Artiest 2 Pac

Songtitle Changes

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Come on come on

I see no changes wake up in the morning and I ask myself
is life worth living or should I blast myself?
I'm tired of bein' poor & even worse I'm black
my stomach hurts so I'm lookin' for a purse to snatch
Cops give a damn about a negro
pull the trigger kill a nigga he's a hero
Give the crack to the kids who the hell cares
one less hungry mouth on the welfare
First ship 'em dope & let 'em deal the brothers
give 'em guns step back watch 'em kill each other
It's time to fight back that's what Huey said
2 shots in the dark now Huey's dead
I got love for my brother but we can never go nowhere
unless we share with each other
We gotta start makin' changes
learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers
and that's how it's supposed to be
How can the devil take a brother if he's close to me?
I'd love to go back to when we played as kids
but things change, and that's the way it is

::CHORUS::
That's just the way it is
Things'll never be the same
That's just the way it is
aww yeah
(Repeat)

-2-
I see no changes all I see is racist faces
misplaced hate makes disgrace to races
We under I wonder what it takes to make this
one better place, let's erase the wasted
Take the evil out the people they'll be acting right
'cause both black and white is smokin' crack tonight
and the only time we chill is when we kill each other
it takes skill to be real, time to heal each other
And although it seems heaven sent
We ain't yet, to see a black President, uhh
It ain't a secret don't conceal the fact
the penitentiary's packed, and it's filled with blacks
But some things will never change
try to show another way but you stayin' in the dope game
Now tell me what's a mother to do
bein' real don't appeal to the brother in you
You gotta operate the easy way
"I made a G today" But you made it in a sleazy way
sellin' crack to the kids. " I gotta get paid,"
Well hey,that's the way it is

::CHORUS::
That's just the way it is
Things'll never be the same
That's just the way it is
aww yeah
(Repeat)

Talking:
We gotta make a change...
It's time for us as a people to start makin' some changes.
Let's change the way we eat, let's change the way we live
and let's change the way we treat each other.
You see the old way wasn't working so it's on us to do
what we gotta do, to survive.

-3-
And still I see no changes can't a brother get a little peace
It's war on the streets & the war in the Middle East
Instead of war on poverty they got a war on drugs
so the police can bother me
And I ain't never did a crime I ain't have to do
But now I'm back with the blacks givin' it back to you
Don't let 'em jack you up, back you up,
crack you up and pimp smack you up
You gotta learn to hold ya own
they get jealous when they see ya with ya mobile phone
But tell the cops they can't touch this
I don't trust this when they try to rush I bust this
That's the sound of my tool you say it ain't cool
my mama didn't raise no fool
And as long as I stay black I gotta stay strapped
& I never get to lay back
'Cause I always got to worry 'bout the pay backs
some buck that I roughed up way back
comin' back after all these years
rat-tat-tat-tat-tat that's the way it is uhh

::CHORUS::
That's just the way it is
Things'll never be the same
That's just the way it is
aww yeah

You're my brother, you're my sister
That's just the way it is (way it is,way it is)
Things will never be the same
You're my brother, you're my sister
That's the way it is 
Aww yeah

Vertaling

Kom op, kom op

Ik zie geen veranderingen wakker in de ochtend en ik vraag mij
is leven de moeite waard of moet ik blast mezelf?
Ik ben moe van bein 'arme & nog erger ik zwart
mijn maag doet pijn, dus ik ben lookin 'voor een tas te grissen
Cops give a damn over een neger
haal de trekker over Kill a nigga he's a hero
Geef de scheur aan de kinderen die de hel cares
een minder honger mond op het welzijn
Em eerste schip 'Dope & laat' em deal de broers
Give 'em guns step back watch' em elkaar doden
Het is tijd om terug te vechten dat is wat Huey zei
2 foto's nu in het donker Huey's dead
Ik heb de liefde voor mijn broer, maar we kunnen nooit nergens
tenzij we delen met elkaar
We moeten beginnen wijzigingen Makin '
leren om me te zien als een broeder in plaats van 2 verre vreemden
en dat is hoe het zou moeten zijn
Hoe kan de duivel een broer als hij dicht bij mij?
Ik zou graag terug te gaan toen we als kinderen speelden
maar dingen veranderen, en dat is de manier waarop het

:: CHORUS::
Dat is gewoon de manier waarop het
Things'll nooit meer hetzelfde zijn
Dat is gewoon de manierhet is
aww yeah
(Repeat)

-2 --
Ik zie geen veranderingen alles wat ik zie is racistisch gezichten
misplaatste haat maakt schande voor races
We onder Ik vraag me af wat er nodig is om dit te maken
een betere plek, laten we de verspilde wissen
Neem het kwaad van de mensen die ze zullen handelen rechts
want zowel zwart-wit spleet smokin 'vanavond
en de enige keer dat we chill is als we elkaar doden
het duurt te real vaardigheid, tijd om te genezen elkaar
En hoewel het lijkt de hemel gezonden
Wij nog niet, om te zien een zwarte president, uhh
Het is geen geheim niet verbergen het feit
het penitentiair's verpakt, en het is gevuld met zwarten
Maar sommige dingen nooit zullen veranderen
proberen op een andere manier tonen, maar je Stayin 'in de dope spel
Vertel me wat een moeder om te doen
bein 'echt geen beroep doen op de broer in je
Je moet werken op de gemakkelijke manier
"Ik maakte vandaag een G 'Maar je maakte het in een ordinaire manier
Sellin 'spleet voor de kinderen. 'Ik moet betaald, "
Nou zeg, dat is de manier waarop het

:: CHORUS::
Dat is gewoon de manier waarop het
Things'll nooit meer hetzelfde zijn
Dat is gewoon demanier is
aww yeah
(Repeat)

Talking:
We moeten een verandering ...
Het is tijd voor ons als een volk om te beginnen Makin 'enkele wijzigingen.
Laten we veranderen de manier waarop we eten, laten we veranderen de manier waarop wij leven
en laten we veranderen de manier waarop we met elkaar omgaan.
U ziet de oude manier niet werkte dus het is aan ons om te doen
wat we moeten doen, om te overleven.

-3 --
En nog steeds zie ik geen wijzigingen kunnen niet een broer, een beetje vrede
Het is oorlog in de straten en de oorlog in het Midden-Oosten
In plaats van oorlog tegen de armoede kregen ze een oorlog tegen drugs
zodat de politie kan storen mij
En ik heb nog nooit heb ik een misdaad is niet te doen
Maar nu ben ik terug met de zwarten givin 'het naar u terug
Don't let 'em jack je op, je back-up,
spleet je op en pooier smack je op
Je moet leren om eigen ya houden
ze jaloers als ze zien ya ya met mobiele telefoon
Maar vertel de politie ze Can't Touch This
Ik vertrouw dit niet wanneer ze proberen te haasten ik buste dit
Dat is het geluid van mijn gereedschap kunt zeggen dat het niet cool
mijn mama niet verhogen niet gek
En zolang ik blijf ik moet zwart blijvenvastgebonden
& Ik nooit meer terug te leggen
Want ik heb altijd zorgen te maken 'bout de pay back
sommige buck dat ik ruw weg terug omhoog
comin 'terug na al die jaren
rat-tat-tat-tat-tat dat is de manier waarop het is uhh

:: CHORUS::
Dat is gewoon de manier waarop het
Things'll nooit meer hetzelfde zijn
Dat is gewoon de manier waarop het
aww yeah

Je bent mijn broer, je bent mijn zus
Dat is gewoon de manier waarop het is (zoals het is, zoals het is)
Dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn
Je bent mijn broer, je bent mijn zus
Dat is de manier waarop het
Aww yeah