Artiest D Bowie

Songtitle Changes

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Changes
David Bowie

I still don't know what I was waiting for
And my time was running wild
A million dead-end streets
Every time I thought I'd got it made
It seemed the taste was not so sweet
So I turned myself to face me
But I've never caught a glimpse
Of how the others must see the faker
I'm much too fast to take that test

Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)
Ch-ch-Changes
Don't want to be a richer man
Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)
Ch-ch-Changes
Just gonna have to be a different man
Time may change me
But I can't trace time

I watch the ripples change their size
But never leave the stream
Of warm impermanence and
So the days float through my eyes
But still the days seem the same
And these children that you spit on
As they try to change their worlds
Are immune to your consultations
They're quite aware of what they're going through

Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)
Ch-ch-Changes
Don't tell t hem to grow up and out of it
Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)
Ch-ch-Changes
Where's your shame
You've left us up to our necks in it
Time may change me
But you can't trace time

Strange fascination, fascinating me
Changes are taking the pace I'm going through

Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)
Ch-ch-Changes
Oh, look out you rock 'n rollers
Ch-ch-ch-ch-Changes
(Turn and face the strain)
Ch-ch-Changes
Pretty soon you're gonna get a little older
Time may change me
But I can't trace time
I said that time may change me
But I can't trace time

Vertaling

Veranderingen
David Bowie

Ik weet nog steeds niet wat ik zat te wachten
En mijn tijd was wilde lopen
Een miljoen doodlopende straten
Elke keer als ik dacht dat ik heb het gedaan
Het leek de smaak was niet zo lief
Dus ik draaide me om me aan te kijken
Maar ik heb nog nooit een glimp gevangen
Hoe de anderen het faker must see
Ik ben veel te snel om die test te doen

Ch-ch-ch-ch-Changes
(Draai en het gezicht van de stam)
Ch-ch-Changes
Wil niet een rijker mens te zijn
Ch-ch-ch-ch-Changes
(Draai en het gezicht van de stam)
Ch-ch-Changes
Dit evenmoet een andere man
Tijd kan me veranderen
Maar ik kan geen tijd traceren

Ik kijk naar de rimpelingen veranderen hun grootte
Maar nooit de stroom te verlaten
Van warme vergankelijkheid en
Zodat de dagen zweven door mijn ogen
Maar nog steeds de dagen lijken hetzelfde
En deze kinderen dat je spuug op
Als ze proberen om hun wereld te veranderen
Zijn immuun voor uw overleg
Ze zijn heel bewust van wat ze doormaakt

Ch-ch-ch-ch-Changes
(Draai en het gezicht van de stam)
Ch-ch-Changes
Vertel niet t boord om op te groeien en uithet
Ch-ch-ch-ch-Changes
(Draai en het gezicht van de stam)
Ch-ch-Changes
Waar is je schaamte
Je hebt ons verlaten tot onze nek in het
Tijd kan me veranderen
Maar je kunt niet de tijd traceren

Vreemde fascinatie, fascinerende me
Veranderingen vinden het tempo Ik ga door

Ch-ch-ch-ch-Changes
(Draai en het gezicht van de stam)
Ch-ch-Changes
Oh, kijk uit je rock 'n rollers
Ch-ch-ch-ch-Changes
(Draai en het gezicht van de stam)
Ch-ch-Changes
Vrij snel je gaat een beetje ouder
Tijd kan me veranderen
Maar ik kan geen tijd traceren
Ikgezegd dat de tijd kan veranderen me
Maar ik kan geen tijd traceren