Artiest 2 Pac

Songtitle Playa Cardz Right

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

It's going out to all the females
 That have to beat them motherfucker's in the head to get off of them (ha ha)

 (Verse One: Tupac)

 Another shady mission
 Tricks
 Like watching pictures in hazy vision
 Tonight is love making
 Take you any place you wish
 Today we satisfy
 Yesterday was stolen kisses
 Blind insanity perfect pictures of me and my family
 Not understanding the destiny, that they planned for me
 If I have kids will I live to see 'em grow?
 Though I don't know, I live the life of a thug nigga until the day I go
 More broken promises, a sacred bond broken
 I know I'll die alone, but yet and still I'm hoping
 Visions of prisons, maybe I'll be forgiven
 I know its better in heaven cause being here ain't living
 Close my eyes and see nothing but pain the world's crazy
 Still look for a queen to plant seeds and have babies
 Maybe I'll be the one, or just maybe I'm lost
 You'll never know being cautious
 If you play your cards right.

 (Chorus x2: Keon Bryce)

 Play your cards right baby
 (Ha ha)
 (Play your cards right)
 Play your cards right girl
 (Take your time)
 Take your time baby
 (Be patient)
 Just be patient babe
 (Don't rush)
 Don't you rush it girl
 (You ain't got to do that baby)

 (Verse Two: Ludacris)

 It's not the hand that your dealt but how your playing your cards
 You got a brother feeling mellow like a Cuban cigar
 Your truly a star, we'll take the days one at a time
 I think we make the perfect pair because you my one of a kind
 I say we make a full house, live out the family dreams
 No Joker's no Jack's just Kings and Queens
 We should leave the clubs alone and take trips to Islands
 Give you all of my heart and flood your hand with diamonds
 No more living like a player, stop chasing the hoes
 I'll never put you in the shuffle use my Ace in the holes
 I live a life full of riches we got places to go
 So no bluffing no rushing just taking it slow
 Let your man do the hustling while you lay in the shade
 I'll throw a deuce to the haters call the spade of spades
 And let you know I'll never hurt you
 Baby girl you make me hurry up and wait
 And I know patients is a virtue
 Ha ha
 Play your cards right baby
 (Tell 'em man)
 You just might get this

 Play your cards right baby
 (Ha ha)
 (Play your cards right)
 Play your cards right girl
 (Take your time)
 Take your time baby
 (Be patient)
 Just be patient babe
 (Don't rush)
 Don't you rush it girl
 Your the one
 The only one
 My only symphony
 Baby I'm hoping that
 You'll understand
 And that you do believe
 Darling special times your on my mind
 Just hoping that you see
 Baby that the thug in me
 Is loving you
 And this is meant to be
 God I'll never leave you
 Baby your the one
 The only one
 My only symphony
 Baby I'm hoping that
 You'll understand
 And that you do believe
 Darling special times your on my mind
 Just hoping that you see
 Baby that the thug in me
 Is loving you
 And this is meant to be
 God I'll never leave you
 Play your cards right baby
 Play your cards right girl
 (Play your cards right)
 Take your time baby
 (Play your cards right)
 Just be patient babe
 (Take your time)
 Don't you rush it girl
 Rush it girl
 (Ha ha ha)
 (Be patient)
 Play your cards right baby
 Play your cards right girl
 (Play your cards right)
 Take your time baby
 (Play your cards right)
 Just be patient babe

 (Tupac and Ludacris talking)

 I know how it is sometimes
 (You know?)
 Niggas be having a one track mind
 straight up stone cold thugging
 (It's ok we don't know, no better see)
 Gotta slow down homie
 (We learnt that)
 Play your cards right
 (Yeah, ha ha)
 Especially a nigga like Kastro
 Kastro is a straight guerrilla pimp
 (My homeboy I-20's just like that)
 And, uh, Yaki Kadafi straight guerrilla pimp
 Just be taking it
 (Play your cards right baby)
 Straight guerrilla pimp's
 (That J.O for you)
 EDI Amin that nigga slowed down now
 (Please slow down)
 He use to be a super guerrilla pimp
 (Disturbing The Peace baby, ha ha, we can take it slow sometimes)
 Yeah, yeah
 (Woooo)
 (Play your cards right)
 Play your cards right
 (Play your cards right girl)

Vertaling

Het gaat uit naar alle vrouwtjes
Die moeten ze verslaan klootzak in het hoofd van hen af ​​te komen (ha ha)

(Verse One: Tupac)

Een andere schaduwrijke missie
Tricks
Als het kijken naar foto's in wazig zicht
Vanavond is liefde te maken
Neem je elke plaats die u wenst
Vandaag voldoen we
Gisteren werd gestolen kusjes
Blinde waanzin perfecte foto's van mij en mijn familie
Niet begrijpen van het lot, dat ze van plan voor mij
Als ik kinderen zal ik leven om te zien 'em groeien?
Hoewel ik weet het niet, ik leef het levenvan een Thug nigga tot de dag dat ik ga
Meer gebroken beloften, een heilige band gebroken
Ik weet dat ik zal alleen sterven, maar toch en toch ik hoop
Visioenen van gevangenissen, misschien zal ik vergeven worden
Ik ken haar beter in de hemel oorzaak wordt hier leeft niet
Sluit mijn ogen en zie niets anders dan de pijn van de wereld gek
Nog steeds op zoek naar een koningin om te zaaien en hebben baby's
Misschien zal ik het een zijn, of heel misschien ik ben de weg kwijt
Je weet nooit voorzichtig
Als je goed speelt je kaarten.

(Chorus x2: Keon Bryce)

Speel jekaarten juiste baby
(Ha ha)
(Speel je kaarten goed)
Speel je kaarten goed meisje
(Neem de tijd)
Neem de tijd kindje
(Wees geduldig)
Patiënt Babe gewoon
(Haast je niet)
Weet je niet overhaasten meisje
(Jij hebt om die baby te doen)

(Verse Twee: Ludacris)

Het is niet de hand die je gedeeld maar hoe je het spelen van je kaarten
Je hebt een broer gevoel mellow als een Cubaanse sigaar
Je echt een ster, zullen we de dagen een te nemen op een moment
Ik denk dat we het perfecte paar, omdat je mijn een van een soort
Ik zegwe maken een full house, leven naar de familie dromen
Geen Joker's geen Jack's alleen koningen en koninginnen
We moeten de clubs met rust laten en nemen uitstapjes naar eilanden
Geef je heel mijn hart en vloed uw hand met diamanten
Niet meer levend als een speler, stoppen met achter de schoffels
Ik zal nooit je in de shuffle gebruik mijn Aas in de gaten
Ik leef een leven vol rijkdom we plaatsen om te gaan
Dus geen bluffen geen haastig gewoon het vertragen
Laat je man doen het hosselen terwijl je lag in de schaduw
Ik zal een deuce gooienhaters bellen met de spade schoppen
En je laten weten dat ik je nooit pijn doen
Baby meisje je maakt me opschieten en wacht
En ik weet dat de patiënten is een deugd
Ha ha
Speel je kaarten goed kindje
(Tell 'em man)
Je zou dit te krijgen

Speel je kaarten goed kindje
(Ha ha)
(Speel je kaarten goed)
Speel je kaarten goed meisje
(Neem de tijd)
Neem de tijd kindje
(Wees geduldig)
Patiënt Babe gewoon
(Haast je niet)
Weet je niet overhaasten meisje
Je de ene
De enige
Mijn enige symfonie
Baby Ik hoopdat
U zult begrijpen
En dat je gelooft
Lieveling speciale momenten je in mijn gedachten
Gewoon hopen dat je ziet
Baby die de gangster in mij
Is je lief
En dit is bedoeld om te worden
God, ik zal je nooit verlaten
Baby je de ene
De enige
Mijn enige symfonie
Baby Ik hoop dat
U zult begrijpen
En dat je gelooft
Lieveling speciale momenten je in mijn gedachten
Gewoon hopen dat je ziet
Baby die de gangster in mij
Is je lief
En dit is bedoeld om te worden
God, ik zal je nooit verlaten
Speel jekaarten juiste baby
Speel je kaarten goed meisje
(Speel je kaarten goed)
Neem de tijd kindje
(Speel je kaarten goed)
Patiënt Babe gewoon
(Neem de tijd)
Weet je niet overhaasten meisje
Overhaast het meisje
(Ha ha ha)
(Wees geduldig)
Speel je kaarten goed kindje
Speel je kaarten goed meisje
(Speel je kaarten goed)
Neem de tijd kindje
(Speel je kaarten goed)
Patiënt Babe gewoon

(Tupac en Ludacris praten)

Ik weet hoe het is soms
(U weet?)
Niggas worden met een een track mind
recht omhoogsteenkoud thugging
(Het is ok we niet weten, niet beter zien)
Gotta vertragen homie
(We hebben geleerd dat)
Speel je kaarten goed
(Ja, ha ha)
Vooral een nigga als Kastro
Kastro is een rechte guerrilla pooier
(Mijn homeboy I-20's net als dat)
En, uh, Yaki Kadafi rechte guerrilla pooier
Gewoon het nemen van het
(Speel je kaarten goed baby)
Rechte guerrilla pimp
(Dat JO voor u)
EDI Amin dat nigga vertraagd nu naar beneden
(Gelieve te vertragen)
Hij gebruiken om een ​​super guerrilla pooier
(StorendDe baby van de vrede, ha ha, we kunnen soms take it slow)
Yeah, yeah
(Woooo)
(Speel je kaarten goed)
Speel je kaarten goed
(Speel je kaarten goed meisje)