Artiest Da

Songtitle FDSA

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Ey 
woo
ey, ey

I know I've been telling you not now,
But baby come and give it to me
Cause i can tell by the way that you move
That you're the one who could give it to me

Yeah

So come on lets move through the crowd
so we can find ourselves some privacy
And when i get you all to myself
i promise it's gonna be hard to breathe when you watch me

Shake, wind, and roll
Let's lose control
Shake, wind, and roll
let's lose control
Put your hands on my body i,
love the way you make my body say
ai,ai,ai

shake, wind, and roll
Let's lose control
shake, wind and roll
shake, wind and roll

looking like you've seen a beautiful ghost,
she must have been a sight to see
As you got your mouth wide open
And you're sweating like a hundred degrees

But it's not a ghost
You're body can't handle u watching me
And one more move
Imma make you drop to your knees

when iii..
Shake,wind, and roll
Let's lose control
Shake,wind, an roll
Let's lose control
(show me how you want it)
Put your hands on my body i
Love the way you make my body say
ai,ai,ai
Shake wind, and roll
Let's lose control

Baby, I'm (i'm) loving how it feels
(feels)
Looking in your eyes (eyes)
Ooh it sends me chills
All down my spine (spine)
But bow the song is done
You can have another one (one)
But first you've got to pay to see meee

I gotte pay
How much
Hundred thousand dollar, two hundred thousand
you name it 
Beemer,Benz, or Bentley, Bugatti body, you claim it
And all of it depends
On the way you shaking your anus
Had to valet park it to red carpet
i'll make you famous
You looking fancy
huh
Lil mama have reindeer bambi
huh
I stay my play, Meyer Lansky, 
huh
I'm sixty nine, right mind 
Nasty ma, na-na-nasty ma
And you could play whit it, play whit it and you gon' beat it
How your neck split it
you say get it
(And I'm gon' get it girl)
Let me see you shake it,
wind it, control it
Bring it around
take your cell phone, you saying ''nah'' when it's goin'down.

Ooheeah.. Shake wind and roll Let's lose control
Shake wind and roll let's lose control
Put youre hands on my body i, Love the way you make my body say ai,ai,ai
Shake wind and roll
Let's lose control

Shake (shake),
Wind (wind),
Shake wind and roll ai,ai,ai (x4)

Baby you didn't really needed my loving
Not the way i needed yours
I was only tryna keep it open
Now you're gonna slam the door
Led me to believe we were together
You were on a different plan
Cause when things were changing for the better
You became a different man if i was you
I never would have left you in the cold in the first place ..... oh baby
And if i was you
I'd be really tryna make you turn on the one way
oh babe
Said you let me down
Said you let me,let me,let me, let me, let me down
And you let me, let me down
Yeah you let me, let me,let me,let me,let me down
Said you let me, let me down ....let me down
A real man wouldn't have done it like that

No boys allowed!

Vertaling

Ey
vrijen
ey, ey

Ik weet dat ik jullie vertel nu niet,
Maar de baby komt en geef het aan mij
Want ik kan zien aan de manier waarop je beweegt
Dat je bent degene die kon het aan mij geven

Ja

Dus kom op laat zich door de menigte
dus we kunnen merken dat we wat privacy
En als ik jullie allemaal voor mezelf
Ik beloof dat het zal moeilijk om te ademen als je naar me kijken

Shake, wind, en de rol
Laten we de controle verliezen
Shake, wind, en de rol
Laten we de controle verliezen
Leg je handen op mijn lichaam i,
hou van de manier waarop u mijn lichaam zeggen
ai, ai, ai

schudden, wind en roll
Laten we de controle verliezen
schudden, wind en roll
schudden, wind en roll

kijken als je hebt gezien een mooi spook,
ze moet zijn geweest om te zien
Zoals je hebt je mond wijd open
En u bent zweet als een honderd graden

Maar het is niet een spook
U bent het lichaam kan niet overweg met u naar me te kijken
En een meer bewegen
Imma je zakken tot je knieƫn

wanneer iii ..
Shake, wind, en de rol
Laten we de controle verliezen
Shake, wind, een rol
Laten we de controle verliezen
(Toon me hoe je het wilt)
Zet uwhanden op mijn lichaam i
Hou van de manier waarop u mijn lichaam zeggen
ai, ai, ai
Schudden wind, en rol
Laten we de controle verliezen

Schatje, ik ben (ik ben) houden hoe het voelt
(Voelt)
Kijken in je ogen (ogen)
Ooh stuurt me koude rillingen
Al mijn rug (wervelkolom)
Maar de boeg van het nummer is gedaan
U kunt een ander (een)
Maar eerst je moet betalen om meee te zien

Ik betaal Gotte
Hoe veel
Honderdduizend dollar, tweehonderdduizend
noem het maar op
Beemer, Benz, of Bentley, Bugatti lichaam, je beweren dat
En dat alles hangt het af
Op de manier waarop je schudden van je anus
Moest valet park het naar rode loper
Ik zal je beroemd
U op zoek fancy
huh
Lil mama hebben rendieren bambi
huh
Ik blijf mijn spel, Meyer Lansky,
huh
Ik ben negenenzestig, verstand
Nasty ma, na-na-ma nare
En je kon spelen whit, speel whit het en je gon 'beat it
Hoe je nek splitsen
je zegt het krijgen
(En ik ben gon 'get it girl)
Laat me je zien schudden,
wind, beheersen
Breng het rond
Neem je mobiele telefoon, je zegt''nah''als het goin'down.

Ooheeah .. Schudden en windLet's roll controle verliezen
Schud wind en roll laten we de controle verliezen
Doe youre handen op mijn lichaam i, Liefde de manier waarop je mijn lichaam zegt ai, ai, ai
Schud wind en roll
Laten we de controle verliezen

Schudden (shake),
Wind (wind),
Schud wind en roll ai, ai, ai (x4)

Baby je niet echt nodig mijn liefdevolle
Niet op de manier die ik nodig had van jou
Ik was alleen maar tryna open houden
Nu je gaat de deur dichtslaan
Leidde me om te geloven dat we samen waren
Je was op een ander plan
Veroorzaken als er dingen veranderden voor het beter
U werd een ander mens als ik jou was
Ik zou nooit hebben verlaten u in de kou in de eerste plaats ..... oh baby
En als ik jou was
Ik zou echt tryna je zet aan de ene weg
oh Babe
Zei dat je let me down
Zei dat je laat me, laat me, laat me, laat me, laat me naar beneden
En je laat me, laat me naar beneden
Ja, je laat me, laat me, laat me, laat me, laat me naar beneden
Zei dat je laat me, laat me down .... let me down
Een echte man niet zou hebben gedaan als dat

Geen jongens toegestaan!