Artiest Above The Law

Songtitle Freedom Of Speech

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

[ KM.G ]
Yo, what's happenin, man?
Yo, they tryin to come down on the ATL when whe speak
They say we on a negative tip
What's up?

[ VERSE 1: Cold 187um ]
Now I'ma kick a way-out style that's smoother than usual
It's from Above The Law, so see, it's crucial
Hype beats are kickin and rippin, yo, with a funky touch
It's done the Ruthless way, some say it's too much
D-o-p-e, please don't misdefine it
That's the way that I live and, that's the style of my rhyme
That's on time, just like your watch keeps tickin
(KM.G) on my side, so that my knowledge keeps stickin
Now what's really known as a radio cut?
When you can's say (shit) and you can't say (fuck)
I really think you wanna hear it
But the radio stations, you see, they still gonna fear it
Yo, I thought this country was based upon freedom of speech
Freedom of press, freedom of your own religion
To make your own decision, now that's baloney
Cause if I gotta play by your rules, I'm bein phoney
Yo, I got to cater to this person or that person
I got to rhyme for the white or the black person?
Why can't it all be equal?
Music is a universal language for all people
I better get off the rebellious tip
Before somebody out there say I'm startin to slip
I ain't trippin, I'm steadily flowin and throwin
Givin you a dope style
Keepin me on top of the pile
Cause ATL'll soon take over the nation
And if you don't wanna hear us, well, change the station
Boo! I sneak in your mind your mind
Sink in your mind, creep from behind
So fast that you won't have time
To deny a brother that's from the streets
Tryin to teach, hopin to reach
Yo, 187's not one that's known to preach
But I wish for each to have freedom of speech

(Congress shall make no law
Respecting an establishment of religion
Or prehibiting the free exercise thereof
Or abridging the freedom of speech or of the press)

[ VERSE 2: Cold 187um ]
They'll milk you to make it understood
They make it good, so that it taste real good
To you, so see, you fall right in it
Your minds are small, they feed you like infants
Like children they'll rbing you along
They say we're wrong for makin a rap song
But ATL'll hit you straight up jam after jam
Long as we say what we want, make our stamps, we don't give a damn
Those that wanna sell out need to get the fuck out the business
Cause they ain't doin nothin but bluffin
Me, I get wild every rhyme I release
Whether I talk about violence or talk about peace
Cause violence is somethin that happens in society
When people are livin low and don't kow where they can go
But peace, I think we all want peace
But it's too much to face, and it's too far to reach
Whether I say my rhymes fast, slow, sloppy or neat
See, I wish when I'm doin, to have freedom of speech

(Congress shall make no law
Respecting an establishment of religion
Or prehibiting the free exercise thereof
Or abridging the freedom of speech or of the press)

[ VERSE 3: Cold 187um ]
Now if they ban me, I don't give a fuck
Chalk it up as experience (yeah, bad luck)
Because I'm ballin with Laylaw's clout
And if he say that it stays, the shit comes out
Cause in the early days when rap first began
Some fool jumped up and said it soon would end
But nowadays I hear song after song
And it proved to me that the fool was wrong
So yo, cut the bullshit, all set aside
It's time for the people to realize
About the things that happen in the ghetto which those try to hide
When they know we just strive to survive
(The homie said he'd have a job, if you'd give him a break)
But when he gets it (he goes by the other man's ways)
Now see, there's just one more thing I have to talk about
'bout how they say rap music is turnin kids out
You got to give your child credit for what he can do
Plus the way that they're raised is really up to you
Rap music, a form of literature
Words and verbs and adjectives
Painted up like a picture
Yo, it's gonna hitcha, yo, it's gonna getcha
And when I'm all finished up, it's gonna fitcha
(Hittin the nation) station to station (heavy rotation)
So strong that it's keepin the pace, and
We will speak out on any situation
But while we're doin
Yo, we gotta have freedom of speech

[ KM.G ]
Yeah - see, that's how we had to do that
Yo, I gotta give it up to all my homeboys
That got freedom of speech
Yo, Cold 187
Ice Cube
MC Ren
The deadly Dr. Dre
Eazy-E
The G-o M-a-c-k
Total Koss housin thangs
Ruthless in the muthafuckin house
Yo, to my homie D.O.C.
And Laylaw with the clout
And we out

Vertaling

[KM.G]
Yo, wat is happenin, man?
Yo, ze tryin om beneden te komen op de ATL, wanneer whe spreken
Ze zeggen dat we op een negatieve tip
What's up?

[Vers 1: Koude 187um]
Nu ben ik kick een uitweg stijl die gladder dan normaal
Het is van boven de wet, zo zie, het is van cruciaal belang
Hype beats zijn kickin en rippin, yo, met een funky touch
Het is de meedogenloze wijze gedaan, sommigen zeggen dat het te veel
Dope, aarzel dan niet misdefine het
Dat is de manier waarop ik leef, en dat is de stijl van mijn rijm
Dat is op tijd, net als uw horloge houdt tickin
(KM.G) aan mijn kant, zodat mijn kennis houdt stickin
Wat nu echt bekend als een radio cut?
Wanneer je kunt zeggen (shit) en je kunt niet zeggen (fuck)
Ik denk echt dat je het wilt horen
Maar de radio-stations, zie je, ze nog steeds gonna angst
Yo, ik dacht dat dit land was gebaseerd op de vrijheid van meningsuiting
De vrijheid van pers, vrijheid van uw eigen religie
Om uw eigen beslissing, nu is dat flauwekul
Want als ik moet spelen volgens jouw regels, ik ben bein nep
Yo, ik heb om tegemoet te komen aan deze persoon of datpersoon
Ik kreeg te rijmen voor de witte of de zwarte mens?
Waarom kan het niet allemaal gelijk zijn?
Muziek is een universele taal voor alle mensen
Ik beter uitstappen de opstandige tip
Voordat iemand daar zeggen dat ik Startin te glippen
I niet Trippin, ik ben gestaag flowin en throwin
Givin je een dope stijl
Keepin me op de top van de stapel
Oorzaak ATL'll snel over te nemen van de natie
En als je niet wilt horen, nou ja, verander het station
Boo! Ik ga stiekem in je gedachten je geest
Zinken in je geest, kruip achter
Zo snel dat u geen tijd
Om te ontkennen dat een broer is van de straat
Tryin om te onderwijzen, Hopin te bereiken
Yo, 187 is niet een die bekend staat om te preken
Maar ik wil voor elk van de vrijheid van meningsuiting hebben

(Het Congres zal geen wet
Inachtneming van een vestiging van de godsdienst
Of prehibiting de vrije uitoefening daarvan
Of de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid)

[Verse 2: Cold 187um]
Ze zullen melk die je om het te begrijpen
Ze maken het goed, dus dat smaakt echt goed
Voor je, dus zie, val je midden in het
Uwgeesten zijn klein, ze voeden je baby
Net als kinderen ze rbing u langs
Ze zeggen dat we verkeerd voor makin een rap song
Maar ATL'll hit die je recht omhoog jam nadat storing
Zolang we zeggen wat we willen, maken onze postzegels, geven wij geen een verdomd
Degenen die willen uitverkocht noodzaak om de fuck het bedrijf te krijgen
Want ze is niet doin nothin maar Bluffin
Me, krijg ik wilde elke rijm Ik laat
Of ik praat over geweld of praten over vrede
Oorzaak geweld is iets dat gebeurt in de samenleving
Als mensen een lage livin en niet Kow waar ze terecht kunnen
Maar vrede, ik denk dat we allemaal vrede willen
Maar het is te veel het gezicht aan, en het is te ver buiten bereik
Of ik zeggen dat mijn rijmpjes snel, traag, slordig of netjes
Zie, ik wil als ik doe ben, vrijheid van meningsuiting hebben

(Het Congres zal geen wet
Inachtneming van een vestiging van de godsdienst
Of prehibiting de vrije uitoefening daarvan
Of de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid)

[Vers 3: Koude 187um]
Nu als ze verbieden mij, denk ik niet give a fuck
Chalk it up als ervaring (ja, slechtgeluk)
Want ik ben ballin met slagkracht Laylaw's
En als hij zegt dat het blijft, de shit komt uit
Want in de begindagen, toen rap begon
Een dwaas die sprong op en zei dat het spoedig zou eindigen
Maar tegenwoordig hoor ik lied na lied
En het bleek mij dat de dwaas verkeerd was
Zo yo, de bullshit knippen, alle braaklegging
Het is tijd voor de mensen te realiseren
Over de dingen die gebeuren in het getto waarin die proberen te verbergen
Als ze weten dat we gewoon proberen om te overleven
(De homie zei dat hij een baan hebben, als je zou hem een pauze)
Maar toen hij hem krijgt (hij gaat door manieren waarop de andere man's)
Nu zie, er is nog een ding dat ik heb om te praten over
'Bout hoe zeggen ze rap muziek is turnin kinderen uit
Je moet je kind krediet voor wat hij kan doen geven
Plus de manier waarop ze gesteld is echt aan jou
Rap muziek, een vorm van literatuur
Woorden en werkwoorden en bijvoeglijk naamwoorden
Geschminkt als een foto
Yo, it's gonna hitcha, yo, it's gonna Getcha
En als ik alle afgewerkte up, it's gonna fitcha
(Hittin de natie) station naar station (zwarerotatie)
Zo sterk dat het keepin het tempo en
We zullen uit te spreken over elke situatie
Maar terwijl we doin
Yo, we moeten hebben vrijheid van meningsuiting

[KM.G]
Ja - zie, dat is hoe we moesten doen
Yo, ik moet het opgeven van al mijn homeboys
Dat heeft de vrijheid van meningsuiting
Yo, Koude 187
Ice Cube
MC Ren
De dodelijke Dr Dre
Eazy-E
De Go Mack
Totaal Koss BEHUIZING thangs
Ruthless in de muthafuckin huis
Yo, naar mijn homie DOC
En Laylaw met de slagkracht
En we uit