Artiest D. Emmet

Songtitle Dixieland

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Oh, I wish I was in the land of cotton,
Old times there are not forgotten
Look away, look away, look away Dixie Land.
In Dixie Land, where I was born in,
early on one frosty mornin', 
Look away, look away, look away Dixie Land. 

Chorus
I wish I was in Dixie, Hooray! Hooray! 
In Dixie Land I'll take my stand to live and die in Dixie. 
Away, away, away down south in Dixie. 
Away, away, away down south in Dixie 

Ole Missus marry "Will the weaver"
Willum was a gay deceiver 
Look away! Look away! Look away! Dixie Land
But when he put his arm around 'er,
He smiled fierce as a forty pounder,
Look away! Look away! Look away!Dixie Land

His face was sharp as a butcher's cleaver
But that did not seem to grieve 'er
Look away! Look away! Look away!Dixie Land
Ole Missus acted the foolish part
And died for a man that broke her heart
Look away! Look away! Look away!Dixie Land

Now here's a health to the next ole Missus
An' all the gals that want to kiss us;
Look away! Look away! Look away!Dixie Land
But if you want to drive 'way sorrow
Come and hear this song tomorrow
Look away! Look away! Look away!Dixie Land

There's buckwheat cakes and Injun batter,
Makes you fat or a little fatter
Look away! Look away! Look away!Dixie Land
Then hoe it down and scratch your gravel,
To Dixie's Land I'm bound to travel,
Look away! Look away! Look away!Dixie Land

Vertaling

Oh, ik wou dat ik was in het land van katoen,
Oude tijden zijn er niet vergeten
Kijk weg, weg te kijken, wegkijken Dixie Land.
In Dixie Land, waar ik in geboren,
vroeg een ijzige morgen ',
Kijk weg, weg te kijken, wegkijken Dixie Land.

Koor
Ik wou dat ik was in Dixie, Hooray! Hooray!
In Dixie Land neem ik mijn stand te leven en te sterven in Dixie.
Weg, weg, weg in het zuiden in Dixie.
Weg, weg, weg naar het zuiden in Dixie

Ole Missus trouwen "Zal de wever"
Willum was een homo-bedrieger
Kijk weg! Kijk weg! Kijk weg! Dixie Land
Maar toen hij sloeg zijn arm om 'er,
Hij glimlachte fel als een veertig ponder,
Kijk weg! Kijk weg! Kijk weg! Dixie Land

Zijn gezicht was scherp als mes een slager
Maar dat lijkt niet te treuren 'er
Kijk weg! Kijk weg! Kijk weg! Dixie Land
Ole Missus handelde de dwaze deel
En stierf voor een man die haar hart brak
Kijk weg! Kijk weg! Kijk weg! Dixie Land

Nu hier is een medicijn voor het volgende ole Missus
Een 'alle meisjes die ons willen kussen;
Kijk weg! Kijk weg! Kijkweg! Dixie Land
Maar als je wilt om plaats te rijden 'verdriet
Kom en hoor dit nummer morgen
Kijk weg! Kijk weg! Kijk weg! Dixie Land

Er is boekweit cakes en Injun beslag,
Maakt je dik of een beetje vetter
Kijk weg! Kijk weg! Kijk weg! Dixie Land
Dan schoffel het naar beneden en kras je grind,
Om Land Dixie's ben ik gebonden aan reizen,
Kijk weg! Kijk weg! Kijk weg! Dixie Land