Artiest 2 Chainz

Songtitle We Own It

In twee stappen vertaal je een songtekst op Vertaalsongtekst.nl   

Geheel gratis songteksten vertalen doe je op Vertaalsongtekst.nl!

Songtekst

Money's the motivation,
Money's the conversation,
You on vacation, we gettin' paid so
We on paycation, I did it for the fam
It's whatever we had to do, it's just who I am
Yeah, it's the life I chose
Gunshots in the dark, one eye closed
And we got it cooking like a one-eyed stove
You can catch me kissin' my girl with both eye closed
Perfecting my passion, thanks for asking
Couldn't slow down so we had to crash it
You use plastic, we 'bout cash,
I see some people ahead that we gon' pass, yeah!
I never fear death or dying
I only fear never trying
I am whatever I am,
Only God can judge me, now
One shot, everything rides on tonight
Even if I've got three strikes, I'mma go for it,
This moment, we own it
A I'm not to be played with
Because it can get dangerous
See these people I ride with
This moment, we own it
And the same ones that I ride with, be the same ones that I die with
Put it all out on the line with, if you looking for me you can find Wiz
In the new car or in the crowd with
My new broad, that's a fine chick
And the wonder squad, I'm down with
(ain't no way around it)
What you say? Tell me what you say
Working hard, repping for my dogs, do this everyday,
Taking off, looking out for all, making sure we ball,
Like the mob all you do is call
Catch you if you fall, Young Khalifa
I never feared death or dying
I only fear never trying
I am whatever I am,
Only God can judge me, now
One shot, everything rides on tonight
Even if I've got three strikes, I'mma go for it,
This moment, we own it
A I'm not to be played with
(I ride or die for mine)
Because it can get dangerous
See these people I ride with
(I ride or die for love)
This moment, we own it
This the biggest day of my life
We got big guns, been graduated from knives
It's the day in the life and I'm ready to ride
Got the spirit, I'm feeling like a killer inside
uh, financial outbreak, I'm free but I ain't out yet
Riding with the plugs so I'm close to the outlet
At the red light, rims sitting off set
I look better on your girl (than her outfit)
Stuck to the plan, always said that we would stand up, never ran
We the fam and loyalty never change up
Been down since day one, look at where we came from
Jumping out on anybody who try to say something one thing about it
Got a problem, I got the same one
Money rose, we fold
Plenty clubs we closed,
Follow the same code
Never turn our backs, our cars don't even lose control
One shot, everything rides on tonight
Even if I've got three strikes, I'mma go for it,
This moment, we own it
A I'm not to be played with
(I ride or die for mine)
Because it can get dangerous
See these people I ride with
(I ride or die for love)
This moment, we own it
This moment, we own it
I ride or die for mine
I'm ride or die material
One life to live so here we go
This moment, we own it

Vertaling

Geld is de motivatie,
Geld is het gesprek,
Je op vakantie, we gettin 'zo betaald
We op paycation, ik deed het voor de fam
Het is wat we moesten doen, het is gewoon wie ik ben
Ja, het is het leven dat ik koos
Geweerschoten in het donker, een oog dicht
En we kregen het koken als een eenogige kachel
U kunt vangen me Kissin 'mijn meisje met beide ogen gesloten
Perfectioneren van mijn passie, bedankt voor vragen
Kon niet te vertragen, zodat we moesten het crashen
U gebruikt plastic, we 'bout contanten,
Ik zie sommige mensen voor dat we gon 'voorbij, ja!
Iknooit bang voor de dood of stervende
Ik vrees alleen nooit proberen
Ik ben wat ik ben,
Alleen God kan me nu beoordelen
One shot, alles rijdt op vanavond
Zelfs als ik drie strikes heb, I'mma voor gaan,
Dit moment, we zelf het
Een Ik ben niet te worden gespeeld met
Omdat het kan gevaarlijk krijgen
Zie deze mensen ik rijden met
Dit moment, we zelf het
En dezelfde die ik rijden met, zijn dezelfde die ik sterven met
Zet het allemaal op de lijn, als u op zoek naar mij kunt u vinden Wiz
In de nieuwe auto of in de menigte met
Mijnnieuwe brede, dat is een fijne meid
En het wonder ploeg, ik ben naar beneden met
(Is geen weg omheen)
Wat jij zegt? Vertel me wat je zegt
Hard werken, repping voor mijn honden, doe dit elke dag,
Opstijgen, op zoek naar alles, om ervoor te zorgen we bal,
Net als de mob alles wat je doet is bellen
Vang je als je valt, Young Khalifa
Ik heb nooit bang dood of stervende
Ik vrees alleen nooit proberen
Ik ben wat ik ben,
Alleen God kan me nu beoordelen
One shot, alles rijdt op vanavond
Zelfs als ik drie strikes heb, I'mma voor gaan,
Dezemoment hebben we zelf het
Een Ik ben niet te worden gespeeld met
(Ik rijd of sterven voor de mijne)
Omdat het kan gevaarlijk krijgen
Zie deze mensen ik rijden met
(Ik rijd of sterven voor de liefde)
Dit moment, we zelf het
Dit is de grootste dag van mijn leven
We kregen grote kanonnen, is afgestudeerd aan de messen
Het is de dag in het leven en ik ben klaar om te rijden
Heb je de geest, ik voel me als een moordenaar binnenin
uh, financiële uitbraak, ik ben vrij, maar ik is nog niet uit
Rijden met de stekkers dus ik ben dicht bij het stopcontact
Bij het rode licht, velgen zitten off set
Ik kijkbeter op je meisje (dan haar outfit)
Vast aan het plan, altijd gezegd dat we zouden staan, nooit liep
Wij, de fam en loyaliteit nooit veranderen up
Al naar beneden sinds dag een, kijk naar waar we vandaan kwamen
Springen uit op iedereen die proberen om iets een ding over zeggen
Heb je een probleem, ik heb het zelfde
Geld steeg, we vouwen
Genoeg clubs we gesloten,
Volg dezelfde code
Zet nooit onze rug, onze auto's niet eens controle verliezen
One shot, alles rijdt op vanavond
Zelfs als ik drie strikes heb, I'mma gaan voorhet,
Dit moment, we zelf het
Een Ik ben niet te worden gespeeld met
(Ik rijd of sterven voor de mijne)
Omdat het kan gevaarlijk krijgen
Zie deze mensen ik rijden met
(Ik rijd of sterven voor de liefde)
Dit moment, we zelf het
Dit moment, we zelf het
Ik rijd of sterven voor de mijne
Ik rijd of sterven materiaal
Één leven om hier te wonen, zodat we gaan
Dit moment, we zelf het