they shut those doors we'll smash the skylight
till it's broken... and smell the roses 
need to take that time to find our own road
so we focused... on what's golden 
and our gold don't shine it's not from no mine
so we're not just living for a token

Vertaling

refrein:
mijn moeder vertelde me-
op een dag ben ik opgroeien tot groot en ik ben wel een koning
en mijn pa vertelde me-
het is ok om te zingen als stront pijn doet
doe je dromen niet vergeten
cuz 'ze je door deze
Zogenaamde leven, living ze noemen, maar ik noem het vreemd
en ik wed dat ik doe het
cuz 'Ik ben op mijn manier en sterk genoeg dat ik de pijn kan schudden

vers 1:
dhr. zonneschijn, dhr. regenbui,
ontmoet me in de zaal die we nodig hebben om te brainstormen
sommige middenweg nodig hebt, moet in evenwicht
maar je bent in oorlog plukken kantengeeft me koorts koude rillingen
Ik zal em neem 'zowel als mijn griepprik brak
Ik heb het geven en nemen om me uit die gracht te houden
mijn hoofd boven water gedachten om die verloren deze week
al deze tragedies blijven herhalen
alsof we helemaal niks kunnen schudden, kan ik niet op het spreken
vuist naar de hemel, maar ik kan niet winnen op het
drinken in mijn kop, dus ik ben gon 'nippen aan het
cam newton is prolly boos, hij kan niet stijf arm em '
al deze niveaus van deze relatieve problemen
en welwillendheid is elegantie voor degenen die ze kan oplossen
Ik voel mevrij laag als ik 'm vast aan de onderkant
maar ik weet dat ik rebound als de stieren met Rodman
Ik ben, net precies wat ik zal zijn
gewoon een kerel die kan rijmen n 'chop zieke beats
op een dag zal ik herstellen van wat scheelt mij
tot dan ben ik op die neuken - wat de verkoop zijn

vers 2:
ze praten over de dood, we zijn tryna live life
terwijl ze signaal zegt vertrokken, maar ze echt naar rechts
maar who cares ze kregen niets te verbeteren
Inmiddels zijn we langs hen, fast lane, rubicon
dus laat de strontstorm belde in
zeproberen ons DAP, maar we gewoon laat em 'opknoping
ja-dus laat em 'inhalen met de taal
ze kunnen praten shit maar je weet dat we kunnen beheren
- Ze zeggen dat ze moe van de metaforen
ze zijn alleen boos dat ze nooit echt klaar voor em '
--- Dus ga je gang en maak je klaar voor em '
pop een fles cuz 'ga je' behoefte aan een gestage arm
- Het is alsof we leven in de Tron Game
lijnen zijn allemaal wazig cuz 'we sippin op de Bombay
- John voorraad vers LeBron James
geen concurrentie wanneer u factor inde tijd veranderen
Babe Ruth zuigt --- neuken wat de boeken zeggen
Ik kon hem doorhalen met 3 plaatsen in een arm sling
ja, en kunnen we iets doen
moeder zei dat het waar is en ik zet dat op alles

vers 3:
we vragen niet om de deuren te sluiten in dit leven
dus we hopen ... ze em houden 'open
en als ze sluiten die deuren zullen we het dakraam smash
totdat het is gebroken ... en ruik de rozen
moeten die tijd nemen om onze eigen weg te vinden
dus hebben we ons gericht ... op wat gouden
en ons goud niet schijnt is het nietvan geen mijn
zodat we niet alleen leven voor een token