Artiest 4 Non Blonds

Songtitle Whats Up

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

25 years of my life and still
I'm trying to get up that great big hill 
of hope
for a destination
I realized quickly when I knew I should
that the world was made up of this
brotherhood of man
for whatever that means
so I cry sometimes when I'm lying in bed
to get it all out what's in my head
then I am feeling a little peculiar
so I wake in the morning and I step
outside I take a deep breath
I get real high
then I scream from the top of my lungs
what's going on
and I say hey...
and I say hey what's going on
and I say hey...
I said hey what's going on
and I try, oh my God do I try
I try all the time
in this institution
and I pray, oh my God do I pray
I pray every single day
for a revolution
so I cry sometimes when I'm lying in bed
to get it all out what's in my head
then I start feeling a little peculiar
so I wake in the morning and I step outside
I take a deep breath then I get real high
then I scream from the top of my lungs
what's going on
and I say hey...
and I say hey what's going on
and I say hey
I say hey what's going on
and I say hey...
and I say hey what's going on
and I say hey...
I say hey what's going on
25 years of my life and still
I'm trying to get up that great big hill of hope
for a destination.
 Songteksten.net heeft toestemming van Stichting Musi©opy om deze songtekst te tonen. De songteksten mogen niet anders dan voor prive-gebruik gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan. Vertaling toevoegen
Bewerk
Print
Ringtones
Statistieken
Artiesten4 Non Blondes
StatistiekenBekeken: 147
Toegevoegd op: onbekend
Toegevoegd door: onbekend
Laatst gewijzigd op: onbekend
ToevoegenTekst toevoegen
Video toevoegen
Advertentie

Vertaling

25 jaar van mijn leven en nog steeds
Ik probeer op te staan ??die grote grote heuvel
van de hoop
voor een bestemming
Ik realiseerde me al snel toen ik wist dat ik zou
dat de wereld was samengesteld uit deze
broederschap van de mens
voor wat dat betekent
zodat ik soms huilen als ik lig in bed
om het allemaal uit wat er in mijn hoofd
dan ben ik het gevoel een beetje vreemd
dus ik wakker in de ochtend en ik stap
buiten Ik haal diep adem
Ik krijg echt hoog
dan heb ik schreeuw vanaf de top van mijn longen
wat er gebeurt
en ik zeg hey ...
en ik zeg hey wat er gaande is
en ik zeg hey ...
Ik zei hey wat er gaande is
en ik probeer, oh mijn God, ik probeer het
Ik probeer de hele tijd
in deze instelling
en ik bid, o mijn God, ik bid
Ik bid elke dag
voor een revolutie
zodat ik soms huilen als ik lig in bed
om het allemaal uit wat er in mijn hoofd
dan begin ik het gevoel een beetje vreemd
dus ik wakker in de ochtend en ik stap naar buiten
Ik haal diep adem dan krijg ik echt hoog
dan heb ik schreeuw vanaf de top van mijn longen
wat er gebeurt
en ik zeg hey ...
en ik zeg heywat er gebeurt
en ik zeg hey
Ik zeg hey wat er gaande is
en ik zeg hey ...
en ik zeg hey wat er gaande is
en ik zeg hey ...
Ik zeg hey wat er gaande is
25 jaar van mijn leven en nog steeds
Ik probeer op te staan ??die grote grote heuvel van hoop
voor een bestemming.
Songteksten.net heeft toestemming van Stichting Musi © opy OM this songtekst te tonen. De songteksten MOGEN niet Anders Dan VOOR Prive-gebruik GEBRUIKT Worden, iedere Andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan. Vertaling toevoegen
Bewerk
Afdrukken
Ringtones
Statistieken
Artiesten4 Non Blondes
StatistiekenBekeken: 147
Toegevoegd op: onbekend
Toegevoegd door: onbekend
Laatst gewijzigd op: onbekend
ToevoegenTekst toevoegen
Video toevoegen
Advertentie