Artiest 2pac

Songtitle Blaspheny

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

This Week in Bible Prophecy]
God has a plan -- and the bible unfolds that wonderful plan
through the message of prophecy
God sent Jesus into this world to be our saviour
And that Christ is returning, someday soon
to unfold the wonderful plan of eternity, for my life and your life
As long as we're cooperating with God
by accepting Jesus Christ as our personal Lord and saviour
And as the Lord does return in the coming seven days
We'll see you next time here on This Week in Bible Prophecy

[Tupac]
Tupac don't start that blasphemy in here!
Makaveli, the new breed -- and I remember what my pops told me
The new word, follow me -- remember what my pops told me

My family tree, consists of drug dealers, thugs and killers
Strugglin, known to hustle screamin fuck they feelings
I got advice from my father, all he told me was this
Niggaz, get off your ass if you plan to be rich
There's ten rules to the game, but I'll share with you two
Know, niggaz gon' hate you for whatever you do
Now rule one -- get your cash on, M.O.B.
That's Money Over Bitches, cause they breed envy
Now rule two is a hard one, watch for phonies
Keep yo', enemies close nigga, watch yo' homies
It seemed a little unimportant, when he told me I smiled
Picture jewels being handed, to an innocent child
I never knew in my lifetime I'd live by these rules
Initiated as an outlaw, studying rules
Now papa ain't around, so I gotta recall
or come to grips with bein on my enemy's wall (rest in peace)
Promised if I have a seed, I'ma guide him right
Dear Lord don't let me die tonite
I got words for my comrades, listen and learn
Ain't nuttin free, give back what you earn, no doubt
Gettin higher than a motherfucker, blessed and pleased
This Thug Life'll be the death of me, c'mon, yeah

And I remember what my papa told me
Remember what my papa told me, blasphemy

Chorus: Prince Ital

Love for dem dat steal in the name of da Lord
Dem a tell nuff lie but holdin my bird in a cloud
Usin de name of de Lord in vein
While de people in de ghetto, feel nuff pain

[Tupac]
We probably in Hell already, our dumb asses not knowin
Everybody kissin ass to go to heaven ain't goin
Put my soul on it, I'm fightin devil niggaz daily
Plus the media be crucifying brothers severly
Tell me I ain't God's son, nigga mom a virgin
We got addicted had to leave the burbs, back in the ghetto
doin wild shit, lookin at the sun don't pay
Criminal mind all the time, wait for Judgment Day
They say Moses split the Red Sea
I split the blunt and rolled the fat one, I'm deadly -- Babylon beware
Comin from the Pharoahe's kids, retaliation
Makin legends off the shit we did, still bullshittin
Niggaz in Jerusalem, waitin for signs
God promised, she's just takin her time, haha
Living by the Nile while the water flows
I'm contemplating plots wondering which door to go
Brothas getting shot, comin back resurrected
It's just that raw shit, nigga check it (that raw shit)

And I remember what my papa told me
Remember what my papa told me, blasphemy

Chorus

[Tupac]
The preacher want me buried why? Cause I know he a liar
Have you ever seen a crackhead, that's eternal fire
Why you got these kids minds, thinkin that they evil
while the preacher bein richer you say honor God's people
Should we cry, when the Pope die, my request
We should cry if they cried when we buried Malcolm X
Mama tell me am I wrong, is God just another cop
waitin to beat my ass if I don't go pop?
Memories of a past time, givin up cash
to the leaders, knowin damn well, it ain't gonna feed us
In my brain how can you explain, time in D.C.
It's hard enough to live now, in these times of greed
They say Jesus is a kind man, well he should understand
times in this crime man, my Thug nation
Do whatchu gotta do but know you gotta change
Try to find a way to make it out the game
I leave this and hope God can see my heart is pure
Is heaven just another door? I leave this here
I leave this and hope God see my heart is pure
Is heaven just another door? And my people say

Chorus 4X

Our father, who art in heaven
Hallow be thy name
Thy kingdom come, thy will be done
In earth, as it is in heaven
Give us this day, our daily bread
As we give up our debts
As we forgive our debt-ors
Lead us not into temptation
but deliver us, unevil
For God, is the kingdom, and the power
and the glory forever, and ever, and ever

Vertaling

Deze Week in Bijbel Voorspelling]
God heeft een plan - en de bijbel ontvouwt dat prachtig plan
door de boodschap van profetie
God zond Jezus in deze wereld om onze redder
En dat Christus terugkeert, Someday Soon
te ontvouwen de prachtige plan van de eeuwigheid, voor mijn leven en je leven
Zolang we samen met God
door het aanvaarden van Jezus Christus als onze persoonlijke Heer en Verlosser
En als de Heer doet terug te keren in de komende zeven dagen
We zien je de volgende keer hier op deze week in Bijbel Voorspelling

[Tupac]
Tupac doen dat godslastering niet beginnen hier!
Makaveli, het nieuwe ras - en ik herinner me wat mijn knalt me ??vertelde
Het nieuwe woord, volg me - herinneren wat mijn knalt me ??vertelde

Mijn stamboom, bestaat uit drugsdealers, misdadigers en moordenaars
Strugglin, waarvan bekend is dat Screamin drukte neuken ze gevoelens
Ik kreeg advies van mijn vader, het enige wat hij me vertelde was dat
Niggaz, stap uit je kont als je van plan om rijk te worden
Er is tien regels om het spel, maar ik zal met u delen twee
Weet, niggaz gon 'haat je voor alles wat je doet
Nu regel een -krijg je geld op, MOB
Dat is Money Over Bitches, want ze broeden benijden
Nu regel twee is een moeilijke, kijk uit voor pikt onechte getuigenissen
Houden yo ', vijanden dicht nigga, kijk yo' homies
Het leek een beetje onbelangrijk, toen hij zei me dat ik glimlachte
Foto juwelen worden overhandigd, om een ??onschuldig kind
Ik wist nooit in mijn leven dat ik leven volgens deze regels
Geïnitieerd als een outlaw, het bestuderen van de regels
Nu papa er niet is, dus ik moet herinneren
of greep te krijgen op bein op de muur mijn vijand (rust in vrede)
Beloofd als ik een zaadje, ik ben een gids hem rechts
Lieve Heer, laat me sterven Tonite
Ik kreeg woorden voor mijn kameraden, luisteren en leren
Is het niet Nuttin vrij, terug te geven wat je verdient, zonder twijfel
Gettin hoger dan een klootzak, gezegend en blij
Dit Thug Life'll de dood van me worden, c'mon, ja

En ik herinner me wat mijn papa me vertelde
Vergeet niet wat mijn papa me vertelde, godslastering

Koor: Prince Ital

Liefde voor dem DAT te stelen in de naam van da Lord
Dem een ??leugen te vertellen nuff maar holdin mijn vogel in een wolk
Usin de naam van de Heer in geest
Terwijl de mensenin de ghetto, voelen nuff pijn

[Tupac]
We waarschijnlijk in de hel al onze domme ezels niet knowin
Iedereen Kissin kont naar de hemel is niet goin
Zet mijn ziel op, ik fightin devil niggaz dagelijks
Plus de media worden kruisiging broers severly
Zeg me dat ik niet Gods zoon, nigga moeder een maagd
We hebben verslaafd moesten de Burbs te verlaten, terug in het getto
doin wild shit, lookin naar de zon niet te betalen
Criminele gedachten de hele tijd, wacht op de dag des oordeels
Ze zeggen dat Mozes splitsing van de Rode Zee
Ik splitsing van de bot en rolde de dikke, ik ben dodelijk - Babylon beware
Comin van kinderen van de Pharoahe's, vergelding
Makin legendes uit de stront hebben we, nog steeds bullshittin
Niggaz in Jeruzalem, waitin voor tekenen
God beloofde, dat ze gewoon haar tijd, haha ??takin
Wonen aan de Nijl, terwijl het water stroomt
Ik ben overweegt percelen af ??welke deur om te gaan
Brothas krijgt schot, comin terug opgestaan
Het is gewoon dat de rauwe shit, nigga check it (dat rauwe shit)

En ik herinner me wat mijn papa me vertelde
Vergeet niet wat mijn papa me vertelde,godslastering

Koor

[Tupac]
De prediker willen dat ik begraven waarom? Want ik weet dat hij een leugenaar
Heb je ooit een crackhead, dat is eeuwig vuur
Waarom je deze kinderen geesten, thinkin dat ze het kwaad
terwijl de prediker bein rijker je zegt eer Gods volk
Moeten we huilen, toen de paus sterft, mijn aanvraag
We moeten huilen als ze huilde toen we begraven Malcolm X
Mama vertel me ben ik verkeerd, is God gewoon een andere agent
waitin op mijn kont slaan als ik niet ga pop?
Herinneringen aan een verleden tijd, givin liquide middelen
aan de leiders, knowin verdomd goed, is het niet gaat voeden ons
In mijn hoofd hoe kunt u uitleggen, de tijd in DC
Het is al moeilijk genoeg om te leven nu, in deze tijden van hebzucht
Ze zeggen dat Jezus is een aardige man, ook hij zou moeten begrijpen
tijden in deze misdaad man, mijn Thug natie
Doe Whatchu moet doen, maar weet dat je moet veranderen
Probeer een manier om het te maken uit het spel te vinden
Ik laat dit en hopen dat God ziet mijn hart zuiver is
Is de hemel gewoon een andere deur? Ik laat dit hier
Ik laat deze en hopen dat God mijn hart zuiver is
Is de hemel gewoon een andere deur? En mijnmensen zeggen

Refrein 4x

Onze vader, die in de hemel zijt
Heiligen worden uw naam
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
Zoals we geven onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuld-ORS
Leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons, unevil
Voor God, is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid voor eeuwig en altijd, en altijd