Artiest 2 Pac

Songtitle When Thugs Cry

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

When thugs cry..
Now I lay me down to sleep
I pray the Lord my guns to keep
If I die before I wake
I pray the Lord my soul to take
God as my witness, when thugs cry, too much is hard

[2Pac]
Born thuggin and lovin the way I came up
Big money clutchin, bustin while evadin cocaine busts
My pulse rushin, send my pulse into insanity
Shout at my cousin now we bustin if they yo' family
The coppers wanna see me buried, I ain't worried
I got a line on the D.A. cause I'm fuckin his secretary
I black out and start cussin, bust 'em and touch 'em all
They panic and bitches duckin, I rush 'em and fuck 'em all
I'll probably be an old man before I understand
why I had to live my life with pistols close at hand
Kidnapped my homey's sister, cut her face up bad
They even raped so we blazed they pad
Automatic shots rang out, on every block
They puttin hits out on politicians, even cops, I ain't lyin
They got me sleepin with my infrared beams
And in my dreams I hear motherfuckers screamin
What is the meaning, when thugs cry?

[Chorus: singers]
Oh why, children send your child off to die
In the streets of chalk where they lie
Let no wrongs cry out when thugs cry
Dear God..
Oh why, does it have to be this way, our
children of today won't stay wise
Let the children hear when thugs cry
Dear God.. oh why..

[("When thugs cry") on line 4, first time only]
[("thugs cry") on line 6, first time only]

[2Pac]
Heh.. maybe my addiction to friction got me buggin
Where is the love? Never quit my ambition to thug
Ain't shed a tear since the old school years of elementary
Niggaz I used to love, enclosed in penitentiaries
But still homey keep it real, how does it feel
to lose your life, over somethin that you did as a kid?
You all alone, no communication, block on the phone
Don't get along with yo' pop, and plus your moms is gone
Where did we go wrong? I put my soul in the song
to help us grow at times, but now our minds are gone
We went from brothers and sisters, to niggaz and bitches
We went from welfare livin, to worldwide riches
But somethin changed in this dirty game, everything's strange
Lost all my homies over cocaine.. mayne
See they ask me if I shed a tear, I ain't lie
See you gotta get high or die, cause even thugs cry

[Chorus]

[2Pac]
And all I see is these paranoid bitches, illegal adventures
Bustin motherfuckers with uppercuts, I leave 'em with dentures
Cause in my criminal mind, nobody violates the Don
I write your name on a piece of paper, now your family's gone
Why perpetrate like you can handle my team?
So merciless that my attack'll take command of your dreams
Leavin motherfuckers drownin in they own blood
Clownin takin pictures later
Laugh bout the punk bitches, that turned snitches
Regulate my area, the terror I represent
Makin yo' people disappear, you wonderin where they went?
Am I cold or is it just I sold my soul?
Addicted to these streets, never find true peace I'm told
Come take my body God, don't let me suffer any longer
Smoke a pound of marijuana, so I know it ain't long
Where is the end to all my misery, is there a close?
I suppose that's why I murder my foes, when thugs cry

Vertaling

Als criminelen huilen ..
Nu heb ik leg me neer om te slapen
Ik bid de Heer, mijn geweren te houden
Als ik sterf voordat ik wakker
Ik bid de Heer mijn ziel te nemen
God als mijn getuige, toen criminelen huilen, te veel moeilijk

[2Pac]
Geboren Thuggin lovin en de manier waarop ik kwam
Big geld clutchin, terwijl Bustin evadin cocaïne bustes
Mijn hartslag Rushin, stuur mijn pols in krankzinnigheid
Shout naar mijn neef we nu Bustin als ze yo 'familie
De koperplaten willen begraven om mij te zien, ik niet ongerust
Ik heb een lijn op de DA want ik ben fuckin zijn secretaresse
Ik heb de black-out en begin gevloek, buste 'em en raken ze allemaal
Ze in paniek raken en teven duckin, ik rush 'em en fuck' em alle
Ik zal waarschijnlijk een oude man, voordat ik begrijp
Daarom moest ik mijn leven met pistolen binnen handbereik live
Ontvoerde mijn homey's zus, haar gezicht gesneden slechte
Ze hebben zelfs verkracht zodat we vlamden ze pad
Automatische schoten klonken, op elke hoek
Ze puttin hits op politici, zelfs politie, ik niet lieg
Ze hebben me slapen met mijn infraroodstralen
En in mijn dromen hoor ik motherfuckers Screamin
Wat is debetekenis, wanneer criminelen huilen?

[Chorus: zangers]
Oh waarom, kinderen naar je kind uit te sterven
In de straten van kalk waar ze liggen
Laat geen misstanden schreeuwen wanneer misdadigers huilen
Dear God ..
Oh waarom, heeft het dan om op deze manier worden onze
kinderen van vandaag blijft niet verstandig
Laat de kinderen te horen wanneer misdadigers huilen
Dear God .. oh waarom ..

[("Als misdadigers huilen") op lijn 4, eerste keer] alleen
[("Thugs cry") op lijn 6, eerste keer] alleen

[2Pac]
Heh .. Misschien is mijn verslaving aan wrijving me buggin
Waar is de liefde? Nooit stoppen met mijn ambitie om thug
Is dat niet een traan, omdat de oude school jaren van elementaire
Niggaz Ik gebruikte om liefde, opgesloten in gevangenissen
Maar toch huiselijke keep it real, hoe voelt het
om je leven te verliezen, dan iets dat je deed als kind?
U helemaal alleen, geen communicatie, blok op de telefoon
Doe niet opschieten met yo 'pop, en vermeerderd met jullie moeders is verdwenen
Waar hebben wij verkeerd? Ik legde mijn ziel in het lied
om ons te helpen groeien in tijden, maar nu onze gedachten zijn verdwenen
We gingen van broeders en zusters, niggaz en teven
We gingenVan verzorgingsstaat livin, naar rijkdom wereldwijd
Maar iets veranderd in dit vuile spel, alles is vreemd
al mijn homies verloor cocaïne .. Mayne
Zie ze vragen me of ik een traan, ik niet liegen
Zie jij gaat hoog of sterven, zelfs criminelen huilen veroorzaken

[Chorus]

[2Pac]
En alles wat ik zie is deze paranoïde teven, illegale avonturen
Bustin klootzakken met uppercuts, laat ik 'em met een kunstgebit
Oorzaak in mijn criminele geest, niemand in strijd met de Don
Ik schrijf je naam op een stuk papier, nu uw gezin is weg
Waarom plegen, zoals u kunt mijn team verwerken?
Dus dat mijn genadeloze attack'll commando van uw dromen te nemen
Leavin klootzakken drownin in zij eigen bloed
Clownin takin foto's later
Lach bout de punk teven, dat draaide verklikkers
Reguleer mijn gebied, de terreur die ik vertegenwoordig
Makin yo 'mensen verdwijnen, je wonderin waar ze heen gingen?
Ben ik het koud of is het gewoon verkocht ik mijn ziel?
Verslaafd aan deze straten, nooit de ware vrede vinden me verteld
Kom neem mijn lichaam God, laat me niet langer lijden
Rook een pond marihuana,dus ik weet dat het niet lang
Waar is het einde aan al mijn ellende, is er een nauwe?
Ik veronderstel dat de reden waarom ik mijn vijanden, wanneer criminelen huilen moord