Artiest Abstract

Songtitle Neverland

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

[Intro: Ruth B]
There was a time when I was alone
Nowhere to go and no place to call home
My only friend was the man in the moon
And even sometimes he would go away, too
Then one night, as I closed my eyes
I saw a shadow flying high
He came to me with the sweetest smile
Told me he wanted to talk for a while
He said, "Peter Pan, that's what they call me
I promise that you'll never be lonely."
And ever since that day...

[Chorus: Abstract & Ruth B]
Peter Pan, that's what they call me
I promise that you'll never be lonely. [x3]
And ever since that day...

[Verse 1: Abstract]
In these fast times, chasing life lines for a life time
I've had my heart in the right place at the wrong time
With the right girl in another world
Maybe we would be together still
If you hear this and resent that
I don't give a shit I'll let it spill
I don't give a damn I'll keep it real
Cause by now I hope you know the drill
I would never lie, young forever
I ain't ever gonna die, 
told me grow up but I went and showed 'em why
I could make it I
Showed 'em the power in youth
Power in truth
The younger you stay the closer you are to your roots
That's the reason I do
I can teach how to hit the skies
Rise above 'em without getting high
But if it help a bit, take a lil' hit, take a lil' sip, put your mind at ease
Swear you got the keys, you can have your dreams, 
that's up to you not what others believe
Geez
I swear that's the part that took longest for me
Cause when I drop into a beat
I detach from the world view it under my feet
Orbit around with my dreams and there I perceive my reality and what it means
Music is where I can breathe, a world in between
What I am, what I was, what i will be
It's the only place that I feel free, hope you feel me

[Pre-Chorus: Ruth B]
I am a lost boy from Neverland
Usually hanging out with Peter Pan
And when we're bored we play in the woods
Always on the run from Captain Hook
"Run, run, lost boy," they say to me
Away from all of reality
And He said

[Chorus: Ruth B]
Peter Pan, that's what they call me
I promise that you'll never be lonely. [x3]
And ever since that day...

[Verse 2: Abstract]
You ain't ever gotta be alone
I found company inside a song
Take it off your chest throw it in a poem
If they try to flex show 'em where you going
Hating on your past, kill 'em with your moment
When you get the chance drive it like you stole it
She said I don't want to grow up
I gotta go keep my passions alive
Please say you've heard of a place I can fly
Where nothing's impossible, that's where I gotta go
They said the only way up was to get in line
I'm tellin you that somebody lied
As someone who's been to the otherside
Blurring the lines between earth and mind
She's a lost girl in a lost world but I know what she's tryna find
Some call it music
I call it never land
Where we can take flight and don't have to ever land
You can stay young forever if you follow your heart
Know a 9-5 tear the soul apart
Keep it safe you can keep your soul in art
We can't live a lie, we would rather die, if I don't live for this I am not alive
I don't deserve the breathe, I don't deserve the steps, 
don't deserve the criticism or compliments
This is who I am, this is what I do
Outside of never land I don't have a clue
They call us lost but this is the place where I was found
Take my hand Wendy we're home now

[Pre-Chorus: Ruth B]
I am a lost boy from Neverland
Usually hanging out with Peter Pan
And when we're bored we play in the woods
Always on the run from Captain Hook
"Run, run, lost boy," they say to me
Away from all of reality

[Chorus: Abstract & Ruth B]
Peter Pan, that's what they call me
I promise that you'll never be lonely. [x3]
And ever since that day...

[Outro: Ruth B]
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free [x2]

Vertaling

[Intro: Ruth B]
Er was een tijd dat ik alleen was
Nergens te gaan en er geen plek om naar huis te bellen
Mijn enige vriend was de man in de maan
En soms zelfs zou hij weg te gaan, ook
Op een avond, toen ik mijn ogen dicht
Ik zag een schaduw vliegen hoog
Hij kwam naar me toe met de liefste glimlach
Vertelde me dat hij wilde praten voor een tijdje
Hij zei: "Peter Pan, dat is wat ze noemen me
Ik beloof dat je nooit eenzaam zal zijn. "
En sinds die dag ...

[Chorus: Abstract & Ruth B]
Peter Pan, dat is wat ze noemen me
ik beloofdat je nooit eenzaam zult zijn. [X3]
En sinds die dag ...

[Verse 1: Abstract]
In deze snelle tijden, op jacht naar het leven lijnen voor een leven lang
Ik heb mijn hart op de juiste plaats op het verkeerde moment had
Met het juiste meisje in een andere wereld
Misschien zouden we elkaar nog steeds
Als je dit hoort en kwalijk dat
Ik heb geen shit Ik laat het morsen
Ik heb geen donder ik keep it real
Want nu ik hoop dat jij de boor
Ik zou nooit liegen, eeuwig jong
Ik ben niet ooit ga sterven,
vertelde me opgroeien, maar ik gingen toonde 'em waarom
Ik kon maken I
Toonde ze de kracht in de jeugd
Vermogen in waarheid
Hoe jonger je blijft hoe dichter je bij je roots
Dat is de reden dat ik doe
Ik kan leren hoe je de hemel te raken
Boven 'em zonder steeds hoog
Maar als het een beetje helpen, neem een ​​lil 'hit, neem een ​​lil' slokje, zet je gedachten op hun gemak
Zweer je hebt de sleutels, kunt u uw dromen,
dat is aan u niet wat anderen geloven
Geez
Ik zweer dat is het deel dat duurde het langst voor mij
Want als ik drop in een beat
Ik los te maken vande wereld zien het onder mijn voeten
Orbit rond met mijn dromen en daar heb ik mijn werkelijkheid waarnemen en wat het betekent
Muziek is waar ik kan ademen, een wereld tussen
Wat ik ben, wat ik was, wat ik zal zijn
Het is de enige plaats die ik gerust, hoop dat je me het gevoel

[Pre-Chorus: Ruth B]
Ik ben een verloren jongen uit Neverland
Meestal opknoping uit met Peter Pan
En toen we verveeld spelen we in de bossen
Altijd op de vlucht voor Captain Hook
"Run, run, verloren jongen," zeggen ze mij
Weg van alle van de werkelijkheid
En hijzei

[Chorus: Ruth B]
Peter Pan, dat is wat ze noemen me
Ik beloof dat je nooit eenzaam zult zijn. [X3]
En sinds die dag ...

[Verse 2: Abstract]
Je wordt nooit gotta alleen te zijn
Ik vond dat bedrijf in een lied
Take it off je borst gooi het in een gedicht
Als ze proberen om te buigen toon hen, waar ga je heen
Haten op je verleden, kill 'em met jouw moment
Als je de kans krijgt rijdt het als u stal
Ze zei dat ik niet wil groeien
Ik moet gaan houd mijn passies leven
Gelieve zeggen dat je hebt gehoord van eenleg ik kan vliegen
Waar niets is onmogelijk, dat is waar ik moet gaan
Ze zei dat de enige weg was in lijn te krijgen
Ik vertel u dat iemand gelogen
Als iemand die aan de andere kant is geweest
Vervagen de lijnen tussen de aarde en geest
Ze is een verloren meisje in een verloren wereld, maar ik weet wat ze tryna te vinden
Sommigen noemen het muziek
Ik noem het nooit te landen
Waar we de vlucht kunnen nemen en niet hoeven te ooit te landen
U kunt voor altijd jong blijven als je je hart te volgen
Ken een 9-5 scheuren de ziel uit elkaar
Hou het veilig u kunt blijvenje ziel in de kunst
We kunnen een leugen niet leven, zouden we liever sterven, als ik niet voor dit leven ben ik niet in leven
Ik verdien het niet de adem, ik niet de stappen verdient,
niet de kritiek of complimenten niet verdienen
Dit is wie ik ben, dit is wat ik doe
Buiten Niemandsland Ik heb geen flauw idee
Ze noemen ons verloren, maar dit is de plek waar ik was gevonden
Neem mijn hand Wendy we nu naar huis

[Pre-Chorus: Ruth B]
Ik ben een verloren jongen uit Neverland
Meestal opknoping uit met Peter Pan
En toen we verveeld spelen we in debossen
Altijd op de vlucht voor Captain Hook
"Run, run, verloren jongen," zeggen ze mij
Weg van alle van de werkelijkheid

[Chorus: Abstract & Ruth B]
Peter Pan, dat is wat ze noemen me
Ik beloof dat je nooit eenzaam zult zijn. [X3]
En sinds die dag ...

[Outro: Ruth B]
Neverland is de thuisbasis van lost boys zoals ik
En lost boys als ik vrij [x2]