Artiest 2pac

Songtitle Ballad Of A Dead Soulja

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

- Ballad Of A Dead Soulja[VERSE 1]
The plan 
to take command of the whole family 
Though underhanded 
to be the man it was planned 
all my road doggs 
official mob figures 
love to act up 
the first to bomb when we rob niggaz 
I could be 
lost in my own mind 
to be the boss only thoughts 
grippin chrome nines 
niggaz get tossed up 
war scars battle field memories 
swore saw the devil in my empty glass of Hennessey 
talking to a nigga on a tight leash 
screaming fuck the police 
as I ride through the night streets 
little child running wild 
towards his danger 
what`s the cause 
don`t be alarmed death to all strangers 
maybe I`m a mad man 
a pistol grabbing nigga 
unleash the sand man 
promise a merciless retaliation 
nothing is colder 
close your eyes 
hear the ballad of a dead soulja 
[Chorus] 
(Thug for Life I will lead) 
Its just the ballad of a dead soulja 
(A Life of Crime I will lead) 
Close your eyes, hear the ballad of a dead soulja 
(If you play the game you play to win) 
This just the ballad of a dead soulja 
(it`s a crazy world full of sin) 
Close your eyes 
[Verse 2] 
Completely lost 
revenge at all costs 
pay backs a bitch 
switch now the tricks crossed 
tossed up and never to be heard of 
a single witness screaming bloody murder, murder 
blast 
tell me homey what ya see now 
a blind man and a dead body 
I`m meant to leave town 
And get my cash though 
Hook up wit Kastro 
Homey had to blast on the task force 
Stupid coppers tryin` to play us out 
`member that 
they took my money and my stash 
time to get it them back 
haha 
I pull my secret arrival 
2Pac four fives (.45) time for survival 
death to my rivals 
tell me what you want lord? 
Nobody laugh after the death of a drug lord 
haha 
the situations critical 
Nothing is colder 
than hear the ballad of a dead souja 
[Chorus] 
[Verse 3] 
Be a coward put your hands to the moon 
when my glocks rang out 
them niggas came out 
BOOM 
who wanna see me in a challenge 
so merciless I`m terrifying niggas in my ballad 
do u feel me? 
capo or capi-tan 
one day ill be the Don 
until then I remain strong 
my only fear of death is reincarnation 
busting at my adversaries like a mental patient 
To all my niggaz facing sixty years 
Sheding tattoo tears 
another suicidal on the tier 
take a private plane 
trying to survive the game 
for all my homies that`ll never be alive again 
All they promised us is death nigga 
take a breath could be the last one left nigga 
its real now, uh 
feel it and fantasize 
ain`t nothing colder 
listen you can hear it, the ballad of a dead soulja 
[Chorus] 
This go out to Kato `n Mental 
(This is the ballad of the dead soulja) 
All the niggaz that have passed away 
(Close your eyes, Ballad of a Dead Souljah) 
Mutulu, Geronimo, Seyku 
All the down ass ridahz 
All the niggaz that put it down 
All the souljaz 
All the niggaz that go through that day to day struggle 
(This is the ballad of the dead soulja) 
All the niggaz that passed on 
All the niggaz with ambition and money in their heart 
All the niggaz want some and that dont take none, hahaha 
(This is the ballad of the dead soulja) 
The police is so scared of us 
All the feds, they aware of us 
They wanna see us dead, 
They got pictures of a nigga hit 
(Ballad of the dead soulja) 
Try and see me in chains 
Shit, them niggaz will never breath again 
Before they put me in a cell they`ll see me in hell 
(Cos this Ballad of the dead soulja) 
Got my pistols cocked 
Run the whole mutha fucken block 
Fuck the cops 
The police? We run these streets nigga 
(And this Ballad of the dead soulja) 
Heh, these niggaz cant see me 
Half the world wanna be me 
Multi-millionare 
Shit, it ain`t fair 
But nigga-you know 
It`s the ballad of a dead soulja

Vertaling

- Ballad Of A Dead Soulja [Verse 1]
Het plan
bevel te voeren over het hele gezin
Hoewel achterbaks
de man was gepland worden
al mijn weg Doggs
De officiële cijfers mob
liefde op te spelen
de eerste bom toen we niggaz beroven
Ik zou kunnen worden
verloren in mijn eigen geest
de baas te zijn alleen maar gedachten
Grippin chroom negens
niggaz krijgen opgegooid
oorlog littekens slagveld herinneringen
zwoer zag de duivel in mijn lege glas Hennessey
praten met een nigga op een strakke lijn
schreeuwen fuck de politie
als ik rijd door de nacht op straat
klein kind Running Wild
ten opzichte van zijn gevaar
wat `s de oorzaak
don `t worden gealarmeerd dood aan vreemden
misschien I `ma mad man
een pistool grijpen nigga
ontketenen het zand man
beloven een genadeloze vergelding
Niets is kouder
sluit je ogen
hoort de ballade van een dode Soulja
[Chorus]
(Thug for Life zal ik lood)
Het is gewoon de ballade van een dode Soulja
(Een leven van misdaad zal ik lood)
Sluit je ogen, luister naar de ballade van een dode Soulja
(Als je het spel speel je om te spelenwinnen)
Dit is net de ballade van een dode Soulja
(It `sa gekke wereld vol zonde)
Sluit je ogen
[Verse 2]
Volledig verloren
wraak op alle kosten
betalen rug een teef
Schakel nu over de trucs gekruist
up gegooid en nooit te worden gehoord
een enkele getuige schreeuwen moord en brand, moord
ontploffing
vertel me wat huiselijke ya nu zien
een blinde man en een dood lichaam
I `m bedoeld om de stad te verlaten
En krijg mijn geld maar
Hook up wit Kastro
Huiselijke moest blazen op de task force
Domme koperplaten tryin "om ons te spelen uit
"Lid dat
ze nam mijn geld en mijn voorraad
tijd om het hen terug
haha
Ik trek mijn geheime komst
2pac vier vijven (.45) de tijd om te overleven
de dood van mijn rivalen
vertel me wat je wilt Heer?
Niemand lacht na de dood van een drugsbaron
haha
de situaties kritische
Niets is kouder
dan horen de ballade van een dode souja
[Chorus]
[Verse 3]
Een lafaard je handen naar de maan
toen mijn glocks klonk
hen niggas kwam uit
BOOM
die me willen zien in een uitdaging
zo genadeloos I `mangstaanjagende niggas in mijn ballad
do u me voelen?
capo of capi-tan
een dag ziek worden van de Don
Tot dan moet ik sterk blijven
mijn enige angst voor de dood is reïncarnatie
busting op mijn tegenstanders als een psychiatrische patiënt
Aan al mijn niggaz geconfronteerd zestig jaar
Sheding tattoo tranen
een andere suïcidale op de Tier
Neem een ??prive-vliegtuig
proberen om het spel te overleven
voor al mijn homies die `ll nooit meer levend
Alles wat ze ons beloofd is de dood nigga
Neem een ??adem zou kunnen worden van de laatste links nigga
haar nu echt, uh
voelen en fantaseren
Ain `t niets kouder
Luister je kunt horen, de ballade van een dode Soulja
[Chorus]
Deze gaat uit naar Kato `n Geestelijke
(Dit is de ballade van de dode Soulja)
Alle niggaz zijn heengegaan
(Sluit je ogen, De Ballade van een Dead Souljah)
Mutulu, Geronimo, Seyku
Alle down ass ridahz
Alle niggaz dat het neer te zetten
Alle Souljaz
Alle niggaz die verder gaan door middel van die dag tot dag strijd
(Dit is de ballade van de dode Soulja)
Alle niggaz dat doorgegeven
Allede niggaz met ambitie en geld in hun hart
Alle niggaz wil wat en dat dont neemt geen, hahaha
(Dit is de ballade van de dode Soulja)
De politie is zo bang van ons
Alle de FBI, ze zich bewust van ons
Ze willen ons zien doden,
Ze kregen foto's van een nigga hit
(Ballade van de dood Soulja)
Probeer en zie me in de boeien
Shit, ze Niggaz zal nooit weer adem
Voordat ze me in een cel die zij `ll zie me in de hel
(Cos dit Ballade van de dood Soulja)
Heb mijn pistolen gespannen
Voer het hele Mutha fucken blok
Fuck de politie
De politie? We lopen deze straten nigga
(En dit Ballade van de dood Soulja)
Heh, deze niggaz cant zie me
De helft van de wereld willen me
Multi-Millionare
Shit, het ain `t billijk
Maar nigga, je weet wel
It `s de ballade van een dode Soulja